Har arbetsplatsen något ansvar för studenter om man utsätts för kränkande särbehandling på VFU? 
– Ja, arbetsgivaren har ett arbetsplatsansvar som innebär att om de misstänker att det förekommer kränkande särbehandling på arbetsplatsen så har de ett ansvar att utreda trakasserierna och utifrån utredningen vidta åtgärder så att dessa upphör.

Vad har arbetsplatsen för ansvar/vilka åtgärder måste de ta? 
– Alla arbetsgivare ska ha rutiner för hur kränkande särbehandling och trakasserier ska hanteras. Dessa ska vara kända och finnas lättillgängliga på arbetsstället. Ansvaret arbetsgivaren har är att utreda och vidta åtgärder så att de ovälkomna handlingarna upphör.

Var ska man i första hand vända sig om man blir utsatt för kränkande behandling på VFU (sexistiska eller rasistiska kommentarer)?  
– Man ska vända sig till ansvarig chef där VFU genomförs. Är det chefen eller handledaren som kränker får man vända sig till överordnad chef. Tag gärna stöd av Läkarförbundets lokalförening/sektion för att få reda på hur man ska gå vidare med sin berättelse om vad som inträffat. Om man inte får någon respons på sin anmälan ska man prata med ett skyddsombud på VFU-arbetsplatsen. Det är även bra att koppla in kursledningen på universitetet.

Hitta din lokalavdelning

Om arbetsplatsen inte tar sitt ansvar, var kan man då vända sig? 
– Prata med ett skyddsombud på arbetsplatsen där VFU genomförs. Stöd att komma vidare kan också fås från studerandeskyddsombudet på programmet/lärosätet, men det är bara skyddsombudet på VFU-arbetsplatsen som kan agera formellt gentemot arbetsgivaren.

Ofta som student är man bara på en avdelning eller med en handledare bara i 1-5 dagar, är det ens lönt att anmäla det då? 
– Förstår att det kan vara svårt att motivera sig eller samla mod till att göra nåt då tiden på avdelningen är så pass kort, men för att inte efterföljande studenter ska drabbas av samma sak är naturligtvis det bästa att anmäla händelserna.

Rebecka Skarstam
FS-ledamot
Mer från Appendix
Arbetsliv

Vikten av återhämtning och livsnjutande

Då var sommaren här. Med sommaren kommer för läkarstudenten den eviga frågan av hur man fyller dagarna med en stimulerande och lönsam syssla nu när CSN går in i sin sommardvala. Vissa lyckas väl med att hitta just denna gyllene kombination, medan andra väljer att kompromissa och väljer något av det ena. I samband med detta är det lätt att gå direkt från den hektiska vardag som läkarstudent till den av en arbetande medborgare utan minsta åtanke för ens egen återhämtning. Återhämtning som både forngrekiska filosofer till dagens ledande stressforskare anser vara centralt i livet.
Arbetsliv

Läkarassistent bör ses som en utbildningstjänst

I dagsläget finns det tyvärr inga tydliga direktiv till vilka arbetsuppgifter som en läkarassistent kan och får utföra. Detta innebär att tjänsten hamnar i en gråzon med öppning för olika tolkningar av vad tjänsten som läkarassistent kan innefatta. Vi anser att det finns en stor potential hos tjänsten som läkarassistent, att den har förutsättningar att bidra mycket till en blivande läkares utveckling. Dessutom har verksamheterna en möjlighet att gynnas av denna tjänst. Tjänsten har alltså många fördelar för båda parter, tyvärr utnyttjas den inte sällan till att täcka arbetsuppgifter som endast är relevanta för undersköterskor och sjuksköterskor.
Arbetsliv

Läkarexamen under pandemin – Dyster ceremoni men spännande framtid 

På läkarprogrammet i Linköping är allra sista föreläsningen på läkarprogrammet en stor tillställning med hela klassen. En sista föreläsning i storsal byts ut mot 100 små skärmar på Zoom, ett glas champagne vid Universitetssjukhuset byts ut mot en tekopp hemma i lägenheten, men jag ger tusan i att byta ut den röda långklänningen. Min röda långklänning lyser upp min lägenhet i ett tappert försök att inte låta covid-19 ta allt från mig och min läkarexamen.