Men det råder brist på undersköterskor och sjuksköterskor inom bland annat primärvården, är det då inte rimligt att verksamheterna vill fylla igen posterna?

Det är självklart, men om det råder brist på en sådan profession bör jobbannonserna ansöka om just den tjänsten. Att dölja önskad tjänst bakom en ny titel för jobbannonsen är inte en god grund för tillit mellan arbetsgivaren och den sökande. Tjänsten som läkarassistent bör innefatta förberedande arbetsuppgifter för den blivande läkaren, dess syfte ska inte enbart vara att täcka ordinarie personal som exempelvis går på semester.

 Vilka arbetsuppgifter bör då en läkarassistent utföra?

Den öppna och slutna vården kan bidra till utbildning och ökning av studentens kliniska erfarenhet inom många olika områden. Det viktigaste är dock att grundtanken är gemensam på samtliga verksamheter, att det ska behandlas som en utbildningstjänst. Den blivande läkaren befinner sig där för att, visserligen till viss del även avlasta arbetstrycket, men huvudsakligen för att utvecklas inom sin kompetens som blivande läkare. Om arbetsgivaren har som baktanke att denna tjänst kan ersätta, om än temporärt, en annan profession, så försvinner förutsättningarna för läkarassistenten att utvecklas inom relevanta områden och få ordentlig handledning. Det som blir kvar är endast en glorifierad titel.

Så en läkarassistent bör behandlas som en underläkare?

Nej, det är viktigt att skilja på dessa olika roller i form av ansvar och ekonomisk ersättning. Om läkarassistenter får samma ansvar och mängd av arbetsuppgifter som underläkare så försvinner värdefull tid till utbildning och handledning. Likväl så riskerar då dessa parter att utföra samma arbete men med en ojämn ekonomisk kompensationsnivå. Det är därför viktigt att separera dessa tjänster åt för att inte skapa en ny gråzon, vilket i sin tur ger risk för tolkningsfriheter men kan även äventyra patientsäkerheten.

Sammanfattningsvis bör läkarassistenter ha goda förutsättningar till handledning och utbildning. Så fort en läkarassistent uppfyller en roll som kliniken är beroende av för att kunna avklara obligatoriska arbetsuppgifter i tid, minskar dessa förutsättningar. Det är därför både viktigt att tjänsten betraktas som en utbildningstjänst samt att möjliga arbetsuppgifter specificeras till att endast vara av värde för en blivande läkare.

Christoffer Holmberg
Ledamot
Mer från Appendix
Arbetsliv

Vikten av återhämtning och livsnjutande

Då var sommaren här. Med sommaren kommer för läkarstudenten den eviga frågan av hur man fyller dagarna med en stimulerande och lönsam syssla nu när CSN går in i sin sommardvala. Vissa lyckas väl med att hitta just denna gyllene kombination, medan andra väljer att kompromissa och väljer något av det ena. I samband med detta är det lätt att gå direkt från den hektiska vardag som läkarstudent till den av en arbetande medborgare utan minsta åtanke för ens egen återhämtning. Återhämtning som både forngrekiska filosofer till dagens ledande stressforskare anser vara centralt i livet.
Arbetsliv

Läkarassistent bör ses som en utbildningstjänst

I dagsläget finns det tyvärr inga tydliga direktiv till vilka arbetsuppgifter som en läkarassistent kan och får utföra. Detta innebär att tjänsten hamnar i en gråzon med öppning för olika tolkningar av vad tjänsten som läkarassistent kan innefatta. Vi anser att det finns en stor potential hos tjänsten som läkarassistent, att den har förutsättningar att bidra mycket till en blivande läkares utveckling. Dessutom har verksamheterna en möjlighet att gynnas av denna tjänst. Tjänsten har alltså många fördelar för båda parter, tyvärr utnyttjas den inte sällan till att täcka arbetsuppgifter som endast är relevanta för undersköterskor och sjuksköterskor.
Arbetsliv

Läkarexamen under pandemin – Dyster ceremoni men spännande framtid 

På läkarprogrammet i Linköping är allra sista föreläsningen på läkarprogrammet en stor tillställning med hela klassen. En sista föreläsning i storsal byts ut mot 100 små skärmar på Zoom, ett glas champagne vid Universitetssjukhuset byts ut mot en tekopp hemma i lägenheten, men jag ger tusan i att byta ut den röda långklänningen. Min röda långklänning lyser upp min lägenhet i ett tappert försök att inte låta covid-19 ta allt från mig och min läkarexamen.