Hoppa till innehåll

Vaccinera läkarstudenter som vårdpersonal   

Läkarutbildningen är till stor del en praktisk utbildning. Den kliniskt nära undervisningen är avgörande för läkarstudentens lärande och utveckling. Om vi inte får klämma och känna på patienter under utbildningen, hur ska vi då förväntas känna igen symtomen på sjukdom när vi är färdiga läkare?

Detta är inte kontroversiellt, självklart ska läkarstudenter få vara ute i vården. För oss är det också självklart att läkarstudenten då ska behandlas som ordinarie vårdpersonal. Under pandemin har detta blivit ett högaktuellt ämne. Vi i Sveriges läkarförbund Student tycker därför att svenska läkarstudenter ska vaccineras i samma takt som ordinarie vårdpersonal.

Vi finns på samma ställe som annan vårdpersonal – ökad risk för smitta.

Vårdpersonal har påbörjat sina vaccineringar. Beroende på var en jobbar kan vaccinering ske i olika takt, men på det stora hela anses vårdpersonal en prioriterad grupp vad gäller vaccinering mot Covid-19. Detta både i syfte att skydda de sköraste patienterna, men också skydda vårdpersonalen mot den ökade exponeringen som deras arbete innebär. Läkarstudenter befinner sig ofta sida vid sida med vårdpersonalen, och förväntas vara en naturlig och aktiv del av teamet de är placerade i. Detta gör att läkarstudenter löper lika stor risk som ordinarie vårdpersonal att smittas. Därför bör det vara självklart att vaccinera läkarstudenter samtidigt som personalen där de är placerade.  

Vi studsar mycket, potentiell risk att sprida smittan mycket längre än vanlig vårdpersonal

Utöver ökad risk att smittas jämfört med den vanliga befolkningen riskerar läkarstudenter att sprida smittan längre än ordinarie vårdpersonal. Våra placeringar på en och samma plats är korta, och vi kan ibland vara på en ny avdelning, med ett nytt gäng patienter och nytt vårdteam, varje dag.  Självklart ska studenter med symtom stanna hemma. Men vi vet att viruset smittar även kort innan symtomdebut, och det gör att läkarstudenter potentiellt kan sprida smittan längre än väntat.   

Borde inte man avstå VFU istället?? – nej, läkare behövs! Vi har inte råd att pausa utbildningen

Men är det verkligen värt att ha studenter ute på kliniska placeringar nu, mitt under en pandemi, om de både ska ha ökad risk att smittas och ökad risk att sprida smittan långt? Kort och gott: ja. Under pandemin har det blivit uppenbart att det finns en brist på resurser inom sjukvården, och att det behövs kompetenta läkare. Om vi pausar utbildningen för tusentals läkarstudenter kommer vi om några få år ha mycket färre examinerade läkare. Om vi fortsätter utbildningen utan de kliniska momenten löper vi risken att inte ha tillräckligt kompetenta läkare, när den generationen läkarstudenter tar examen. Därför är det viktigt att utbildningen får fortsätta, och att de kliniska placeringarna fortsätter som vanligt.  

Vi är en del av vårdkedjan – behandla oss som det!

Läkarstudenter är en viktig del av vårdkedjan. Inte för den vård vi producerar idag, utan för den kompetens vi bygger dagligen genom att träffa patienter, och därmed den kompetens vi kommer bli för Sveriges hälsosjukvård när vi tar examen. Vi är en del av vårdkedjan – och därför bör vi vaccineras i samma takt som ordinarie vårdpersonal. 

Niki Shams
Ordförande Sveriges läkarförbund Student
Fredrik Gustafsson
Mer från Appendix

Sveriges Läkarförbund Students fullmäktige 2021

Sveriges läkarförbund Students fullmäktigemöte för år 2021 har ägt rumt. Detta år hölls mötet i ett snötäckt Umeå mellan den 27:e till 28:e November. I Umeå uppskattades de intressanta samt viktiga diskussioner och ställningstaganden. Många viktiga frågor kring fullmäktige uppstår …

Våra bästa studietips

Arbetsliv Ny termin betyder nya kursare och nya studenter, och det är inte alltid helt lätt att komma igång med nya kurser. Därför tänkte vi dela med oss av studietips till dig som precis börjat plugga, eller kanske vill testa nya …

Vikten av återhämtning och livsnjutande

Arbetsliv Då var sommaren här. Med sommaren kommer för läkarstudenten den eviga frågan av hur man fyller dagarna med en stimulerande och lönsam syssla nu när CSN går in i sin sommardvala. Vissa lyckas väl med att hitta just denna gyllene …

Läkarassistent bör ses som en utbildningstjänst

Arbetsliv I dagsläget finns det tyvärr inga tydliga direktiv till vilka arbetsuppgifter som en läkarassistent kan och får utföra. Detta innebär att tjänsten hamnar i en gråzon med öppning för olika tolkningar av vad tjänsten som läkarassistent kan innefatta. Vi anser …

Sista kullen på den gamla läkarutbildningen 

Basfackligt I mer än 10 år har det pratats om en ny läkarutbildning i Sverige. Till hösten 2021 blir det äntligen verklighet. Läkarutbildningen kommer då att bli en termin längre och samtidigt bli legitimationsgivande. Det betyder att de som nu under …

Läkarexamen under pandemin – Dyster ceremoni men spännande framtid 

Arbetsliv På läkarprogrammet i Linköping är allra sista föreläsningen på läkarprogrammet en stor tillställning med hela klassen. En sista föreläsning i storsal byts ut mot 100 små skärmar på Zoom, ett glas champagne vid Universitetssjukhuset byts ut mot en tekopp hemma i lägenheten, men jag ger tusan i …

Var femte svensk läkarstudent studerar i utlandet

Idag finns ca 2300 svenska läkarstudenter i utlandet vilket motsvarar 22% av alla svenska läkarstudenter. Siffran är däremot lägre än för ett par år sedan när andelen utlandsstudenter var 31%. Hos utlandsstudenter finns stor oro kring införandet av nya BT-tjänstgöringen …

Vad gäller vid kränkande särbehandling på VFU?

Kränkande särbehandling på VFU (verksamhetsförlagd utbildning) är ovanligt, men förekommer. Som student är det inte alltid lätt att veta var man ska vända sig, därför har vi frågat vår ombudsman Pelle Avelin vad som gäller om du som student utsätts …