Hoppa till innehåll

SFMR:s företagsstipendier 2023: Muskuloskeletalradiologi

Muskuloskeletalradiologi

Stipendium från Teleconsult tilldelas Alexander Biskup

Titel: Radiologiska modaliteter vid misstänkt scaphoideumfraktur; en jämförelse av sensitivitet, specificitet samt inter- och intraobservatörsvariabilitet

Frakturer i handledens båtben, os. scaphoideum, är vanliga skador och står för ca 3% av samtliga frakturer. (1) Patofysiologiskt är frakturerna relevanta även utan felställning då blodförsörjningen riskerar att skadas medförande nekros av ledytebärande ben (2).

Kliniskt är diagnosen svår och även om vägledande kliniska tecken är definierade är inget av dessa specifikt. För en patient som uppvisar en kombination av tre av de mest välförankrade kliniska undersökningsfynden är sannolikheten för en faktisk fraktur hos denne endast 60% (3). Utebliven behandling av en fraktur medför ökad risk för ickeläkning och påföljande morbiditet (4, 5).

Även radiologiskt är dessa frakturer svåra att avbilda. Konventionell röntgen, som utgör förstahandsundersökning, har en sensitivitet på enbart 80%. Sensitivitet för datortomografi (CT) är beskriven mellan 93-95% (5) samt för volymstomografi (CBCT) 88% (9).

Magnetresonansundersökning (MR) betraktas som gold standard med en sensitivitet på 99-100% men är en dyr och svårtillgänglig undersökning (5, 6, 7). Kliniska handläggningen med immobiliseringsbehandling i gips och upprepad konventionell radiologi används därför. Detta resulterar i en överbehandling då enbart 4-20% av patienterna påvisas ha fraktur vid upprepad undersökning (5).

Denna observationella studie blir en prospektiv datainsamling där utöver handläggning enligt gällande klinisk praxis sker ytterligare datainsamling för flera radiologiska modaliteter, däribland CT inklusive fotonräknande CT, CBCT, samt MR. Anonymiserad bildgranskning sker oberoende av utvalda läkare på röntgenkliniken med olika erfarenhetsgrad samt av kliniskt aktiva läkare inom ortopedi och handkirurgi.

1. Duckworth AD, et al. Scaphoid fracture epidemiology. J Trauma Acute Care Surg. 2012 Feb;72(2):E41-5.

2. Seitz WH Jr; Papandrea RF. Fractures and dislocations of the wrist. In:Rockwood and Green's Fractures in Adults, 5:e upplagan, Bucholz RW, Heckman JD (red.), Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 2002.

3. Huynh KA, et al. Bayesian Statistics to Estimate Diagnostic Probability of Scaphoid Fractures from Clinical Examinations: A Meta-Analysis. Plast Reconstr Surg. 2021;147(3):424e.

4. Carpenter CR, et al. Adult scaphoid fracture. Acad Emerg Med. 2014;21:102.

5. Clementson M., et al. Acute scaphoid fractures: guidelines for diagnosis and treatment. EOR. 2020 Feb 26;5(2):96-103.

6. Tibrewal, et al. Role of MRI in the diagnosis and management of patients with clinical scaphoid fracture. Int Orthop. 2012 Jan;36(1):107-10.

7. Ramasubbu B, et a. Utilising magnetic resonance imaging as the gold-standard in management of suspected scaphoid fractures in the emergency department setting. Ir Med J. 2017 Feb 10;110(2):515.

8. Rua T, et al. Clinical and cost implications of using immediate MRI in the management of patients with a suspected scaphoid fracture and negative radiographs results from the SMaRT trial. Bone Joint J. 2019 Aug;101-B(8):984-994.

9. T.-W. Yang et al. Diagnostic performance of cone‑beam computed tomography for scaphoid fractures: a systematic review and diagnostic meta‑analysis. Sci Rep. 2021 Jan 28;11(1):2587.

Mer från Imago Medica

Kloka kliniska val

Kloka kliniska val tog Sverige med storm under 2023. Framgången har fortsatt under 2024, då nyheten kom strax före sommaren att Socialstyrelsen fått i uppdrag av regeringen att fasa ut lågvärdevård. Arbetet leds i Sverige av svenska Läkaresällskapet (SLS), och …

Certifiera dig inom uroradiologi!

Svensk Urogentialradiologisk Förening Som vi tidigare annonserat är det nu möjligt att certifiera sig inom fördjupningsområdet urogenital radiologi. Först ut att bli certifierad urogenital radiolog är Henrik Leonhardt, grattis Henrik! SURF erbjuder nu ersättning för ansökningsavgiften på 2000kr till de första tio godkända …

AI-konferens i London

Information från SFMR:s styrelse We’re delighted to be a conference partner for the new Global AI Conference hosted by the Royal College of Radiologists in partnership with the NHS. Taking place on 3-4 February 2025 at the QEII Centre, London and online, the conference …

Sammandrag från SLS Fullmäktigemöte 2024 

Information från SFMR:s styrelse SFMR är en del av Svenska Läkaresällskapet (SLS), och årets SLS fullmäktigemöte hölls i Läkaresällskapets lokaler i Stockholm. Nedanstående är ett kort sammandrag från fullmäktigemötet.

ECR 2024

Information från SFMR:s styrelse European Congress of Radiology, ECR, 2024 är en av världens största radiologikongresser. Styrelseledamot i SFMR Johan Henriksson var på plats och ger oss en spaning över trender inom radiologi.

Nominera till hedermedlem i SFMR

Information från SFMR:s styrelse Enligt våra stadgar så kan årsmötet på styrelsens förslag till hedersmedlem i föreningen utse en svensk eller utländsk person vars insatser varit av utomordentlig betydelse för utvecklingen inom medicinsk radiologi eller bild- och funktionsmedicin. Har du förslag på någon vi borde uppmärksamma? Då …

Enkät Ungt Forum

Ungt Forum Ungt Forum, ST-läkarutskottet inom SFMR, har under 2022 gått ut med en enkät till sina medlemmar om deras uppfattning av deras ST-utbildningar. Med ca 90 svar med god geografisk spridning över Sverige och med varierande längd av genomgången ST. Nedan …

Radiologivägledda interventioner av muskuloskeletala förändringar 

Muskuloskeletalradiologi I samarbete med Svensk Förening för Ortopedi har Imago Medica nöjet att presentera utvalda artiklar ur Ortopediskt Magasins temanummer om radiologi, ett temanummer som gemensamt författats av radiologer och ortopeder. Under en veckas tid kommer fyra artiklar om msk-radiologi presenteras: …