Hoppa till innehåll

Extrainsatt årsmöte, 220915, kl 15:30

Nyhet

Med anledning av att styrelsen vill att medlemmarna tar ställning till en proposition med förslag om att SWESEM ska ansöka om att bli medlem i Svenska Läkaresällskapet vill vi bjuda in samtliga medlemmar till ett extrainsatt årsmöte. I och med att vi skickat ut denna propositionen har det inkommit ett motförslag om att inte gå med i SLS som medlemsförening i form av en motion. Vi kommer att rösta om vi ska ansöka om att bli medlemsförening i SLS samt de stadgeförändringar som krävs i sådana fall. Mötet kommer att hållas både fysiskt och digitalt.

DAGORDNING

 • Mötets öppnande 
 • Mötets behöriga utlysande
 • Val av mötesordförande 
 • Val av mötessekreterare 
 • Upprättande av röstlängd
 • Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 
 • Godkännande av dagordning 
 • Presentation, diskussion och omröstning av styrelsens proposition och motförslags-motion om huruvida SWESEM ska ansöka om att bli medlemsförening i SLS (inklusive tillhörande stadgeändringar).
 • Mötets avslut

Fler nyheter


Årsmöte 2024

21 mars 2024 kl. 11.00 - 12.00 är det dags för SWESEMs årsmöte där vi går igenom året som varit och väljer en ny styrelse som skall föra SWESEM framåt…

Årsmöte 2023

1 juni 2023 kl. 16.00 - 17.00 är det dags för SWESEMs årsmöte där vi går igenom året som varit och väljer en ny styrelse som skall föra SWESEM framåt…

Senaste nytt

Hösten är här och SWEETs kunde gå av stapeln som planerat i september! Väldigt trevligt att kunna träffas fysiskt och jag tror många som var där uppskattade att få se…
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare