Hoppa till innehåll

Ostrix

OSTRIX är en sammanslutning av studierektorer inom ortopedi i Sverige.

Välkomna till den nya hemsidan. Den mesta informationen gällande ST och handledning finns samlad på ST-sidan.

Vi i styrelsen har en dialog med utbildningskommittén gällande att få mer struktur i kursutbud och en tydligare ram för detta.

Målet är att styrelsen träffas två gånger årligen där det ena tillfället blir i samband med ortopediveckan och OSTRIX-mötet som förhoppningsvis blir mer välbesökt och ytterligare en gång under senhöst eller tidig vår. Utöver detta sker kommunikationen skriftligen. Hör av dig till någon i styrelsen om du vill vara med och jobba med oss för en bättre ST-utbildning eller om du har idéer du vill framföra.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare