I och med att läkarutbildningen från och med nästa höst kommer förändras har lärosätena behövt ansöka om ny examensrätt hos Universitetskanslerämbetet (UKÄ) för att kunna utfärda läkarexamen framöver. Lärosätena har därmed genomgått prövningar utförda av en extern bedömargrupp och UKÄ har nu godkänt samtliga Svenska lärosäten som utbildar läkare skriver Läkartidningen.

Sveriges sju lärosäten med läkarprogrammet har olika upplägg på utbildningen vilket inneburit att universitetens ansträngningar att anpassa sig till nya utbildningen varierat. Karolinska institutet, Göteborgs universitet och Uppsala universitet är de lärosäten som i dagsläget har ett mer traditionellt upplägg på deras läkarutbildning, vilket gör omställningen till den nya läkarutbildningen större. Detta till skillnad från övriga lärosäten där upplägget mellan den nuvarande läkarutbildningen och den nya inte skiljer sig lika mycket åt skriver Läkartidningen.

Utbildningen som införs under hösten 2021 innebär en extra termin på läkarprogrammet som då blir 6 år och leder direkt till läkarlegitimation. Allmäntjänstgöringen (AT) fasas därefter ut för att ersättas av den ettåriga bastjänstgöringen (BT) som är det första momentet i specialistläkarutbildningen (ST).

Alicia Hegner
Studenthandläggare/kommunikatör
Mer från Appendix
Arbetsliv

Vikten av återhämtning och livsnjutande

Då var sommaren här. Med sommaren kommer för läkarstudenten den eviga frågan av hur man fyller dagarna med en stimulerande och lönsam syssla nu när CSN går in i sin sommardvala. Vissa lyckas väl med att hitta just denna gyllene kombination, medan andra väljer att kompromissa och väljer något av det ena. I samband med detta är det lätt att gå direkt från den hektiska vardag som läkarstudent till den av en arbetande medborgare utan minsta åtanke för ens egen återhämtning. Återhämtning som både forngrekiska filosofer till dagens ledande stressforskare anser vara centralt i livet.
Arbetsliv

Läkarassistent bör ses som en utbildningstjänst

I dagsläget finns det tyvärr inga tydliga direktiv till vilka arbetsuppgifter som en läkarassistent kan och får utföra. Detta innebär att tjänsten hamnar i en gråzon med öppning för olika tolkningar av vad tjänsten som läkarassistent kan innefatta. Vi anser att det finns en stor potential hos tjänsten som läkarassistent, att den har förutsättningar att bidra mycket till en blivande läkares utveckling. Dessutom har verksamheterna en möjlighet att gynnas av denna tjänst. Tjänsten har alltså många fördelar för båda parter, tyvärr utnyttjas den inte sällan till att täcka arbetsuppgifter som endast är relevanta för undersköterskor och sjuksköterskor.
Arbetsliv

Läkarexamen under pandemin – Dyster ceremoni men spännande framtid 

På läkarprogrammet i Linköping är allra sista föreläsningen på läkarprogrammet en stor tillställning med hela klassen. En sista föreläsning i storsal byts ut mot 100 små skärmar på Zoom, ett glas champagne vid Universitetssjukhuset byts ut mot en tekopp hemma i lägenheten, men jag ger tusan i att byta ut den röda långklänningen. Min röda långklänning lyser upp min lägenhet i ett tappert försök att inte låta covid-19 ta allt från mig och min läkarexamen.