Då den nya utbildningen är legitimationsgrundande kommer på sikt allmäntjänstgöringen (AT) att tas bort. Vid examen efter det nya 6-åriga läkarprogrammet blir istället en annan form av tjänstgöring, bastjänstgörningen (BT), obligatorisk som en del i ens specialisering. Tanken är att ingen ska behöva göra både AT och BT, och det är väl tur det. Vi som är i processen av att lista ut vad vi ska göra efter examen vet hur svårt det är att få AT, speciellt i storstäderna. Platserna är för få och väntetiderna för långa.  

Därför ser vi positivt på det nya systemet. Att ta bort den största flaskhalsen i läkarkarriären, nämligen just AT, kommer möjliggöra andra typer av strömmar på arbetsmarknaden. En läkare som har studerat på nya utbildningen kommer på legitimation på en gång och då kunna välja mycket mer fritt vad denne vill göra efter examen. Medan det för oss kommer vara flera år innan vi tar legitimation. Trots att vi båda tar examen i juni. 

Däremot är det viktigt att inte en ny flaskhals bildas. Antalet BT-platser måste matcha behovet. Annars riskerar de som börjar i höst att hamna i samma väntetider som vi som ska söka AT. Det vore ju bara dumt, att ersätta ett trasigt system med ett annat.  

Hur exakt framtiden kommer se ut vet vi inte än. Förhoppningsvis blir den nya utbildningen mer effektiv och lärorik vilket också är det som vi har kämpat för under så många år, istället för det opedagogiska lärosätt som många lärosäten använder sig av idag. Det effektiva och kliniskt relevanta lärandet ska vara i fokus, något som borde varit självklart från början. Och potentialen finns, lärosätena har utformat helt nya utbildningar och gjort stora satsningar. Men omställningar tar tid och det kommer alltid att finnas de som hamnar mellan stolarna. Faktumet kvarstår, åtminstone den sista kullen på det gamla läkarprogrammet, dvs ni som precis har börjat, kommer att bli omkörda av era framtida yngre kursare gällande tid till legitimation.  

Vi kommer att göra vårt bästa för att stötta, guida och företräda alla våra medlemmar, både tillhörande den nya och gamla utbildningen. På sikt ser vi positivt på den nya utbildningen, avskaffandet av AT och införandet av BT. Men vi följer utvecklingen och förändringen med stor uppmärksamhet. Gör om, gör rätt. Då måste vi också se till att det blir rätt. Vi är redan engagerade i dessa frågor, och vi hoppas du kommer vilja engagera dig med oss. För att göra din och dina framtida kollegors utbildning bättre. 

Niki Shams
Ordförande Sveriges läkarförbund Student
Fredrik Gustafsson
Mer från Appendix
Arbetsliv

Läkarexamen under pandemin – Dyster ceremoni men spännande framtid 

På läkarprogrammet i Linköping är allra sista föreläsningen på läkarprogrammet en stor tillställning med hela klassen. En sista föreläsning i storsal byts ut mot 100 små skärmar på Zoom, ett glas champagne vid Universitetssjukhuset byts ut mot en tekopp hemma i lägenheten, men jag ger tusan i att byta ut den röda långklänningen. Min röda långklänning lyser upp min lägenhet i ett tappert försök att inte låta covid-19 ta allt från mig och min läkarexamen.  
Ledare

Ordförande har ordet: Hösten är här

Hösten är min favoritårstid. Det finns inget som lika konsekvent får mig att känna mig redo att ta an nya projekt som bruna löv, höstkappor och nya anteckningsblock. Men för många av oss kommer det bli en annorlunda höst än vi är vana vid. På många håll fortsätter den digitala undervisningen för sveriges läkarstudenter, och fortfarande är det oklart hur undervisningen kommer se ut framöver. I denna fortsatt ovissa och oförutsägbara tid tänkte jag komma med lite tips och optimism för att ljusa upp vardagen, bestående av Zoom-seminarium med dåligt ljud och inspelade föreläsningar på dubbel hastighet.