Hoppa till innehåll
Nyheter
SBU-projekt avseende forskningsfrågor inom allvarlig psykisk sjukdom och allvarliga psykiska tillstånd.

SBU-projekt avseende forskningsfrågor inom allvarlig psykisk sjukdom och allvarliga psykiska tillstånd.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), utför under våren 2023 ett projekt för att belysa viktiga forskningsfrågor inom allvarlig psykisk sjukdom och allvarliga psykiska tillstånd.
Nyhet

SBU önskar nu hjälp med att sprida den enkät som utgör grunden i projektet: www.sbu.se/jla_psyksjd

För att forskning inom allvarlig psykisk sjukdom ska ge maximal nytta är det viktigt att de som berörs av forskningsresultaten - personer med egen erfarenhet/patienter, anhöriga/närstående samt vård- och stödpersonal - får vara med och påtala vilka frågor de ser som mest angelägna att beforska.

Informationsblad.


Fler nyheter


SFBUP-kongressen 18-19 april 2024

Vi är väldigt glada att kunna presentera flera nationellt och internationellt erkända föreläsare. Från Danmark kommer Rikke Wesselhoeft och föreläser om förskrivningsmönster i Norden. Anne Thorup kommer hålla en spännande föreläsning om uppföljning av barn till föräldrar med allvarlig psykisk …
Nyhet


Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
Startsida Nyheter
SBU-projekt avseende forskningsfrågor inom allvarlig psykisk sjukdom och allvarliga psykiska tillstånd.