Hoppa till innehåll

Årsmöte 2022

Som medlem i SWESEM är ni härmed kallad till årsmöte i föreningen, där vi väljer nästa års styrelse och funktionärer.
Nyhet

1 april kl. 15.00 - 16.00 är det dags för SWESEMs årsmöte där vi går igenom året som varit och väljer en ny styrelse som skall föra SWESEM framåt under 2022.

Mötet kommer att hållas digitalt på ZOOM, För att delta i mötet behöver du registrera dig i förhand via ZOOM. Klicka på länken nedan för att genomföra registreringen redan nu. Du kommer får ett bekräftelsemejl till din mejladress efter registreringen. 

Länk till anmälan!

Dagordning SWESEM årsmöte 2022

 • Mötets öppnande
 • Mötets behöriga utlysande
 • Val av mötesordförande
 • Val av mötessekreterare
 • Upprättande av röstlängd
 • Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 • Godkännande av dagordning
 • Styrelsens årsberättelse jämte kassörens redovisning
 • Revisorernas berättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Val av övriga styrelse som ej kvarstår ytterligare ett år
 • Val av ordförande
 • Motion från SWESEMs styrelse: SWESEM som medlemsförening i SLS
 • Val av revisorer
 • Val av valberedning
 • Godkännande av budget för det kommande året
 • Mötets avslutande

Verksamhetsberättelse för 2021


Fler nyheter


Årsmöte 2024

21 mars 2024 kl. 11.00 - 12.00 är det dags för SWESEMs årsmöte där vi går igenom året som varit och väljer en ny styrelse som skall föra SWESEM framåt…

Årsmöte 2023

1 juni 2023 kl. 16.00 - 17.00 är det dags för SWESEMs årsmöte där vi går igenom året som varit och väljer en ny styrelse som skall föra SWESEM framåt…

Senaste nytt

Hösten är här och SWEETs kunde gå av stapeln som planerat i september! Väldigt trevligt att kunna träffas fysiskt och jag tror många som var där uppskattade att få se…
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare