Hoppa till innehåll

Var femte svensk läkarstudent studerar i utlandet

Idag finns ca 2300 svenska läkarstudenter i utlandet vilket motsvarar 22% av alla svenska läkarstudenter. Siffran är däremot lägre än för ett par år sedan när andelen utlandsstudenter var 31%. Hos utlandsstudenter finns stor oro kring införandet av nya BT-tjänstgöringen i sommar.

Studenter som studerar i Polen och Danmark behöver göra AT i Sverige medan de flesta andra europeiska länder har en legitimationsgrundande utbildning (Bulgarien, Lettland, Tjeckien etc). Det är osäkert vad som händer med studenter i Polen och Danmark när AT försvinner i Sverige. Mycket pekar mot att allt färre studenter komma söka sig till Polen under de kommande åren när den nya 6-åriga utbildningen startar, framförallt sedan läkarförbundet inte rekommenderar utbildning i utlandet som inte ger legitimation. 

SLF student har representerat svenska läkarstudenter i utlandet sedan 2008 (MSF utland fram t.o.m. 2014). Varje år anordnas Utlandskongressen med en Arbetsmässa, workshops och intressanta föreläsningar för svenska läkarstudenter både inom utland men även studenter från de svenska avdelningarna är välkomna att delta. I år skulle kongressen äga rum Sofia, Bulgarien, 16-18 oktobermen fick ställas in pga rådande pandemi och osäkerheter kring kongressens möjligheter att anordnas. SLF Student Utland hoppas att kongressen skall vara genomförbar till hösten 2021. 

En stor skillnad från utbildningen i Sverige är att studenterna måste betala terminsavgifter till universitetenKostnaden varierar men kan exempelvis ligga  50 000 SEK per termin. CSN erbjuder merkostnadslån för att täcka utbildningsavgifter, resekostnader och försäkring som möjliggör för svenskar att studera på detta vis. 

En viktig fråga för utlandsstudenter är den kommande BT-tjänstgöringen som blir obligatorisk för alla utlandsutbildade läkare med legitimation efter 1:a juli 2021, efter att regeringen under pandemin skjutit upp införandet med ett årDessvärre kvarstår fortfarande många frågetecken kring BT. En del regioner har haft liknande (frivilliga) projekt för utlandsutbildade läkare tidigare. Exempelvis Uppsalas KIT, Västergötlands PLUS-program och Dalarnas pre-ST. På många håll kommer BT baseras på dessa föregångare. 

Utlandsstudenter möter en del svårigheter på arbetsmarknaden, exempelvis förordnande för att arbeta som underläkare efter termin 9. För svenska studenter sker dessa ansökningar och utfärdandet via regionerna, medan studenter i utlandet måste få sitt utfärdat av Socialstyrelsen, vilket ofta leder till längre väntetider och fler avslag. Mer om detta har rapporterats i tidigare Appendix-artikel 

 

Jesper Sternley
Ledamot, Förbundsstyrelsen
Aida Mikaeili
Ordförande SLF Student Utland
Mer från Appendix

Sveriges Läkarförbund Students fullmäktige 2021

Sveriges läkarförbund Students fullmäktigemöte för år 2021 har ägt rumt. Detta år hölls mötet i ett snötäckt Umeå mellan den 27:e till 28:e November. I Umeå uppskattades de intressanta samt viktiga diskussioner och ställningstaganden. Många viktiga frågor kring fullmäktige uppstår …

Våra bästa studietips

Arbetsliv Ny termin betyder nya kursare och nya studenter, och det är inte alltid helt lätt att komma igång med nya kurser. Därför tänkte vi dela med oss av studietips till dig som precis börjat plugga, eller kanske vill testa nya …

Vikten av återhämtning och livsnjutande

Arbetsliv Då var sommaren här. Med sommaren kommer för läkarstudenten den eviga frågan av hur man fyller dagarna med en stimulerande och lönsam syssla nu när CSN går in i sin sommardvala. Vissa lyckas väl med att hitta just denna gyllene …

Läkarassistent bör ses som en utbildningstjänst

Arbetsliv I dagsläget finns det tyvärr inga tydliga direktiv till vilka arbetsuppgifter som en läkarassistent kan och får utföra. Detta innebär att tjänsten hamnar i en gråzon med öppning för olika tolkningar av vad tjänsten som läkarassistent kan innefatta. Vi anser …

Vaccinera läkarstudenter som vårdpersonal   

Läkarutbildningen är till stor del en praktisk utbildning. Den kliniskt nära undervisningen är avgörande för läkarstudentens lärande och utveckling. Om vi inte får klämma och känna på patienter under utbildningen, hur ska vi då förväntas känna igen symtomen på sjukdom när vi är färdiga …

Sista kullen på den gamla läkarutbildningen 

Basfackligt I mer än 10 år har det pratats om en ny läkarutbildning i Sverige. Till hösten 2021 blir det äntligen verklighet. Läkarutbildningen kommer då att bli en termin längre och samtidigt bli legitimationsgivande. Det betyder att de som nu under …

Läkarexamen under pandemin – Dyster ceremoni men spännande framtid 

Arbetsliv På läkarprogrammet i Linköping är allra sista föreläsningen på läkarprogrammet en stor tillställning med hela klassen. En sista föreläsning i storsal byts ut mot 100 små skärmar på Zoom, ett glas champagne vid Universitetssjukhuset byts ut mot en tekopp hemma i lägenheten, men jag ger tusan i …

Vad gäller vid kränkande särbehandling på VFU?

Kränkande särbehandling på VFU (verksamhetsförlagd utbildning) är ovanligt, men förekommer. Som student är det inte alltid lätt att veta var man ska vända sig, därför har vi frågat vår ombudsman Pelle Avelin vad som gäller om du som student utsätts …