Hoppa till innehåll

”Kollegiala mötesplatser för läkare är viktigt”

Läkare är en yrkesgrupp som lätt bortser från egna behov. Läkarförbundet som sammanslutning och gemenskap har en central roll. ”Vi behöver mötesplatser där vi kan träffas och dela erfarenheter”, säger Ullakarin Nyberg, psykiater och överläkare.

Ullakarin Nyberg i ett fönster
Ullakarin Nyberg medlem i läkarförbundet. Foto Johan Knobe.

Ullakarin Nyberg arbetar med suicidprevention inom Norra Stockholms psykiatri och forskar, föreläser och skriver böcker i ämnet.

– Suicidproblematik är ett område som många backar inför. Psykiskt sjuka, självmordsbenägna och anhöriga behöver mycket hjälp och stöd men blir ofta övergivna på grund av de tabun som råder. Som psykiater vill jag vara en person som stannar kvar, säger hon. Psykiskt sjuka behöver fler insatser. De med störst behov ska ha mest resurser.

”Som psykiatriker vill jag vara en person som stannar kvar”

Hon är djupt oroad över hur många läkare som lider av stressymptom och utmattning. Behovet av kollegiala mötesplatser för läkare är viktigt.


”Läkarförbundet bevakar och driver arbetsmiljöfrågor på många nivåer. Hur kan den förbättras?” Läs mer om Läkarförbundets arbete för ett hållbart arbetsliv för läkare.


– Läkare bortser lätt från egna behov eftersom det alltid finns patienter som har det värre. Läkarförbundet som sammanslutning och gemenskap har en central roll. Vi behöver mötesplatser där vi kan träffas och dela erfarenheter. Läkarförbundet erbjuder en gemenskap där vi kan prata om det mest angelägna och jag tycker att arbetsmiljön är vår allra viktigaste fråga.

Om du upplever arbetsmiljöproblem på din arbetsplats kan du ta hjälp av Läkarförbundets handfasta råd


Svensk sjukvård behandlar idag patienter med svåra sjukdomar med hög överlevnad och bra livskvalitet som resultat. Men i takt med att sjukvården blir alltmer specialiserad riskerar vi att tappa helhetsbilden, säger hon. Människor påverkas av både biologiska, sociala och psykologiska faktorer och det måste påverka vår bedömning av enskilda individers sårbarhet.

– Min grundinställning är att patienten är expert på sin egen historia. Det finns en föreställning att samtalet med en patient tar längre tid om man utgår från patientens berättelse men det stämmer inte. Om du hjälper en människa att berätta så får du snabbare fram det som är viktigt. Patientens perspektiv måste prioriteras. Det är inte bara det strikt medicinska som utgör professionella insatser utan också bemötande och bekräftelse av patientens lidande.

”Vi behöver fler mötesplatser där vi kan träffas och dela erfarenheter”

Som ung läkare kommenterade en äldre kollega att hennes talang var bortkastad inom psykiatrin. Det ansågs inte vara ett naturligt val för en ung läkare, säger hon. Idag är intresset för psykiatrin bland unga läkare stort.

– Det gäller att ta tillvara sådant som alla vi människor har gemensamt och en sådan sak är att alla kan må psykiskt dåligt i perioder. Om vi vågar lägga bort masken och pratar om det kan vi komma varandra närmare. Det är något att ta tillvara och inget att skämmas över.

”Patienten är expert på sin egen historia”

– Vården har en central uppgift för människors känsla av sammanhang för dit är alla välkomna. Det är lätt att glömma hur viktigt detta är, säger Ullakarin.


Ibland behövs någon som lyssnar. Via Läkarförbundets kollegiala rådgivning kan du prata med någon som förstår läkares villkor.


Redan som 5-åring, i Örnsköldsvik, bestämde hon sig för att bli läkare.

– Jag var stabil och glad som barn men hade vuxna omkring mig som inte mådde bra. Kanske blev jag vuxen för tidigt, men det har jag haft nytta av senare i livet. Jag kände tidigt en stark motivation att jobba med de svåra frågorna.

Idag erbjuder hon anhöriga en förklaringsmodell och en förståelse för hur man kan leva vidare efter en förlust genom självmord.

– Det går inte att avlägsna en sorg, men man kan ett gott liv trots att man sörjer. I vår kultur är vi inriktade på att avlägsna allt som smärtar, men ofta behöver man i stället lära sig att acceptera och förhålla sig till sorgen.

Text: Lolo Amble Foto: Johan Knobe

Medlem i Läkarförbundet

”Det blir mycket enklare att lyckas med karriären”

Douglas Sematimba
AT-läkare

Douglas Sematimba vet hur lång resan är till en svensk läkarlegitimation och vad som förenklar vägen dit.

”En bra arbetsmiljö för läkare innebär en patientsäker vård”

Taymaz Foladi
ST-läkare

Genom att vara medlem i Läkarförbundet vill Taymaz Foladi förbättra förutsättningarna för läkarna – och samtidigt vården för patienterna.

"Bättre förutsättningar med hjälp av facket"

Victoria Jansson
AT-läkare

Forskning, utbildning och lön. Det är några av de frågor som gjort att Victoria Jansson valt att gå med i Läkarförbundet.

Regionens beslut hade tvingat privatläkare att slå igen

En facklig framgång

Region Stockholm beslöt att ta bort ”fria nyttigheter” för sina taxeläkare, men beslutet revs upp efter att Läkarförbundet och Privatläkarföreningen gick in och hjälpte cirka 60 taxeläkare skriva en överklagan. Resultatet får betydelse för läkare i hela landet.

En nybliven läkare fick värdefulla verktyg

Exempel från medlemsrådgivningen

Att vara medlem i Läkarförbundet är en värdefull investering för hela livet. Sara Altino är jurist och ombudsman på Läkarförbundet. Här berättar hon om ett av många exempel på hur vi hjälper alla läkare under hela karriären.

18 månadslöner och extra pensionsavsättning efter lyckad förhandling

Exempel från medlemsrådgivningen

Efter ett felaktigt omplaceringsbeslut ville arbetsgivaren ge läkaren 12 månadslöner i kompensation. Med hjälp av Läkarförbundets ombudsman förhandlades detta upp till 18 månadslöner och en extra pensionsavsättning.


Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar