Hoppa till innehåll

Sista kullen på den gamla läkarutbildningen 

I mer än 10 år har det pratats om en ny läkarutbildning i Sverige. Till hösten 2021 blir det äntligen verklighet. Läkarutbildningen kommer då att bli en termin längre och samtidigt bli legitimationsgivande. Det betyder att de som nu under våren kommit in på läkarprogrammet kommer att bli den sista kullen på det gamla, icke-legitimationsgivande, 5-½ åriga utbildningen. Den utbildning som vi är klara med snart. 
Basfackligt

Då den nya utbildningen är legitimationsgrundande kommer på sikt allmäntjänstgöringen (AT) att tas bort. Vid examen efter det nya 6-åriga läkarprogrammet blir istället en annan form av tjänstgöring, bastjänstgörningen (BT), obligatorisk som en del i ens specialisering. Tanken är att ingen ska behöva göra både AT och BT, och det är väl tur det. Vi som är i processen av att lista ut vad vi ska göra efter examen vet hur svårt det är att få AT, speciellt i storstäderna. Platserna är för få och väntetiderna för långa.  

Därför ser vi positivt på det nya systemet. Att ta bort den största flaskhalsen i läkarkarriären, nämligen just AT, kommer möjliggöra andra typer av strömmar på arbetsmarknaden. En läkare som har studerat på nya utbildningen kommer på legitimation på en gång och då kunna välja mycket mer fritt vad denne vill göra efter examen. Medan det för oss kommer vara flera år innan vi tar legitimation. Trots att vi båda tar examen i juni. 

Däremot är det viktigt att inte en ny flaskhals bildas. Antalet BT-platser måste matcha behovet. Annars riskerar de som börjar i höst att hamna i samma väntetider som vi som ska söka AT. Det vore ju bara dumt, att ersätta ett trasigt system med ett annat.  

Hur exakt framtiden kommer se ut vet vi inte än. Förhoppningsvis blir den nya utbildningen mer effektiv och lärorik vilket också är det som vi har kämpat för under så många år, istället för det opedagogiska lärosätt som många lärosäten använder sig av idag. Det effektiva och kliniskt relevanta lärandet ska vara i fokus, något som borde varit självklart från början. Och potentialen finns, lärosätena har utformat helt nya utbildningar och gjort stora satsningar. Men omställningar tar tid och det kommer alltid att finnas de som hamnar mellan stolarna. Faktumet kvarstår, åtminstone den sista kullen på det gamla läkarprogrammet, dvs ni som precis har börjat, kommer att bli omkörda av era framtida yngre kursare gällande tid till legitimation.  

Vi kommer att göra vårt bästa för att stötta, guida och företräda alla våra medlemmar, både tillhörande den nya och gamla utbildningen. På sikt ser vi positivt på den nya utbildningen, avskaffandet av AT och införandet av BT. Men vi följer utvecklingen och förändringen med stor uppmärksamhet. Gör om, gör rätt. Då måste vi också se till att det blir rätt. Vi är redan engagerade i dessa frågor, och vi hoppas du kommer vilja engagera dig med oss. För att göra din och dina framtida kollegors utbildning bättre. 

Niki Shams
Ordförande Sveriges läkarförbund Student
Fredrik Gustafsson
Mer från Appendix

Sveriges Läkarförbund Students fullmäktige 2021

Sveriges läkarförbund Students fullmäktigemöte för år 2021 har ägt rumt. Detta år hölls mötet i ett snötäckt Umeå mellan den 27:e till 28:e November. I Umeå uppskattades de intressanta samt viktiga diskussioner och ställningstaganden. Många viktiga frågor kring fullmäktige uppstår …

Våra bästa studietips

Arbetsliv Ny termin betyder nya kursare och nya studenter, och det är inte alltid helt lätt att komma igång med nya kurser. Därför tänkte vi dela med oss av studietips till dig som precis börjat plugga, eller kanske vill testa nya …

Vikten av återhämtning och livsnjutande

Arbetsliv Då var sommaren här. Med sommaren kommer för läkarstudenten den eviga frågan av hur man fyller dagarna med en stimulerande och lönsam syssla nu när CSN går in i sin sommardvala. Vissa lyckas väl med att hitta just denna gyllene …

Läkarassistent bör ses som en utbildningstjänst

Arbetsliv I dagsläget finns det tyvärr inga tydliga direktiv till vilka arbetsuppgifter som en läkarassistent kan och får utföra. Detta innebär att tjänsten hamnar i en gråzon med öppning för olika tolkningar av vad tjänsten som läkarassistent kan innefatta. Vi anser …

Vaccinera läkarstudenter som vårdpersonal   

Läkarutbildningen är till stor del en praktisk utbildning. Den kliniskt nära undervisningen är avgörande för läkarstudentens lärande och utveckling. Om vi inte får klämma och känna på patienter under utbildningen, hur ska vi då förväntas känna igen symtomen på sjukdom när vi är färdiga …

Läkarexamen under pandemin – Dyster ceremoni men spännande framtid 

Arbetsliv På läkarprogrammet i Linköping är allra sista föreläsningen på läkarprogrammet en stor tillställning med hela klassen. En sista föreläsning i storsal byts ut mot 100 små skärmar på Zoom, ett glas champagne vid Universitetssjukhuset byts ut mot en tekopp hemma i lägenheten, men jag ger tusan i …

Var femte svensk läkarstudent studerar i utlandet

Idag finns ca 2300 svenska läkarstudenter i utlandet vilket motsvarar 22% av alla svenska läkarstudenter. Siffran är däremot lägre än för ett par år sedan när andelen utlandsstudenter var 31%. Hos utlandsstudenter finns stor oro kring införandet av nya BT-tjänstgöringen …

Vad gäller vid kränkande särbehandling på VFU?

Kränkande särbehandling på VFU (verksamhetsförlagd utbildning) är ovanligt, men förekommer. Som student är det inte alltid lätt att veta var man ska vända sig, därför har vi frågat vår ombudsman Pelle Avelin vad som gäller om du som student utsätts …