Appendix har talat med studenter vid olika svenska lärosäten som bedriver läkarutbildning för att få en överblick på hur det ser ut runt om i landet. Generellt verkar de flesta vara nöjda med hur undervisningen fungerat. Vissa universitet har framförallt valt att låta spela in föreläsningarna medans andra har valt att fokusera på livestreaming. Negativa exempel som kommer upp är när tekniken inte har fungerat eller att lärare inte haft tid att spela in föreläsningar i förväg eller haft svårt att använda de olika mötessystemen.

Men vad har hänt med examinationerna? Lärosätena har valt att tackla den här frågan på många olika sätt. Nästan alla har valt att låta dem ske digitalt men där tar likheterna slut. Examinationensformerna skiljer sig också åt mellan olika kurser på samma universitet.

En stor fråga är att hur säkerheten på examinationerna säkerställs och hur man ställer sig till användandet av hjälpmedel. Vad som klassas som fusk och vilket ansvar som ligger på studenten har också blivit en viktig fråga. Flera kurser har valt att höja gränserna för godkänt, infört tidsgränser samtidigt som de instruerat om att inga hjälpmedel får användas men att det inte kan kontrolleras. Detta har på flera sätt varit problematiskt då tröskeln sänks för att söka efter svar i böcker eller på internet i vissa fall blir nödvändigt för att klara de höga gränserna för godkänt. Andra kurser har tänkt på detta och samtidigt anpassat tentornas frågor och svårighetsgrad efter att användandet av hjälpmedel är tillåtet.

Andra varianter finns också. Vid ett lärosäte har en kurs valt att göra det obligatoriskt för studenterna att utöver att skriva tentan i ett digitalt tentamensprogram också vara uppkopplade i ett videokonferenssystem via sin mobil för att bevisa att man inte har tillgång till hjälpmedel i rummet under skrivtiden.

Vad som är bäst kan ingen veta och det kommer att vara svårt att säga vilka konsekvenser som dessa tillfälliga lösningar kommer att få. Kan man verkligen kräva av en student att inte använda tillgängliga hjälpmedel om ingen kan kontrollera att det efterföljs? Kommer de som inte googlar hamna i minoritet och bli underkända för att svårighetsgraden höjs när de flesta ändå använder hjälpmedel som sista utväg? Kan man vara sin egna tentavakt?

Fredrik Gustafsson
Mer från Appendix
Arbetsliv

Sommarjobbande Läkarstudenter

Ny artikelserie - Många läkarstudenter väljer att jobba inom vården under sommaren. Arbetsuppgifterna varierar mycket mellan olika kliniker, sjukhus och regioner men beror också på hur långt kommen i utbildningen studenten är. Appendix har samlat in berättelser från 18 läkarstudenter från olika lärosäten och terminer från deras sommarjobb 2020. Under augusti kommer dessa att publiceras löpande varje onsdag. Först ut idag är studenterna som är i början av utbildningen och haft titlar som vårdbiträde och receptionist.