Hoppa till innehåll

Årsmöte 2022

Som medlem i SWESEM är ni härmed kallad till årsmöte i föreningen, där vi väljer nästa års styrelse och funktionärer.
Nyhet

1 april kl. 15.00 - 16.00 är det dags för SWESEMs årsmöte där vi går igenom året som varit och väljer en ny styrelse som skall föra SWESEM framåt under 2022.

Mötet kommer att hållas digitalt på ZOOM, För att delta i mötet behöver du registrera dig i förhand via ZOOM. Klicka på länken nedan för att genomföra registreringen redan nu. Du kommer får ett bekräftelsemejl till din mejladress efter registreringen. 

Länk till anmälan!

Dagordning SWESEM årsmöte 2022

 • Mötets öppnande
 • Mötets behöriga utlysande
 • Val av mötesordförande
 • Val av mötessekreterare
 • Upprättande av röstlängd
 • Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 • Godkännande av dagordning
 • Styrelsens årsberättelse jämte kassörens redovisning
 • Revisorernas berättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Val av övriga styrelse som ej kvarstår ytterligare ett år
 • Val av ordförande
 • Motion från SWESEMs styrelse: SWESEM som medlemsförening i SLS
 • Val av revisorer
 • Val av valberedning
 • Godkännande av budget för det kommande året
 • Mötets avslutande

Verksamhetsberättelse för 2021


Fler nyheter


Save the date!

Vi firar att Lee Wallis, Professor Emergency Medicine, University of Cape Town, South Africa, och Lead for emergency and critical care, WHO, utnämns till hedersdoktor vid Örebro Universitet och i…

Nomineringar till SWESEMs styrelse 2022

Nomineringar till SWESEMs styrelseValberedningen tar tacksamt emot förslag på kandidater till SWESEMs styrelse. För att vara valbar på årsmötet måste man vara medlem och ha nominerats minst fyra veckor före årsmötet den 31 mars 2022, vilket innebär att sista datum …

Novemberinternat 8/11

Fysiskt möte i Norrköping där vi också hade ett par ledamöter via länk. Som vanligt en hel del saker på agendan.
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Personlig rådgivning
 2. Bästa lönestatistiken för läkare
 3. Unika försäkringar