Hoppa till innehåll

Nya läkarutbildningen - lärosätena får fortsatt rätt att utfärda läkarexamen

Nästa höst införs den nya 6-åriga läkarutbildningen. Läkarprogrammet blir både en termin längre och leder till legitimation direkt efter examen vilket har inneburit förändringar på lärosätena. Nu godkänner UKÄ ny examensrätt för samtliga svenska lärosäten som utbildar läkare.

I och med att läkarutbildningen från och med nästa höst kommer förändras har lärosätena behövt ansöka om ny examensrätt hos Universitetskanslerämbetet (UKÄ) för att kunna utfärda läkarexamen framöver. Lärosätena har därmed genomgått prövningar utförda av en extern bedömargrupp och UKÄ har nu godkänt samtliga Svenska lärosäten som utbildar läkare skriver Läkartidningen.

Sveriges sju lärosäten med läkarprogrammet har olika upplägg på utbildningen vilket inneburit att universitetens ansträngningar att anpassa sig till nya utbildningen varierat. Karolinska institutet, Göteborgs universitet och Uppsala universitet är de lärosäten som i dagsläget har ett mer traditionellt upplägg på deras läkarutbildning, vilket gör omställningen till den nya läkarutbildningen större. Detta till skillnad från övriga lärosäten där upplägget mellan den nuvarande läkarutbildningen och den nya inte skiljer sig lika mycket åt skriver Läkartidningen.

Utbildningen som införs under hösten 2021 innebär en extra termin på läkarprogrammet som då blir 6 år och leder direkt till läkarlegitimation. Allmäntjänstgöringen (AT) fasas därefter ut för att ersättas av den ettåriga bastjänstgöringen (BT) som är det första momentet i specialistläkarutbildningen (ST).

 

 

Alicia Hegner
Studenthandläggare/kommunikatör
Mer från Appendix

Sveriges Läkarförbund Students fullmäktige 2021

Sveriges läkarförbund Students fullmäktigemöte för år 2021 har ägt rumt. Detta år hölls mötet i ett snötäckt Umeå mellan den 27:e till 28:e November. I Umeå uppskattades de intressanta samt viktiga diskussioner och ställningstaganden. Många viktiga frågor kring fullmäktige uppstår …

Våra bästa studietips

Arbetsliv Ny termin betyder nya kursare och nya studenter, och det är inte alltid helt lätt att komma igång med nya kurser. Därför tänkte vi dela med oss av studietips till dig som precis börjat plugga, eller kanske vill testa nya …

Vikten av återhämtning och livsnjutande

Arbetsliv Då var sommaren här. Med sommaren kommer för läkarstudenten den eviga frågan av hur man fyller dagarna med en stimulerande och lönsam syssla nu när CSN går in i sin sommardvala. Vissa lyckas väl med att hitta just denna gyllene …

Läkarassistent bör ses som en utbildningstjänst

Arbetsliv I dagsläget finns det tyvärr inga tydliga direktiv till vilka arbetsuppgifter som en läkarassistent kan och får utföra. Detta innebär att tjänsten hamnar i en gråzon med öppning för olika tolkningar av vad tjänsten som läkarassistent kan innefatta. Vi anser …

Vaccinera läkarstudenter som vårdpersonal   

Läkarutbildningen är till stor del en praktisk utbildning. Den kliniskt nära undervisningen är avgörande för läkarstudentens lärande och utveckling. Om vi inte får klämma och känna på patienter under utbildningen, hur ska vi då förväntas känna igen symtomen på sjukdom när vi är färdiga …

Sista kullen på den gamla läkarutbildningen 

Basfackligt I mer än 10 år har det pratats om en ny läkarutbildning i Sverige. Till hösten 2021 blir det äntligen verklighet. Läkarutbildningen kommer då att bli en termin längre och samtidigt bli legitimationsgivande. Det betyder att de som nu under …

Läkarexamen under pandemin – Dyster ceremoni men spännande framtid 

Arbetsliv På läkarprogrammet i Linköping är allra sista föreläsningen på läkarprogrammet en stor tillställning med hela klassen. En sista föreläsning i storsal byts ut mot 100 små skärmar på Zoom, ett glas champagne vid Universitetssjukhuset byts ut mot en tekopp hemma i lägenheten, men jag ger tusan i …

Var femte svensk läkarstudent studerar i utlandet

Idag finns ca 2300 svenska läkarstudenter i utlandet vilket motsvarar 22% av alla svenska läkarstudenter. Siffran är däremot lägre än för ett par år sedan när andelen utlandsstudenter var 31%. Hos utlandsstudenter finns stor oro kring införandet av nya BT-tjänstgöringen …

Vad gäller vid kränkande särbehandling på VFU?

Kränkande särbehandling på VFU (verksamhetsförlagd utbildning) är ovanligt, men förekommer. Som student är det inte alltid lätt att veta var man ska vända sig, därför har vi frågat vår ombudsman Pelle Avelin vad som gäller om du som student utsätts …