Hoppa till innehåll

Årsmöte 2023

Nyhet

1 juni 2023 kl. 16.00 - 17.00 är det dags för SWESEMs årsmöte där vi går igenom året som varit och väljer en ny styrelse som skall föra SWESEM framåt under 2023.

Mötet kommer att hållas som hybridmöte, dvs både på plats under SWEETs23 på Grand Hotel Saltsjöbaden och digitalt på ZOOM. Om du besöker SWEETs23 ser vi gärna att du är med på mötet. Om du inte har en SWEETs-biljett men vill vara med går det bra att komma till konferensanläggningen efter kl 15:00 och bli insläppt. För att säkerställa att du är SWESEM-medlem kommer vi kontrollera ditt namn mot vårt medlemsregister vid insläppet. 

För att delta i mötet digitalt behöver du registrera dig i förhand via ZOOM. Klicka på länken nedan för att genomföra registreringen redan nu. Du kommer får ett bekräftelsemejl till din mejladress efter registreringen. 

Länk till anmälan!

Dagordning SWESEM årsmöte 2023

 • Mötets öppnande
 • Mötets behöriga utlysande
 • Val av mötesordförande
 • Val av mötessekreterare
 • Upprättande av röstlängd
 • Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 • Godkännande av dagordning
 • Styrelsens årsberättelse jämte kassörens redovisning
 • Revisorernas berättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Val av övriga styrelse som ej kvarstår ytterligare ett år
 • Val av ordförande
 • Proposition - Slopa styrdokumentet "Ekonomisk prioriteringsordning"
 • Proposition - Stadgeändring
 • Val av revisorer
 • Val av valberedning
 • Godkännande av budget för det kommande året
 • Mötets avslutande

Möteshandlingar

Verksamhetsberättelse 2022

Årsredovisning 2022

Budget 2023

Proposition - Slopa styrdokumentet "Ekonomisk prioriteringsordning"

Dokument Ekonomisk prioriteringsordning

Proposition - Stadgeändring

Förslag på nya stadgar (ändringen markerat i grönt)


Fler nyheter


Senaste nytt

Hösten är här och SWEETs kunde gå av stapeln som planerat i september! Väldigt trevligt att kunna träffas fysiskt och jag tror många som var där uppskattade att få se…

Extrainsatt årsmöte, 220915, kl 15:30

Med anledning av att styrelsen vill att medlemmarna tar ställning till en proposition med förslag om att SWESEM ska ansöka om att bli medlem i Svenska Läkaresällskapet vill vi bjuda…
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare