Hoppa till innehåll

Vad gäller vid kränkande särbehandling på VFU?

Kränkande särbehandling på VFU (verksamhetsförlagd utbildning) är ovanligt, men förekommer. Som student är det inte alltid lätt att veta var man ska vända sig, därför har vi frågat vår ombudsman Pelle Avelin vad som gäller om du som student utsätts för kränkande särbehandling eller diskriminering på VFUn.  

Har arbetsplatsen något ansvar för studenter om man utsätts för kränkande särbehandling på VFU? 
– Ja, arbetsgivaren har ett arbetsplatsansvar som innebär att om de misstänker att det förekommer kränkande särbehandling på arbetsplatsen så har de ett ansvar att utreda trakasserierna och utifrån utredningen vidta åtgärder så att dessa upphör.

Vad har arbetsplatsen för ansvar/vilka åtgärder måste de ta? 
– Alla arbetsgivare ska ha rutiner för hur kränkande särbehandling och trakasserier ska hanteras. Dessa ska vara kända och finnas lättillgängliga på arbetsstället. Ansvaret arbetsgivaren har är att utreda och vidta åtgärder så att de ovälkomna handlingarna upphör.

Var ska man i första hand vända sig om man blir utsatt för kränkande behandling på VFU (sexistiska eller rasistiska kommentarer)?  
– Man ska vända sig till ansvarig chef där VFU genomförs. Är det chefen eller handledaren som kränker får man vända sig till överordnad chef. Tag gärna stöd av Läkarförbundets lokalförening/sektion för att få reda på hur man ska gå vidare med sin berättelse om vad som inträffat. Om man inte får någon respons på sin anmälan ska man prata med ett skyddsombud på VFU-arbetsplatsen. Det är även bra att koppla in kursledningen på universitetet.

Hitta din lokalavdelning

Om arbetsplatsen inte tar sitt ansvar, var kan man då vända sig? 
– Prata med ett skyddsombud på arbetsplatsen där VFU genomförs. Stöd att komma vidare kan också fås från studerandeskyddsombudet på programmet/lärosätet, men det är bara skyddsombudet på VFU-arbetsplatsen som kan agera formellt gentemot arbetsgivaren.

Ofta som student är man bara på en avdelning eller med en handledare bara i 1-5 dagar, är det ens lönt att anmäla det då? 
– Förstår att det kan vara svårt att motivera sig eller samla mod till att göra nåt då tiden på avdelningen är så pass kort, men för att inte efterföljande studenter ska drabbas av samma sak är naturligtvis det bästa att anmäla händelserna.

Rebecka Skarstam
FS-ledamot
Mer från Appendix

Sveriges Läkarförbund Students fullmäktige 2021

Sveriges läkarförbund Students fullmäktigemöte för år 2021 har ägt rumt. Detta år hölls mötet i ett snötäckt Umeå mellan den 27:e till 28:e November. I Umeå uppskattades de intressanta samt viktiga diskussioner och ställningstaganden. Många viktiga frågor kring fullmäktige uppstår …

Våra bästa studietips

Arbetsliv Ny termin betyder nya kursare och nya studenter, och det är inte alltid helt lätt att komma igång med nya kurser. Därför tänkte vi dela med oss av studietips till dig som precis börjat plugga, eller kanske vill testa nya …

Vikten av återhämtning och livsnjutande

Arbetsliv Då var sommaren här. Med sommaren kommer för läkarstudenten den eviga frågan av hur man fyller dagarna med en stimulerande och lönsam syssla nu när CSN går in i sin sommardvala. Vissa lyckas väl med att hitta just denna gyllene …

Läkarassistent bör ses som en utbildningstjänst

Arbetsliv I dagsläget finns det tyvärr inga tydliga direktiv till vilka arbetsuppgifter som en läkarassistent kan och får utföra. Detta innebär att tjänsten hamnar i en gråzon med öppning för olika tolkningar av vad tjänsten som läkarassistent kan innefatta. Vi anser …

Vaccinera läkarstudenter som vårdpersonal   

Läkarutbildningen är till stor del en praktisk utbildning. Den kliniskt nära undervisningen är avgörande för läkarstudentens lärande och utveckling. Om vi inte får klämma och känna på patienter under utbildningen, hur ska vi då förväntas känna igen symtomen på sjukdom när vi är färdiga …

Sista kullen på den gamla läkarutbildningen 

Basfackligt I mer än 10 år har det pratats om en ny läkarutbildning i Sverige. Till hösten 2021 blir det äntligen verklighet. Läkarutbildningen kommer då att bli en termin längre och samtidigt bli legitimationsgivande. Det betyder att de som nu under …

Läkarexamen under pandemin – Dyster ceremoni men spännande framtid 

Arbetsliv På läkarprogrammet i Linköping är allra sista föreläsningen på läkarprogrammet en stor tillställning med hela klassen. En sista föreläsning i storsal byts ut mot 100 små skärmar på Zoom, ett glas champagne vid Universitetssjukhuset byts ut mot en tekopp hemma i lägenheten, men jag ger tusan i …

Var femte svensk läkarstudent studerar i utlandet

Idag finns ca 2300 svenska läkarstudenter i utlandet vilket motsvarar 22% av alla svenska läkarstudenter. Siffran är däremot lägre än för ett par år sedan när andelen utlandsstudenter var 31%. Hos utlandsstudenter finns stor oro kring införandet av nya BT-tjänstgöringen …