Hoppa till innehåll

Nyheter

Trycket på vården ökar

Covidpatienterna fortsätter att öka stort och vårdpersonal vittnar om ett pressat läge på flera av Stockholms sjukhus. Samtidigt beskrivs överföringen till intensivvården på Nya Karolinska som en flaskhals – sjukhuset har trots pandemin inget direktintag via intensivakuten.

Vårdpersonal uppmanas jobba i kortärmat - trots corona

Region Stockholm frångår Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande vilken skyddsutrustning som ska bäras av vårdpersonal som behandlar corona-patienter. Myndigheten rekommenderar långärmade skyddsrockar. Regionens nya riktlinjer säger att kortärmade rockar är nog. Nu riktar flera inom vården kritik mot de nya beslutet.

Allt fler i behov av intensivvård

Andelen coronasmittade som får intensivvård på sjukhusen blir allt fler. Stockholmssjukhusen förbereder sig för en ”enorm pandemi”, uppger Johan Styrud, ordförande i Stockholms läkarförening, för SVT Nyheter.

Läkare befarar problem vid större utbrott

Läkare befarar att det kan bli svåra problem för vården vid ett större coronautbrott. En redan ansträngd sjukvård med överbeläggningar gör att det finns en oro för hur den svenska vården ska klara ett större utbrott.

God tillgång till vårdutrustning i Sverige

Med anledning av det rådande utbrottet av coronaviruset har Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten satt samman en nationell lägesrapport med information från Sveriges samtliga regioner. Enligt myndigheterna är risken för smittspridning i Sverige i nuläget låg och de anser att det finns …

Pensionsinformation på Läkarförbundet

Den 5 februari hölls en pensionsinformation på Sveriges läkarförbund för anställda inom regionen. Eva Wistrand från KPA-pension visade bilder på mötet som du kan ta del av genom att klicka på rubriken.

Fondmedel

Stockholms läkarförenings understödsfond delar ut följande fondmedel:

Larm om platsbrist på akuten: "Skräcksituation"

– Situationen är ansträngd. Det är väldigt ont om vårdplatser. Folk får vänta på akutmottagningen i timmar, till och med dygn, på att få en vårdplats, och det är mycket mer ansträngt den här veckan än det har varit tidigare …