Hoppa till innehåll

Om SWESEM

SWESEM, Svensk Förening för Akutsjukvård, är specialistföreningen för ST-läkare och färdiga specialister i akutsjukvård. Det innebär att SWESEM är fullvärdig medlem och sektion i Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening i Sveriges Läkarförbund. Vi verkar för ökad kvalitet i akutsjukvården och för att främja forskning och utbildning inom akutsjukvård.

Föreningen startades ursprungligen 1999 i samband med ett nationellt möte i akutmedicin i Uppsala. Initialt var föreningen associerad till Svensk Internmedicinsk Förening med avsikten att inom några år bli en självständig förening för att företräda specialiteten akutsjukvård. I samband med årsmötet 2002 togs beslut om att bilda den nuvarande föreningen, Svensk Förening för Akutsjukvård (SWESEM) dvs en fristående förening för utövare av akutsjukvård. Föreningen deltar sedan 2005 i European Society for Emergency Medicine (EuSEM) och sedan 2006 i den globala organisationen International Federation of Emergency Medicine (IFEM).

Föreningen har organisationsnummer 817606-2738, är registrerad i Uppsala och leds idag av en styrelsen med 12 ledamöter inklusive ordföranden. För närvarande har föreningen cirka 500 medlemmar och vi håller årligen ett nationellt möte i akutsjukvård, SWEETs.

Medlemsavgiften är 300 kr per år.

  1. Remisshantering
    Remisser till SWESEM från statliga instanser, föreningar eller andra förfrågningar:
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare