I och med att läkarutbildningen från och med nästa höst kommer förändras har lärosätena behövt ansöka om ny examensrätt hos Universitetskanslerämbetet (UKÄ) för att kunna utfärda läkarexamen framöver. Lärosätena har därmed genomgått prövningar utförda av en extern bedömargrupp och UKÄ har nu godkänt samtliga Svenska lärosäten som utbildar läkare skriver Läkartidningen.

Sveriges sju lärosäten med läkarprogrammet har olika upplägg på utbildningen vilket inneburit att universitetens ansträngningar att anpassa sig till nya utbildningen varierat. Karolinska institutet, Göteborgs universitet och Uppsala universitet är de lärosäten som i dagsläget har ett mer traditionellt upplägg på deras läkarutbildning, vilket gör omställningen till den nya läkarutbildningen större. Detta till skillnad från övriga lärosäten där upplägget mellan den nuvarande läkarutbildningen och den nya inte skiljer sig lika mycket åt skriver Läkartidningen.

Utbildningen som införs under hösten 2021 innebär en extra termin på läkarprogrammet som då blir 6 år och leder direkt till läkarlegitimation. Allmäntjänstgöringen (AT) fasas därefter ut för att ersättas av den ettåriga bastjänstgöringen (BT) som är det första momentet i specialistläkarutbildningen (ST).

Alicia Hegner
Studenthandläggare/kommunikatör
Mer från Appendix
Ledare

Ordförande har ordet: Hösten är här

Hösten är min favoritårstid. Det finns inget som lika konsekvent får mig att känna mig redo att ta an nya projekt som bruna löv, höstkappor och nya anteckningsblock. Men för många av oss kommer det bli en annorlunda höst än vi är vana vid. På många håll fortsätter den digitala undervisningen för sveriges läkarstudenter, och fortfarande är det oklart hur undervisningen kommer se ut framöver. I denna fortsatt ovissa och oförutsägbara tid tänkte jag komma med lite tips och optimism för att ljusa upp vardagen, bestående av Zoom-seminarium med dåligt ljud och inspelade föreläsningar på dubbel hastighet.  
Arbetsliv

Sommarjobbande Läkarstudenter

Ny artikelserie - Många läkarstudenter väljer att jobba inom vården under sommaren. Arbetsuppgifterna varierar mycket mellan olika kliniker, sjukhus och regioner men beror också på hur långt kommen i utbildningen studenten är. Appendix har samlat in berättelser från 18 läkarstudenter från olika lärosäten och terminer från deras sommarjobb 2020. Under augusti kommer dessa att publiceras löpande varje onsdag. Först ut idag är studenterna som är i början av utbildningen och haft titlar som vårdbiträde och receptionist.