Hoppa till innehåll

Lokalföreningen gav snabbt stöd vid felaktig avstängning

En läkare i Västra Götalandsregionen blev avstängd på felaktiga grunder, men tack vare den lokala läkarföreningen kunde avstängningen snabbt hävas.
– Allting byggde på en missuppfattning och vi stöttade medlemmen genom hela processen, säger Therése Kärvling, ombudsman i Västra Götalands läkarförening.

Therése Kärvling, ombudsman Västra Götalands läkarförening

Arbetsgivaren kan använda sig av avstängning om en arbetstagare på sannolika skäl misstänks för – eller bevisligen är skyldig till – svårare fel eller försummelser i arbetet.  

Det var också allvarliga anklagelser som riktades mot läkaren i Västra Götalandsregionen. Arbetsgivaren menade att hen hade åsidosatt sina skyldigheter genom att bryta mot sekretessen och stängde av läkaren. 

– Medlemmen tog då kontakt ett fackligt ombud på arbetsplatsen, som i sin tur kontaktade Västra Götalands läkarförening. När jag som ombudsman pratade med medlemmen gav hen ett väldigt ärligt intryck och förklarade att anklagelserna var falska. Hen var ganska illa åtgången av de här anklagelserna och därför såg vi till att det ordnades stödsamtal hos en psykolog via företagshälsovården, säger Therése Kärvling.

Facklig företrädare och lokal ombudsman med på mötet

Nästa steg var att medlemmen kallades till ett samtal med arbetsgivaren för att ge sin version av händelseförloppet. Med på mötet fanns både en rutinerad facklig företrädare och Therése Kärvling som representant för Västra Götalands läkarförening.  

– I vår lokalförening är det praxis att den lokala läkarföreningen är med om en avstängning kan leda till arbetsrättsliga följder, säger hon och fortsätter: 

– Inför samtalet med arbetsgivaren hade jag också en tät telefonkontakt med medlemmen. Jag gav bland annat konkreta råd som att det är okej att säga att man inte minns, att man alltid kan be om en paus och naturligtvis att alltid berätta sanningen. 

Västra Götalands läkarförening såg också till att formalia följdes vad gäller själva avstängningen, till exempel att medlemmen fick lön och att det fanns en tidsgräns för avstängningen på 30 dagar. Nu löste sig det här ärendet redan efter ett par veckor. 

Behöver du fackligt stöd?

Har din arbetsgivare brutit mot kollektivavtalet, någon arbetsrättslig lag eller har det uppstått en arbetsrättslig tvist som ni inte kan lösa? Som yrkesverksam medlem i Läkarförbundet kan du i vissa situationer få juridiskt stöd eller rättshjälp.

Arbetsgivaren tog tillbaka anklagelsen  

– Efter att medlemmen gett sin version av händelsen – och jag tryckte på att det var ett misstag – kunde arbetsgivaren verifiera att det medlemmen beskrev var sant och att de hade haft fel. Även efter att utredningen var klar fortsatte vi samtalen med arbetsgivaren för att se till att anklagelserna dementerades. 

Therése Kärvling berättar att medlemmen var orolig över vad som skulle hända i framtiden, till exempel om hen skulle få ett rättvist lönepåslag och hur ett ömsesidigt förtroende skulle kunna återupprättas. 

– Vi diskuterade med arbetsgivaren hur händelsen skulle kommuniceras utåt så att medlemmens namn kunde rentvås. Rykten sprids fort på en avdelning eller klinik. Det viktiga är att all sådan kommunikation sker i dialog med medlemmen så att det känns bra för henne eller honom.  

I fallet med den felaktiga avstängningen blev slutet gott för medlemmen. Hen blev så nöjd med sin lokala läkarförening att det ledde till ett fackligt engagemang för egen del. 

– Medlemmen var väldigt tacksam för vår hjälp. En tid senare stötte vi ihop på en introduktionsutbildning för fackliga ombud. Hen ville ställa upp som fackligt ombud för att ge något tillbaka till Läkarförbundet och kunna hjälpa andra läkare i liknande situationer, avslutar Therése Kärvling. 

Text: Carina Järvenhag

Vill du också vara med och påverka på din arbetsplats?

Läkarförbundets fackligt förtroendevalda är kärnan i vårt fackliga arbete. Du får förtroendet att representera dina kollegor i relation med arbetsgivaren och kan vara med och jobba för en bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för dig och dina läkarkollegor.

Bli medlem i Läkarförbundet du också

Som medlem i Läkarförbundet får du hjälp och stöd under hela karriären

Löneskulden avskrevs tack vare förbundet

En facklig framgång

En läkare fick en felaktig löneutbetalning och arbetsgivaren krävde pengarna tillbaka. Läkarförbundets ombudsman hjälpte medlemmen, som hade handlat i god tro, och skulden avskrevs.

Lokalföreningen gav snabbt stöd vid felaktig avstängning

En facklig framgång

En läkare i Västra Götalandsregionen blev avstängd på felaktiga grunder, men tack vare den lokala läkarföreningen kunde avstängningen av medlemmen snabbt hävas.

Först efter påstötning från förbundet betalades lönen ut

En facklig framgång

En läkare som hade arbetat för ett bemanningsföretag fick inte betalt, trots upprepade påstötningar. När medlemmen tog kontakt med Läkarförbundet, som i sin tur ringde företaget, fanns pengarna på kontot inom tre arbetsdagar.

Tillsammans löste de tvisten

En facklig framgång

En arbetsgivare i Dalarna sade upp en läkare från en chefstjänst utan föregående förhandling. Tack vare det fackliga ombudet och förbundsjuristens gemensamma insats fick arbetsgivaren betala ekonomisk ersättning både till medlemmen och till lokalföreningen.

Regionens beslut hade tvingat privatläkare att slå igen 

En facklig framgång

Region Stockholm beslöt att ta bort ”fria nyttigheter” för sina taxeläkare, men beslutet revs upp efter att Läkarförbundet och Privatläkarföreningen gick in och hjälpte cirka 60 taxeläkare skriva en överklagan. Resultatet får betydelse för läkare i hela landet.

En nybliven läkare fick värdefulla verktyg

Exempel från medlemsrådgivningen

Att vara medlem i Läkarförbundet är en värdefull investering för hela livet. Sara är jurist och ombudsman på Läkarförbundet. Här berättar hon om ett av många exempel på hur vi hjälper alla läkare under hela karriären.

18 månadslöner och extra pensionsavsättning efter lyckad förhandling

En facklig framgång

Efter ett felaktigt omplaceringsbeslut ville arbetsgivaren ge läkaren 12 månadslöner i kompensation. Med hjälp av Läkarförbundets ombudsman förhandlades detta upp till 18 månadslöner och en extra pensionsavsättning.


Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare