Hoppa till innehåll

Sveriges Läkarförbund Students fullmäktige 2021

Sveriges läkarförbund Students fullmäktigemöte för år 2021 har ägt rumt. Detta år hölls mötet i ett snötäckt Umeå mellan den 27:e till 28:e November. I Umeå uppskattades de intressanta samt viktiga diskussioner och ställningstaganden. Många viktiga frågor kring fullmäktige uppstår självklart för alla, speciellt de medlemmar som deltog under helgen. Var detta det bästa fullmäktigemötet hittills? Vad för beslut var det som FUM fattade? För att svara på dessa frågor uppstår ett behov av att ge om något en översiktlig bild av fullmäktigemötet.

I Umeå deltog ungefär trettiofem delegater från förbundets åtta olika avdelningarna. På dagordningen fanns ett tjugotal motioner samt flertalet propositioner från förbundsstyrelsen. 

Arrangemanget av helgen föll i år på lokalavdelningen i Umeå. En lokalavdelning som trots flera cm snö och minus tjugo grader utfört ett helt fantastiska arbete. Med ett fullspäckat schema med många dagordningspunkter, en mängd logistik med hotell-, lokal- middagsbokningar osv flöt på hela helgen som en väloljad maskin som anordnat fullmäktige i decennier och inte enbart en gång var sjunde år. Ett faktum som vidare poängterades av den ovation som fullmäktigedelegaterna gav den lokala projektgruppen vid deras avtackning. 

Vad var det då för punkter på fullmäktiges dagordning? Kortfattad ingick diskussioner av en mängd motioner, propositioner samt val av bland annat en ny styrelse och valberedning. Motionerna belyste flera viktiga ämnen och frågor för läkarstudenter och deras vardag. Bland annat lyftes det nya läkarprogrammet, psykisk ohälsa bland läkarstudenter, internationella utbyten och om fribeloppet vara eller icke-vara. Utöver detta fanns det motioner om att arbeta tillsammans mot rasism, en nationell samordning för att motverka rasism, övergången mellan AT och BT, taskshifting, underläkares villkor och löner, kvalitetsutvärdering kring läkarassistenttjänster och löneförhandling. 

Finns det ännu fler motioner och propositioner som skickades in och diskuterades? 
Svaret är självfallet så, som förväntat från förbundets flitiga avdelningar. Motioner om ökad jämställdhet mellan avdelningarna, att nå ut med åsiktsprogrammet, centralisering av ekonomin och arvoderingar stod även på agendan. Vidare framlades propositioner från förbundsstyrelsen som ett nytt arvodesreglemente, en höjning av medlemsavgiften med 50kr till 300 kr samt en kontinuerlig utvärdering av det nya läkarprogrammet. 
 
Dessutom skedde det även val av en ny förbundsstyrelse för året 2022. Efter intensiva tal, utfrågningar samt diskussioner valdes Robert D.  Lilford till ny ordförande. Fackligt har han en tidigare gedigen bakgrund i Stockholm lokalt och i förbundsstyrelsen. Tillika valdes Martin Macek till Viceordförande som lika så har en tidigare bakgrund både lokalt i Lund samt i förbundsstyrelsen. Många nya styrelseledamöter blev invalda i den nya styrelsen och avdelningen Utland fick för första gången en egen ledamot i styrelsen. 

Ytterligare fattades under mötet beslut att Sveriges läkarförbund Student ska bland annat arbeta mer med att motverka rasism i sjukvården, anordna en utbildning för samtliga kassörer lokalt samt en utbildning om rasism, utvärdera den nya utbildningen, hjälpa medlemmar att kunna löneförhandla och höja medlemsavgiften för första gången sedan 2001. 

Nästa verksamhetsår kommer att bli ett spännande sådant som nog starkt kommer präglas av rikets stundande val till riksdag, regioner och kommuner. Vidare kommer nog en återgång till fysiska engagemang tillåta inte enbart en återgång till gamla och beprövade metoder för engagemang. Utan även en möjlighet att prova nytt, mer och bättre både lokalt för avdelningarna samt nationellt för förbundsstyrelsen.  

Var detta då Sveriges Läkarförbund Students bästa fullmäktige hittills? Ingen enhällig åsikt proklamerades av fullmäktige i slutändan men som alltid kan man konstatera att fullmäktige var årets tillställning med givande och nyanserade diskussioner för alla. Därmed med fullmäktige avklarat för föreningen finns en stort framtidsanda om ett ytterligare fantastiskt och handlingskraftigt år från Sveriges Läkarförbund Students håll. Lokalavdelningarna och förbundsstyrelsen verkar vidare ha mycket framför sig att göra under 2022. Som tur är finner de bland sig även många engagerade personer bland sig som konstant driver oss som förening och framtida Läkare framåt. Vi hoppas på att SLF Student nu ska bli starkare än någonsin efter årens unika situation.  

Hedvig Mannius
Ledamot
Mer från Appendix

Våra bästa studietips

Arbetsliv Ny termin betyder nya kursare och nya studenter, och det är inte alltid helt lätt att komma igång med nya kurser. Därför tänkte vi dela med oss av studietips till dig som precis börjat plugga, eller kanske vill testa nya …

Vikten av återhämtning och livsnjutande

Arbetsliv Då var sommaren här. Med sommaren kommer för läkarstudenten den eviga frågan av hur man fyller dagarna med en stimulerande och lönsam syssla nu när CSN går in i sin sommardvala. Vissa lyckas väl med att hitta just denna gyllene …

Läkarassistent bör ses som en utbildningstjänst

Arbetsliv I dagsläget finns det tyvärr inga tydliga direktiv till vilka arbetsuppgifter som en läkarassistent kan och får utföra. Detta innebär att tjänsten hamnar i en gråzon med öppning för olika tolkningar av vad tjänsten som läkarassistent kan innefatta. Vi anser …

Vaccinera läkarstudenter som vårdpersonal   

Läkarutbildningen är till stor del en praktisk utbildning. Den kliniskt nära undervisningen är avgörande för läkarstudentens lärande och utveckling. Om vi inte får klämma och känna på patienter under utbildningen, hur ska vi då förväntas känna igen symtomen på sjukdom när vi är färdiga …

Sista kullen på den gamla läkarutbildningen 

Basfackligt I mer än 10 år har det pratats om en ny läkarutbildning i Sverige. Till hösten 2021 blir det äntligen verklighet. Läkarutbildningen kommer då att bli en termin längre och samtidigt bli legitimationsgivande. Det betyder att de som nu under …

Läkarexamen under pandemin – Dyster ceremoni men spännande framtid 

Arbetsliv På läkarprogrammet i Linköping är allra sista föreläsningen på läkarprogrammet en stor tillställning med hela klassen. En sista föreläsning i storsal byts ut mot 100 små skärmar på Zoom, ett glas champagne vid Universitetssjukhuset byts ut mot en tekopp hemma i lägenheten, men jag ger tusan i …

Var femte svensk läkarstudent studerar i utlandet

Idag finns ca 2300 svenska läkarstudenter i utlandet vilket motsvarar 22% av alla svenska läkarstudenter. Siffran är däremot lägre än för ett par år sedan när andelen utlandsstudenter var 31%. Hos utlandsstudenter finns stor oro kring införandet av nya BT-tjänstgöringen …

Vad gäller vid kränkande särbehandling på VFU?

Kränkande särbehandling på VFU (verksamhetsförlagd utbildning) är ovanligt, men förekommer. Som student är det inte alltid lätt att veta var man ska vända sig, därför har vi frågat vår ombudsman Pelle Avelin vad som gäller om du som student utsätts …