Hoppa till innehåll
Nyheter
SBU-projekt avseende forskningsfrågor inom allvarlig psykisk sjukdom och allvarliga psykiska tillstånd.

SBU-projekt avseende forskningsfrågor inom allvarlig psykisk sjukdom och allvarliga psykiska tillstånd.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), utför under våren 2023 ett projekt för att belysa viktiga forskningsfrågor inom allvarlig psykisk sjukdom och allvarliga psykiska tillstånd.
Nyhet

SBU önskar nu hjälp med att sprida den enkät som utgör grunden i projektet: www.sbu.se/jla_psyksjd

För att forskning inom allvarlig psykisk sjukdom ska ge maximal nytta är det viktigt att de som berörs av forskningsresultaten - personer med egen erfarenhet/patienter, anhöriga/närstående samt vård- och stödpersonal - får vara med och påtala vilka frågor de ser som mest angelägna att beforska.

Informationsblad.


Fler nyheterFamiljevecka för barn och ungdomar med schizofreni på Ågrenska 2-6 december 2024

Det mycket välrenommerade Ågrenska kompetenscentrumet för sällsynta hälsotillstånd utanför Göteborg anordnar nu i samverkan med Nätverk för bipolär/psykosteam inom SFBUP en familjevecka för schizofreni. Ågrenskas syfte med familjevistelsen är att genom kunskap och erfarenhetsutbyte stärka hela familjen för att få …
Nyhet

Årets förebild 2024

Ett stort grattis till Jessica Svahn som mottagit priset som ”Årets förebild inom barn- och ungdomspsykiatri 2024”, framröstad av ST-läkarna i Sverige. Jessica Svahn arbetar som överläkare, medicinskt ledningsansvarig i…
Nyhet
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
Startsida Nyheter
SBU-projekt avseende forskningsfrågor inom allvarlig psykisk sjukdom och allvarliga psykiska tillstånd.