fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

SISTA CHANSEN, LÖNEENKÄTEN STÄNGER 31/1

Svara på löneenkäten!

Var med och gör skillnad. Ju fler som svarar desto bättre lönestatistik för alla medlemmar. Om du fått din lön reviderad efter lönerevisionen 2020 – uppdatera med din nya lön!
SISTA CHANSEN, LÖNEENKÄTEN STÄNGER 31/1
Svara på löneenkäten!
Läs mer

Jag vill påminna om att samlad information kring pandemin finns på vår hemsida. Även på Verksamt.se finns mycket och bra information för företagare.

Vi privatläkare kommer som nästan alla andra i landet att på många sätt drabbas av pandemin. Många kommer att bli sjuka, de flesta kommer sedan att bli friska. Våra företag kommer i många fall att gå dåligt en period trots stöd i olika former. Vi kommer inte undan. Och vi kan hjälpa till på olika sätt för att klara denna svåra tid.

Arbete åt landstinget möjligt för taxeläkare.

I slutet av veckan blir jag åter offentliganställd. På deltid. Det är möjligt efter en överenskommelse mellan Läkarförbundet/SPLF och SKR. Enligt lag är det ju förbjudet men nu gick SKR med på en lite vidare tolkning av lagen. Så vi kan hjälpa till under pandemitiden i offentlig vård utan att riskera vår etablering inom Lagen om läkarvårdsersättning (LOL). Bra så men en permanent sådan förändring vore bättre. Det är även möjligt att teckna avtal med regionen som uppdragstagare där regionen betalar ersättning till läkarens företag om man inte vill vara anställd.

Videobesök ersätts bättre i vissa landsting för vissa mottagningar

Många patienter kan ha nytta av digitala kontakter med oss i stället för fysiska besök, speciellt nu. Som jag tidigare meddelat har VGR och Sörmland beslutat om bättre villkor för ”videobesök” under pandemin. Det gäller där för alla verksamma läkare. SLL har också kraftigt höjt ersättningen för digitala besök för många mottagningar. Det gäller i Stockholm dock inte läkare verksamma inom LOL. Obegripligt. Vi verkar för att få samma villkor som i Sörmland i hela landet men kanske måste regeringen då agera eftersom SKR är mycket ovilliga liksom de flesta landsting. De skyller på förordningen. Trist eftersom de ju kunde agera vad gäller vår möjlighet att arbeta åt dem. Vi jobbar på med frågan och en ändring av förordningen men regeringen har ju lite annat att göra i pandemitider. Frågan tycker vi är så liten att det borde vara möjligt med ett snabbt beslut.

Permittering möjligt på samma villkor som alla andra företag

I mars meddelade jag att det var möjligt att permittera personal till mycket låg kostnad om man fick klart mindre arbete p.g.a. pandemin. Jag var lite prematur där men i förra veckan blev det klart att även vårdföretag som huvudsakligen har ersättning från offentliga medel omfattas av samma regler som alla andra företag. Att det inte var så från början är väl mest att se som ett förbiseende som nu rättats till efter att det påpekats från många håll, bl.a. Läkarförbundet/SPLF. Så är det få patientbesök kan man lätta sin kostnadsbörda med att deltidspermittera personalen, inklusive sig själv.

Momsen bort?

Vi jobbar även vidare med momsfrågan. Dels den legala vägen via Skatterättsnämnden men vi föreslår även som Vårdföretagarna att man nu återgår till momsreglerna som de var för ett år sedan dels som ett stöd till småföretagare under pandemin och dels för att ge utredningen som skall se över detta tid att komma med förslag på att åter göra svensk sjukvård momsfri. Vi får se hur det går.

Vårdanalys analyserar sjukvårdsförsäkringar

Det har ju varit en del debatt före pandemin om att sjukvårdsförsäkringar medför att patienter som inte har försäkringar trängs undan. Vårdanalys fick i uppdrag att analysera om så var fallet. Utredningen är nu klar. Svaret är att i stort sett att mer analys behövs och att frågan inte är enkel. Rapporten finns på Vårdanalys hemsida. Som jag sa till utredningen är problemet att det finns köer i offentligt finansierad vård. Om man kortade väntetiderna i den regionfinansierade vården genom att nyttja de privata vårdgivarnas kapacitet och kompetens mer i den regionfinansierade vården så minskade snabbt intresset för försäkringar och förtroendet för den offentligt finansierade vården skulle i samma takt öka.

Sven Söderberg

Ordförande Svenska Privatläkarföreningen

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.