Hoppa till innehåll
Nyheter
Nyhetsbrev S-SPLF Oktober 2021

Nyhetsbrev S-SPLF Oktober 2021

Nyhet
Stockholms nyhetsbrev
Bild på domarklubba
Foto: Tingey Injury Law Firm, Unsplash

Utslaget i förvaltningsdomstolen avseende regeländringar för LOL

Som tidigare meddelats från SPLF samt direkt till läkare i Stockholm verksamma inom LOL så inkom enskilda medlemmar (60 st), med fantastisk hjälp av jurist Mia Wallgren på Läkarförbundet, med en överklagan till Förvaltningsrätten avseende fyra nya påbud från Region Stockholm. För att påminna, så gällde det sammanfattningsvis nedan. Notera att utslaget avseende de fria nyttigheterna har överklagats av Region Stockholm.

1. Avskaffande av fria nyttigheter
Förvaltningsdomstolen tillbakavisande denna regeländring och fria nyttigheter skulle kvarstå. Information har nu kommit om att Region Stockholm nu har överklagat detta utslag till Kammarrätten. Beslut väntas inom de närmsta veckorna och vi återkommer när ytterligare information kan ges.

2. Remisskrav införs till läkarspecialiteterna hud- och könssjukdomar, kardiologi, medicinsk gastroenterologi och hepatologi, kirurgi samt öron- näs- och halssjukdomar
Detta krav kvarstår.

3. Gränsen för heltidsuppföljningar inom LOL och LOF fastställs tills vidare till 75 procent av tak 1

Med andra ord, heltidsarbete som är en förutsättning för arbete inom LOL och LOF, innebär i praktiken en minimumintäkt på 75 procent av tak 1. Undantagen för heltidskravet finns och beskrivs bland annat på vårdgivarguiden och 10§ i LOL. Domstolen skriver följande: "... Förvaltningsrätten tar därför inte ställning i den frågan. Det finns inget i lagen som talar om i vilka fall heltidsuppföljningar ska ske. Regionen kan således fritt välja när de vill göra uppföljningar. Om en viss läkare uppfyller heltidskravet är en annan fråga som regionen får avgöra i det enskilda fallet. Regionens beslut kan därefter överklagas om den enskilde uppfattar att beslutet är i strid med lagen."

4. Hälso-och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att agera ombud för vårdgivare verksamma enligt LOL i rapporteringen till Socialstyrelsens patientregister
Detta beslut upphävdes av regionen så domstolen tog inte ställning i frågan.

Yrkesförsäkring för läkare

De flesta har säkerligen tecknat en yrkesförsäkring via Folksam. Försäkringsdelen gällande rättsskydd uppgår till en maximal ersättning på 10 basbelopp, förnärvarande 476 000kr. Detta är lågt satt med tanke på de utgifter som kan uppstå i samband med ett tvistemål. Diskussioner pågår med Folksam avseende en höjning av detta belopp.

Revisioner bedrivna av Region Stockholm

Arbete bedrivs för att stötta psykiatrikerkollegor, av vilka Region Stockholm har begärt utlämnande av icke avidentifierade journalkopior. Detaljer kring problematiken kan bland annat läsas i Maciej Zarembas DN-artiklar 20/9 och 21/9.

Vårdval

Regionen har tidigare ensidigt beslutat att inte inkludera Vårdvalsfrågor i våra regelbundna möten med förvaltningen. Styrelsen avser att fortsätta trycka på så att Vårdval får ett adekvat forum att diskutera specifika frågor gällande denna grupp. Avsaknaden av uppräkningar av ersättningen är exempelvis en sådan fråga.

KVALPRAK

Vi vill informera om att Stor Stockholm privatläkarförening är delägare i detta företag som tillhandahåller bland annat ett kvalificerat ledningssystem. Klicka här om ni vill veta mera.


Fler nyheter


Sjukvårdspolitisk paneldebatt i Stockholm

Stockholms Läkarförening bjuder in till sjukvårdspolitisk paneldebatt tisdagen den 30 augusti kl. 18-19. Läs mer på länken nedan. Alla medlemmar i Stockholms läkarförening hälsas välkomna! Läs mer på Stockholms Läkarförenings…
Stockholmsnyheter

Nyhetsbrev SPLF Maj 2022

Här nere i södern så känns vädret som om vi närmar oss sommaren. Häromdagen gick jag en promenad i min stadsnära skog. Det var gigantiska mattor av vitsippor mellan träden, en hel del med ramslök hittade jag, fåglarna kvittrade, allt …
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev S-SPLF April 2022

Lite information om föreningens årsmöte, asylsökande som besöker taxeläkare samt från föreningens möte med Anders Ahlsson, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Stockholm.
Stockholms nyhetsbrev
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar