fbpx

Uppdaterat utbildningmaterial och remisssvar till SLS

Utbildningsutskottet har uppdaterat utbildningsdokumenten för Intraosseös infart samt övergripande instruktioner för specialisttentamen. Läs de övergripande instruktionerna här Till SWESEMS utbildningsmaterial Angela, Yvonne och Michael i styrelsen har svarat på remiss till SLS och Socialstyrelsen ang. Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet …

Debattinlägg i SVD

SWESEM anser att alla som tror sig behöva akutsjukvård ska kunna vända sig till en akutmottagning. Kommunikationsutskottet skrev en debattartikel som publicerades i SVD.

Information kring fakturering av medlemsavgiften

På grund av den nya dataskyddsförordningen GDPR så ställs stora krav på registerhållning av medlemmar i föreningar. För att underlätta administreringen av medlemsregistret har SWESEMs styrelse beslutat att låta Svenska Läkarförbundet (SLF) sköta registret inklusive fakturering av medlemsavgiften. SWESEM är …

Styrelsemöte

Styrelsen sågs i maj månad på ett tvådagarsmöte i Stockholm där vi bland annat diskuterade SWESEMs framtida mål på en workshop, anordnad av Johanna Berg.

SWESEM behöver dig!

SWESEM har tillsatt en arbetsgrupp för att se över och göra en nivåindelning av målbeskrivningen för akutläkare. Arbetat kommer påbörjas hösten 2019.

"Akutsjukvården behöver fler specialister och tydligare uppdrag"

En förutsättning för att akutsjukvården ska klara av framtidens vårdbehov är att akutkliniker kan fungera autonomt i samma utsträckning som andra sjukhuskliniker. Ytterligare en avgörande faktor är att akutsjukvården får ett tydligt definierat och avgränsat uppdrag samt att fler specialistläkare …

SWEETs 2019

På SWEETs19 avklarades SWESEMs årsmöte 2019 med hjälp av mötesordförande Ardavan Khoshnood. Valberedningen presenterade sitt förslag till omval av sittande styrelse inklusive ordförande Arin Malkomian och facklig sekreterare Hilda Hahne vilket godkändes av stämman. Övriga ledamöter utgörs av: Nicholas Aujalay, …

Nya policydokument

Nu finns en engelsk version av arbetsmiljöpolicyn och en checklista som kan användas som stöd vid översyn av arbetsmiljön på akuten.

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.