Hoppa till innehåll

Just nu så har vi tekniska problem och vissa medlemmar har svårt att komma in på Min sida. Vi arbetar på att lösa problemet så snart som möjligt.

Nyheter
Intensivt arbete med schemaläggning

Intensivt arbete med schemaläggning

"Vi har tyvärr inte solklara svar på alla frågor, men vi bevakar frågan och våra medlemmars intressen intensivt." Det säger Emelie Hultberg, ordförande i Västra Götalands läkarförening, som här uppdaterar om läget kring de nya reglerna för dygns- och veckovila.
Nyhet

Det pågår just nu ett intensivt arbete i många verksamheter för att lösa schemaläggningen från och med den 1 februari 2024. Vi har tyvärr inte solklara svar på alla frågor som ställs men bevakar frågan på flera olika nivåer och har tät kontakt med Sveriges läkarförbund (SLF) och Västra Götalandsregionens (VGR) förhandlingschef.

Värt att notera är att Sveriges läkarförbund efter nyår kommer att gå in en avtalsrörelse med Sveriges kommuner och regioner (SKR) då vårt nuvarande kollektivavtal löper ut den 31 mars 2024. Detta innebär att flera av de frågor som diskuteras just nu kan komma att hanteras i ett nytt kollektivavtal. Utifrån det kan regelverket för läkares schemaläggning komma att justeras ytterligare och andra möjligheter öppnas.

Riskbedömning avseende arbetsmiljö

Vid alla större förändringar på arbetsplatsen, exempelvis ett nytt schema, är arbetsgivaren skyldig att genomföra en riskbedömning av arbetsmiljön. I de fall verksamheten har för avsikt att ansöka om undantag eller dispens från det nya regelverket måste riskbedömningar genomföras innan ansökan skickas in. Skyddsombudet på arbetsplatsen deltar vid riskbedömning – framför gärna dina synpunkter till henne eller honom.

Veckovilan inte självklar

Sveriges läkarförbund och SKR gör olika tolkningar av det aktuella regelverket och om veckovilan behöver vara 36 eller 47 timmar. SLF:s uppfattning är att veckovila och dygnsvila är två separata rättigheter och att man därför har rätt till 47 timmars sammanhängande vila under varje sjudagarsperiod – och menar att om man gör avsteg från detta ska det ge något annat istället.

Vi har ställt oss positiva till att teckna ett lokalt, tidsbegränsat kollektivavtal som möjliggör 24 timmars veckovila, vilket innebär att det räcker med sammantaget 35 (24+11) timmars sammanhängande veckovila under en sjudagarsperiod för att kunna hitta en bra överenskommelse.

VGR har meddelat att ett sådant kollektivavtal inte är aktuellt att teckna. VGR har istället valt att gå ut med information till samtliga verksamheter att de kan lägga scheman som endast omfattar 36 timmars veckovila.

Västra Götalands läkarförening bevakar noga i vilken omfattning veckovilan kommer inskränkas och tar i samråd med förbundet ställning till hur vi på bästa sätt kan och bör agera. Det är dock först när fastställda scheman skickas ut som det kan bli aktuellt med någon åtgärd.

Utläggning av jourkomp

Sveriges läkarförbund genomför just nu en utredning om hur jourkomp kan förläggas för att uppnå dygns- och veckovila. Innan den är klar är vår ståndpunkt att jourkomp inte kan användas för att lägga ut planerad dygnsvila.

Det finns dock möjligheter att teckna en individuell skriftlig överenskommelse mellan chef och medarbetare där man är överens om att jourkompen kan läggas ut exempelvis före och efter en nattjour.

Även här följer vi frågan noga och återkommer så snart vi har mer information.

Emelie Hultberg
Ordförande
Västra Götalands läkarförening

LÄS MER HÄR: Sveriges läkarförbund om dygns- och veckovila


Fler nyheter


Nödrop från akuten på Kungälvs sjukhus

"Det går inte att driva en akutmottagning bara på personalens kämparglöd." Det skriver akutläkaren Therese Bonde i ett flitigt delat Facebook-inlägg. "Det är skrämmande att se hur människor som viger sina liv åt vårdyrken faktiskt far illa på sina jobb", …


Färre 6:6a-begäranden i fjol: "Viss känsla av maktlöshet"

De stora nedskärningarna pressar sjukvården som redan innan kämpar med brist på resurser. Den orimliga arbetsbördan gör att medarbetare mår dåligt, samtidigt som en 6:6a-begäran till Arbetsmiljöverket upplevs som tandlös. "Det är en viss känsla av maktlöshet över att anmälan …
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare