Har arbetsplatsen något ansvar för studenter om man utsätts för kränkande särbehandling på VFU? 
– Ja, arbetsgivaren har ett arbetsplatsansvar som innebär att om de misstänker att det förekommer kränkande särbehandling på arbetsplatsen så har de ett ansvar att utreda trakasserierna och utifrån utredningen vidta åtgärder så att dessa upphör.

Vad har arbetsplatsen för ansvar/vilka åtgärder måste de ta? 
– Alla arbetsgivare ska ha rutiner för hur kränkande särbehandling och trakasserier ska hanteras. Dessa ska vara kända och finnas lättillgängliga på arbetsstället. Ansvaret arbetsgivaren har är att utreda och vidta åtgärder så att de ovälkomna handlingarna upphör.

Var ska man i första hand vända sig om man blir utsatt för kränkande behandling på VFU (sexistiska eller rasistiska kommentarer)?  
– Man ska vända sig till ansvarig chef där VFU genomförs. Är det chefen eller handledaren som kränker får man vända sig till överordnad chef. Tag gärna stöd av Läkarförbundets lokalförening/sektion för att få reda på hur man ska gå vidare med sin berättelse om vad som inträffat. Om man inte får någon respons på sin anmälan ska man prata med ett skyddsombud på VFU-arbetsplatsen. Det är även bra att koppla in kursledningen på universitetet.

Hitta din lokalavdelning

Om arbetsplatsen inte tar sitt ansvar, var kan man då vända sig? 
– Prata med ett skyddsombud på arbetsplatsen där VFU genomförs. Stöd att komma vidare kan också fås från studerandeskyddsombudet på programmet/lärosätet, men det är bara skyddsombudet på VFU-arbetsplatsen som kan agera formellt gentemot arbetsgivaren.

Ofta som student är man bara på en avdelning eller med en handledare bara i 1-5 dagar, är det ens lönt att anmäla det då? 
– Förstår att det kan vara svårt att motivera sig eller samla mod till att göra nåt då tiden på avdelningen är så pass kort, men för att inte efterföljande studenter ska drabbas av samma sak är naturligtvis det bästa att anmäla händelserna.

Rebecka Skarstam
FS-ledamot
Mer från Appendix
Arbetsliv

Läkarexamen under pandemin – Dyster ceremoni men spännande framtid 

På läkarprogrammet i Linköping är allra sista föreläsningen på läkarprogrammet en stor tillställning med hela klassen. En sista föreläsning i storsal byts ut mot 100 små skärmar på Zoom, ett glas champagne vid Universitetssjukhuset byts ut mot en tekopp hemma i lägenheten, men jag ger tusan i att byta ut den röda långklänningen. Min röda långklänning lyser upp min lägenhet i ett tappert försök att inte låta covid-19 ta allt från mig och min läkarexamen.  
Ledare

Ordförande har ordet: Hösten är här

Hösten är min favoritårstid. Det finns inget som lika konsekvent får mig att känna mig redo att ta an nya projekt som bruna löv, höstkappor och nya anteckningsblock. Men för många av oss kommer det bli en annorlunda höst än vi är vana vid. På många håll fortsätter den digitala undervisningen för sveriges läkarstudenter, och fortfarande är det oklart hur undervisningen kommer se ut framöver. I denna fortsatt ovissa och oförutsägbara tid tänkte jag komma med lite tips och optimism för att ljusa upp vardagen, bestående av Zoom-seminarium med dåligt ljud och inspelade föreläsningar på dubbel hastighet.