I och med att läkarutbildningen från och med nästa höst kommer förändras har lärosätena behövt ansöka om ny examensrätt hos Universitetskanslerämbetet (UKÄ) för att kunna utfärda läkarexamen framöver. Lärosätena har därmed genomgått prövningar utförda av en extern bedömargrupp och UKÄ har nu godkänt samtliga Svenska lärosäten som utbildar läkare skriver Läkartidningen.

Sveriges sju lärosäten med läkarprogrammet har olika upplägg på utbildningen vilket inneburit att universitetens ansträngningar att anpassa sig till nya utbildningen varierat. Karolinska institutet, Göteborgs universitet och Uppsala universitet är de lärosäten som i dagsläget har ett mer traditionellt upplägg på deras läkarutbildning, vilket gör omställningen till den nya läkarutbildningen större. Detta till skillnad från övriga lärosäten där upplägget mellan den nuvarande läkarutbildningen och den nya inte skiljer sig lika mycket åt skriver Läkartidningen.

Utbildningen som införs under hösten 2021 innebär en extra termin på läkarprogrammet som då blir 6 år och leder direkt till läkarlegitimation. Allmäntjänstgöringen (AT) fasas därefter ut för att ersättas av den ettåriga bastjänstgöringen (BT) som är det första momentet i specialistläkarutbildningen (ST).

Alicia Hegner
Studenthandläggare/kommunikatör
Mer från Appendix
Arbetsliv

Läkarexamen under pandemin – Dyster ceremoni men spännande framtid 

På läkarprogrammet i Linköping är allra sista föreläsningen på läkarprogrammet en stor tillställning med hela klassen. En sista föreläsning i storsal byts ut mot 100 små skärmar på Zoom, ett glas champagne vid Universitetssjukhuset byts ut mot en tekopp hemma i lägenheten, men jag ger tusan i att byta ut den röda långklänningen. Min röda långklänning lyser upp min lägenhet i ett tappert försök att inte låta covid-19 ta allt från mig och min läkarexamen.  
Ledare

Ordförande har ordet: Hösten är här

Hösten är min favoritårstid. Det finns inget som lika konsekvent får mig att känna mig redo att ta an nya projekt som bruna löv, höstkappor och nya anteckningsblock. Men för många av oss kommer det bli en annorlunda höst än vi är vana vid. På många håll fortsätter den digitala undervisningen för sveriges läkarstudenter, och fortfarande är det oklart hur undervisningen kommer se ut framöver. I denna fortsatt ovissa och oförutsägbara tid tänkte jag komma med lite tips och optimism för att ljusa upp vardagen, bestående av Zoom-seminarium med dåligt ljud och inspelade föreläsningar på dubbel hastighet.