Detta är inte kontroversiellt, självklart ska läkarstudenter få vara ute i vården. För oss är det också självklart att läkarstudenten då ska behandlas som ordinarie vårdpersonal. Under pandemin har detta blivit ett högaktuellt ämne. Vi i Sveriges läkarförbund Student tycker därför att svenska läkarstudenter ska vaccineras i samma takt som ordinarie vårdpersonal.

Vi finns på samma ställe som annan vårdpersonal – ökad risk för smitta.

Vårdpersonal har påbörjat sina vaccineringar. Beroende på var en jobbar kan vaccinering ske i olika takt, men på det stora hela anses vårdpersonal en prioriterad grupp vad gäller vaccinering mot Covid-19. Detta både i syfte att skydda de sköraste patienterna, men också skydda vårdpersonalen mot den ökade exponeringen som deras arbete innebär. Läkarstudenter befinner sig ofta sida vid sida med vårdpersonalen, och förväntas vara en naturlig och aktiv del av teamet de är placerade i. Detta gör att läkarstudenter löper lika stor risk som ordinarie vårdpersonal att smittas. Därför bör det vara självklart att vaccinera läkarstudenter samtidigt som personalen där de är placerade.  

Vi studsar mycket, potentiell risk att sprida smittan mycket längre än vanlig vårdpersonal

Utöver ökad risk att smittas jämfört med den vanliga befolkningen riskerar läkarstudenter att sprida smittan längre än ordinarie vårdpersonal. Våra placeringar på en och samma plats är korta, och vi kan ibland vara på en ny avdelning, med ett nytt gäng patienter och nytt vårdteam, varje dag.  Självklart ska studenter med symtom stanna hemma. Men vi vet att viruset smittar även kort innan symtomdebut, och det gör att läkarstudenter potentiellt kan sprida smittan längre än väntat.   

Borde inte man avstå VFU istället?? – nej, läkare behövs! Vi har inte råd att pausa utbildningen

Men är det verkligen värt att ha studenter ute på kliniska placeringar nu, mitt under en pandemi, om de både ska ha ökad risk att smittas och ökad risk att sprida smittan långt? Kort och gott: ja. Under pandemin har det blivit uppenbart att det finns en brist på resurser inom sjukvården, och att det behövs kompetenta läkare. Om vi pausar utbildningen för tusentals läkarstudenter kommer vi om några få år ha mycket färre examinerade läkare. Om vi fortsätter utbildningen utan de kliniska momenten löper vi risken att inte ha tillräckligt kompetenta läkare, när den generationen läkarstudenter tar examen. Därför är det viktigt att utbildningen får fortsätta, och att de kliniska placeringarna fortsätter som vanligt.  

Vi är en del av vårdkedjan – behandla oss som det!

Läkarstudenter är en viktig del av vårdkedjan. Inte för den vård vi producerar idag, utan för den kompetens vi bygger dagligen genom att träffa patienter, och därmed den kompetens vi kommer bli för Sveriges hälsosjukvård när vi tar examen. Vi är en del av vårdkedjan – och därför bör vi vaccineras i samma takt som ordinarie vårdpersonal. 

Niki Shams
Ordförande Sveriges läkarförbund Student
Fredrik Gustafsson
Mer från Appendix
Arbetsliv

Läkarassistent bör ses som en utbildningstjänst

I dagsläget finns det tyvärr inga tydliga direktiv till vilka arbetsuppgifter som en läkarassistent kan och får utföra. Detta innebär att tjänsten hamnar i en gråzon med öppning för olika tolkningar av vad tjänsten som läkarassistent kan innefatta. Vi anser att det finns en stor potential hos tjänsten som läkarassistent, att den har förutsättningar att bidra mycket till en blivande läkares utveckling. Dessutom har verksamheterna en möjlighet att gynnas av denna tjänst. Tjänsten har alltså många fördelar för båda parter, tyvärr utnyttjas den inte sällan till att täcka arbetsuppgifter som endast är relevanta för undersköterskor och sjuksköterskor.
Arbetsliv

Läkarexamen under pandemin – Dyster ceremoni men spännande framtid 

På läkarprogrammet i Linköping är allra sista föreläsningen på läkarprogrammet en stor tillställning med hela klassen. En sista föreläsning i storsal byts ut mot 100 små skärmar på Zoom, ett glas champagne vid Universitetssjukhuset byts ut mot en tekopp hemma i lägenheten, men jag ger tusan i att byta ut den röda långklänningen. Min röda långklänning lyser upp min lägenhet i ett tappert försök att inte låta covid-19 ta allt från mig och min läkarexamen.  
Ledare

Ordförande har ordet: Hösten är här

Hösten är min favoritårstid. Det finns inget som lika konsekvent får mig att känna mig redo att ta an nya projekt som bruna löv, höstkappor och nya anteckningsblock. Men för många av oss kommer det bli en annorlunda höst än vi är vana vid. På många håll fortsätter den digitala undervisningen för sveriges läkarstudenter, och fortfarande är det oklart hur undervisningen kommer se ut framöver. I denna fortsatt ovissa och oförutsägbara tid tänkte jag komma med lite tips och optimism för att ljusa upp vardagen, bestående av Zoom-seminarium med dåligt ljud och inspelade föreläsningar på dubbel hastighet.