Studenter som studerar i Polen och Danmark behöver göra AT i Sverige medan de flesta andra europeiska länder har en legitimationsgrundande utbildning (Bulgarien, Lettland, Tjeckien etc). Det är osäkert vad som händer med studenter i Polen och Danmark när AT försvinner i Sverige. Mycket pekar mot att allt färre studenter komma söka sig till Polen under de kommande åren när den nya 6-åriga utbildningen startar, framförallt sedan läkarförbundet inte rekommenderar utbildning i utlandet som inte ger legitimation. 

SLF student har representerat svenska läkarstudenter i utlandet sedan 2008 (MSF utland fram t.o.m. 2014). Varje år anordnas Utlandskongressen med en Arbetsmässa, workshops och intressanta föreläsningar för svenska läkarstudenter både inom utland men även studenter från de svenska avdelningarna är välkomna att delta. I år skulle kongressen äga rum Sofia, Bulgarien, 16-18 oktobermen fick ställas in pga rådande pandemi och osäkerheter kring kongressens möjligheter att anordnas. SLF Student Utland hoppas att kongressen skall vara genomförbar till hösten 2021. 

En stor skillnad från utbildningen i Sverige är att studenterna måste betala terminsavgifter till universitetenKostnaden varierar men kan exempelvis ligga  50 000 SEK per termin. CSN erbjuder merkostnadslån för att täcka utbildningsavgifter, resekostnader och försäkring som möjliggör för svenskar att studera på detta vis. 

En viktig fråga för utlandsstudenter är den kommande BT-tjänstgöringen som blir obligatorisk för alla utlandsutbildade läkare med legitimation efter 1:a juli 2021, efter att regeringen under pandemin skjutit upp införandet med ett årDessvärre kvarstår fortfarande många frågetecken kring BT. En del regioner har haft liknande (frivilliga) projekt för utlandsutbildade läkare tidigare. Exempelvis Uppsalas KIT, Västergötlands PLUS-program och Dalarnas pre-ST. På många håll kommer BT baseras på dessa föregångare. 

Utlandsstudenter möter en del svårigheter på arbetsmarknaden, exempelvis förordnande för att arbeta som underläkare efter termin 9. För svenska studenter sker dessa ansökningar och utfärdandet via regionerna, medan studenter i utlandet måste få sitt utfärdat av Socialstyrelsen, vilket ofta leder till längre väntetider och fler avslag. Mer om detta har rapporterats i tidigare Appendix-artikel 

Jesper Sternley
Ledamot, Förbundsstyrelsen
Aida Mikaeili
Ordförande SLF Student Utland
Mer från Appendix
Arbetsliv

Läkarexamen under pandemin – Dyster ceremoni men spännande framtid 

På läkarprogrammet i Linköping är allra sista föreläsningen på läkarprogrammet en stor tillställning med hela klassen. En sista föreläsning i storsal byts ut mot 100 små skärmar på Zoom, ett glas champagne vid Universitetssjukhuset byts ut mot en tekopp hemma i lägenheten, men jag ger tusan i att byta ut den röda långklänningen. Min röda långklänning lyser upp min lägenhet i ett tappert försök att inte låta covid-19 ta allt från mig och min läkarexamen.  
Ledare

Ordförande har ordet: Hösten är här

Hösten är min favoritårstid. Det finns inget som lika konsekvent får mig att känna mig redo att ta an nya projekt som bruna löv, höstkappor och nya anteckningsblock. Men för många av oss kommer det bli en annorlunda höst än vi är vana vid. På många håll fortsätter den digitala undervisningen för sveriges läkarstudenter, och fortfarande är det oklart hur undervisningen kommer se ut framöver. I denna fortsatt ovissa och oförutsägbara tid tänkte jag komma med lite tips och optimism för att ljusa upp vardagen, bestående av Zoom-seminarium med dåligt ljud och inspelade föreläsningar på dubbel hastighet.