Hoppa till innehåll

Årsmöte 2024

Nyhet

21 mars 2024 kl. 11.00 - 12.00 är det dags för SWESEMs årsmöte där vi går igenom året som varit och väljer en ny styrelse som skall föra SWESEM framåt under 2024.

Mötet kommer att hållas som hybridmöte, dvs både på plats under SWEETs24 på Marstrands Havshotell och digitalt på ZOOM. Om du besöker SWEETs24 ser vi gärna att du är med på mötet. Om du inte har en SWEETs-biljett men vill vara med går det bra att komma till konferensanläggningen efter kl 10:00 och bli insläppt. För att säkerställa att du är SWESEM-medlem kommer vi kontrollera ditt namn mot vårt medlemsregister vid insläppet. 

För att delta i mötet digitalt behöver du registrera dig i förhand via ZOOM. Klicka på länken nedan för att genomföra registreringen redan nu. Du kommer får ett bekräftelsemejl till din mejladress efter registreringen. 

Länk till anmälan!

Dagordning SWESEM årsmöte 2024

 • Mötets öppnande
 • Mötets behöriga utlysande
 • Val av mötesordförande
 • Val av mötessekreterare
 • Upprättande av röstlängd
 • Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 • Godkännande av dagordning
 • Styrelsens årsberättelse jämte kassörens redovisning
 • Revisorernas berättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Val av övriga styrelse som ej kvarstår ytterligare ett år
 • Val av ordförande
 • Motion från Anja Westman: Föreningens ställningstaganden i konflikter
 • Val av revisorer
 • Val av valberedning
 • Godkännande av budget för det kommande året
 • Mötets avslutande

Möteshandlingar

Verksamhetsberättelse 2023

Budget 2024

Verksamhetsplan "Vision 2025"

Motion från Anja Westman: Föreningens ställningstaganden i konflikter

Svar på motion från Anja Westman från SWESEM styrelse


Fler nyheter


Årsmöte 2023

1 juni 2023 kl. 16.00 - 17.00 är det dags för SWESEMs årsmöte där vi går igenom året som varit och väljer en ny styrelse som skall föra SWESEM framåt…

Senaste nytt

Hösten är här och SWEETs kunde gå av stapeln som planerat i september! Väldigt trevligt att kunna träffas fysiskt och jag tror många som var där uppskattade att få se…

Extrainsatt årsmöte, 220915, kl 15:30

Med anledning av att styrelsen vill att medlemmarna tar ställning till en proposition med förslag om att SWESEM ska ansöka om att bli medlem i Svenska Läkaresällskapet vill vi bjuda…
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare