Hoppa till innehåll

Vår medlemsrådgivning och medlemsservice håller stängt fredag 21/6. Glad midsommar!

Nomineringar till SWESEMs styrelse 2022

Nomineringar till SWESEMs styrelseValberedningen tar tacksamt emot förslag på kandidater till SWESEMs styrelse. För att vara valbar på årsmötet måste man vara medlem och ha nominerats minst fyra veckor före årsmötet den 31 mars 2022, vilket innebär att sista datum för nominering är den 3 mars.
Nyhet

Nomineringar till SWESEMs styrelseValberedningen tar tacksamt emot förslag på kandidater till SWESEMs styrelse. För att vara valbar på årsmötet måste man vara medlem och ha nominerats minst fyra veckor före årsmötet den 31 mars 2022, vilket innebär att sista datum för nominering är den 3 mars. Namn och motivering till varför du vill nominera just denna person skickas till maria.laudius@skane.se.

Vänliga hälsningar valberedningens Katrin Hruska (SK), Maria Laudius och Hilda Hahne

Information om styrelsearbetet i SWESEM
Styrelseuppdraget är ett förtroendeuppdrag från SWESEMs medlemmar som utgår från ditt engagemang och intresse för specialiteten akutsjukvård. Styrelseledamöter väljs på två år av årsmötet. Styrelsen sammanträder fyra gånger per år. Endagsmöten brukar för enkelhetens skull anordnas i Stockholm medan tvådagarsinternat med övernattning brukar ambulera mellan städer, dessa väljs av styrelsen. Därtill har styrelsen video/telefonmöten en gång per månad förutom juli och augusti. Inför styrelsemötena krävs ofta en del förberedelser av ledamöterna och även om man försöker koncentrera beslutsfattande till mötena kan det däremellan behövas mailbeslut där du förväntas delta aktivt. SWESEM är sektion i Svenska läkaresällskapet (SLS) och specialistförening i Sveriges Läkarförbund (SLF) och deltar i deras aktiviteter när de rör SWESEMs intressen. Som styrelseledamot måste du vara medlem i läkaresällskapet och läkarförbundet enligt våra stadgar. Styrelsen har också ett gemensamt ansvar för att besvara remisserna från SLS och SLF. Det utgår ingen ersättning för uppdraget men SWESEM bekostar middag och logi på internaten. Det är därför viktigt att du diskuterar med din chef i vilken utsträckning din klinik är beredd att stödja ditt uppdrag. För de flesta styrelseledamöter innebär det att det är arbetsgivarna som står för resekostnad och lönekostnad för styrelsemöten, men att övrig arbetstid i styrelsen får ske på fritiden eller den tid din arbetsgivare ger dig. För de ledamöter som inte får resor till styrelsemöten betalda av sin arbetsgivare så står SWESEM för den kostnaden. Som styrelsemedlem får du möjlighet att vara med och utveckla vår specialitet. Välkommen med din kandidatur!

Skicka din motivering till maria.laudius@skane.se


Fler nyheter


Procedures course 2024

Den 8/9 oktober erbjuder SWESEM en procedurkurs där du kan öva urakuta procedurer på kadaver.
SWESEM

Årsmöte 2024

21 mars 2024 kl. 11.00 - 12.00 är det dags för SWESEMs årsmöte där vi går igenom året som varit och väljer en ny styrelse som skall föra SWESEM framåt…
SWESEM

Årsmöte 2023

1 juni 2023 kl. 16.00 - 17.00 är det dags för SWESEMs årsmöte där vi går igenom året som varit och väljer en ny styrelse som skall föra SWESEM framåt…
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare