Hoppa till innehåll

Vår medlemsrådgivning och medlemsservice håller stängt fredag 21/6. Glad midsommar!

Nyheter

Fler remissvar

SWESEM har svarat på ytterliggare 2 remisser, "Bättre Blankett" och "Komplementär och alternativ medicin och vård"

Debattinlägg i SVD

SWESEM anser att alla som tror sig behöva akutsjukvård ska kunna vända sig till en akutmottagning. Kommunikationsutskottet skrev en debattartikel som publicerades i SVD.

Information kring fakturering av medlemsavgiften

På grund av den nya dataskyddsförordningen GDPR så ställs stora krav på registerhållning av medlemmar i föreningar. För att underlätta administreringen av medlemsregistret har SWESEMs styrelse beslutat att låta Svenska Läkarförbundet (SLF) sköta registret inklusive fakturering av medlemsavgiften. SWESEM är …

Styrelsemöte

Styrelsen sågs i maj månad på ett tvådagarsmöte i Stockholm där vi bland annat diskuterade SWESEMs framtida mål på en workshop, anordnad av Johanna Berg.

SWESEM behöver dig!

SWESEM har tillsatt en arbetsgrupp för att se över och göra en nivåindelning av målbeskrivningen för akutläkare. Arbetat kommer påbörjas hösten 2019.

"Akutsjukvården behöver fler specialister och tydligare uppdrag"

En förutsättning för att akutsjukvården ska klara av framtidens vårdbehov är att akutkliniker kan fungera autonomt i samma utsträckning som andra sjukhuskliniker. Ytterligare en avgörande faktor är att akutsjukvården får ett tydligt definierat och avgränsat uppdrag samt att fler specialistläkare …

SWEETs 2019

På SWEETs19 avklarades SWESEMs årsmöte 2019 med hjälp av mötesordförande Ardavan Khoshnood. Valberedningen presenterade sitt förslag till omval av sittande styrelse inklusive ordförande Arin Malkomian och facklig sekreterare Hilda Hahne vilket godkändes av stämman. Övriga ledamöter utgörs av: Nicholas Aujalay, …