Hoppa till innehåll
Nyheter
Nyhetsbrev S-SPLF Oktober 2021

Nyhetsbrev S-SPLF Oktober 2021

Nyhet
Stockholms nyhetsbrev
Bild på domarklubba
Foto: Tingey Injury Law Firm, Unsplash

Utslaget i förvaltningsdomstolen avseende regeländringar för LOL

Som tidigare meddelats från SPLF samt direkt till läkare i Stockholm verksamma inom LOL så inkom enskilda medlemmar (60 st), med fantastisk hjälp av jurist Mia Wallgren på Läkarförbundet, med en överklagan till Förvaltningsrätten avseende fyra nya påbud från Region Stockholm. För att påminna, så gällde det sammanfattningsvis nedan. Notera att utslaget avseende de fria nyttigheterna har överklagats av Region Stockholm.

1. Avskaffande av fria nyttigheter
Förvaltningsdomstolen tillbakavisande denna regeländring och fria nyttigheter skulle kvarstå. Information har nu kommit om att Region Stockholm nu har överklagat detta utslag till Kammarrätten. Beslut väntas inom de närmsta veckorna och vi återkommer när ytterligare information kan ges.

2. Remisskrav införs till läkarspecialiteterna hud- och könssjukdomar, kardiologi, medicinsk gastroenterologi och hepatologi, kirurgi samt öron- näs- och halssjukdomar
Detta krav kvarstår.

3. Gränsen för heltidsuppföljningar inom LOL och LOF fastställs tills vidare till 75 procent av tak 1

Med andra ord, heltidsarbete som är en förutsättning för arbete inom LOL och LOF, innebär i praktiken en minimumintäkt på 75 procent av tak 1. Undantagen för heltidskravet finns och beskrivs bland annat på vårdgivarguiden och 10§ i LOL. Domstolen skriver följande: "... Förvaltningsrätten tar därför inte ställning i den frågan. Det finns inget i lagen som talar om i vilka fall heltidsuppföljningar ska ske. Regionen kan således fritt välja när de vill göra uppföljningar. Om en viss läkare uppfyller heltidskravet är en annan fråga som regionen får avgöra i det enskilda fallet. Regionens beslut kan därefter överklagas om den enskilde uppfattar att beslutet är i strid med lagen."

4. Hälso-och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att agera ombud för vårdgivare verksamma enligt LOL i rapporteringen till Socialstyrelsens patientregister
Detta beslut upphävdes av regionen så domstolen tog inte ställning i frågan.

Yrkesförsäkring för läkare

De flesta har säkerligen tecknat en yrkesförsäkring via Folksam. Försäkringsdelen gällande rättsskydd uppgår till en maximal ersättning på 10 basbelopp, förnärvarande 476 000kr. Detta är lågt satt med tanke på de utgifter som kan uppstå i samband med ett tvistemål. Diskussioner pågår med Folksam avseende en höjning av detta belopp.

Revisioner bedrivna av Region Stockholm

Arbete bedrivs för att stötta psykiatrikerkollegor, av vilka Region Stockholm har begärt utlämnande av icke avidentifierade journalkopior. Detaljer kring problematiken kan bland annat läsas i Maciej Zarembas DN-artiklar 20/9 och 21/9.

Vårdval

Regionen har tidigare ensidigt beslutat att inte inkludera Vårdvalsfrågor i våra regelbundna möten med förvaltningen. Styrelsen avser att fortsätta trycka på så att Vårdval får ett adekvat forum att diskutera specifika frågor gällande denna grupp. Avsaknaden av uppräkningar av ersättningen är exempelvis en sådan fråga.

KVALPRAK

Vi vill informera om att Stor Stockholm privatläkarförening är delägare i detta företag som tillhandahåller bland annat ett kvalificerat ledningssystem. Klicka här om ni vill veta mera.


Fler nyheter


Höjt rättsskydd i Folksams ansvarsförsäkring

Många av våra medlemmar har sina försäkringar via Folksam. Rättsskyddsdelen i våra ansvarsförsäkringar täcker ett belopp på upp till 10 pbb, vilket fortsatt kommer att vara vad som gäller i…
Övriga nyheter

Ordförande har ordet - December 2022

”Äntligen” utropar jag liksom Gert Fylking traditionsenligt brukade göra, när ständige sekreteraren för SA tillkännagav nobelpristagaren i litteratur. Nu har vi tillsammans med fysioterapeuterna efter mycket segdragna förhandlingar med SKR kommit fram till ett nytt avtal för LOL/LOF, idag torsdag …
Nyhetsbrev

Webcert - skicka digitala intyg kostnadsfritt

Webcert gör det möjligt att skapa digitala intyg. Genom att intygen kan skickas digitalt till exempelvis Försäkringskassan minskar handläggningstiden vid sjukskrivning och rehabilitering. Instruktioner för hur du ansluter dig till…
Övriga nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare