Hoppa till innehåll

Extrainsatt årsmöte, 220915, kl 15:30

Nyhet

Med anledning av att styrelsen vill att medlemmarna tar ställning till en proposition med förslag om att SWESEM ska ansöka om att bli medlem i Svenska Läkaresällskapet vill vi bjuda in samtliga medlemmar till ett extrainsatt årsmöte. I och med att vi skickat ut denna propositionen har det inkommit ett motförslag om att inte gå med i SLS som medlemsförening i form av en motion. Vi kommer att rösta om vi ska ansöka om att bli medlemsförening i SLS samt de stadgeförändringar som krävs i sådana fall. Mötet kommer att hållas både fysiskt och digitalt.

DAGORDNING

 • Mötets öppnande 
 • Mötets behöriga utlysande
 • Val av mötesordförande 
 • Val av mötessekreterare 
 • Upprättande av röstlängd
 • Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 
 • Godkännande av dagordning 
 • Presentation, diskussion och omröstning av styrelsens proposition och motförslags-motion om huruvida SWESEM ska ansöka om att bli medlemsförening i SLS (inklusive tillhörande stadgeändringar).
 • Mötets avslut

Fler nyheter


Senaste nytt

Hösten är här och SWEETs kunde gå av stapeln som planerat i september! Väldigt trevligt att kunna träffas fysiskt och jag tror många som var där uppskattade att få se…
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare