Hoppa till innehåll

Läkarassistent bör ses som en utbildningstjänst

I dagsläget finns det tyvärr inga tydliga direktiv till vilka arbetsuppgifter som en läkarassistent kan och får utföra. Detta innebär att tjänsten hamnar i en gråzon med öppning för olika tolkningar av vad tjänsten som läkarassistent kan innefatta. Vi anser att det finns en stor potential hos tjänsten som läkarassistent, att den har förutsättningar att bidra mycket till en blivande läkares utveckling. Dessutom har verksamheterna en möjlighet att gynnas av denna tjänst. Tjänsten har alltså många fördelar för båda parter, tyvärr utnyttjas den inte sällan till att täcka arbetsuppgifter som endast är relevanta för undersköterskor och sjuksköterskor.
Arbetsliv

Men det råder brist på undersköterskor och sjuksköterskor inom bland annat primärvården, är det då inte rimligt att verksamheterna vill fylla igen posterna?

Det är självklart, men om det råder brist på en sådan profession bör jobbannonserna ansöka om just den tjänsten. Att dölja önskad tjänst bakom en ny titel för jobbannonsen är inte en god grund för tillit mellan arbetsgivaren och den sökande. Tjänsten som läkarassistent bör innefatta förberedande arbetsuppgifter för den blivande läkaren, dess syfte ska inte enbart vara att täcka ordinarie personal som exempelvis går på semester.

 Vilka arbetsuppgifter bör då en läkarassistent utföra?

Den öppna och slutna vården kan bidra till utbildning och ökning av studentens kliniska erfarenhet inom många olika områden. Det viktigaste är dock att grundtanken är gemensam på samtliga verksamheter, att det ska behandlas som en utbildningstjänst. Den blivande läkaren befinner sig där för att, visserligen till viss del även avlasta arbetstrycket, men huvudsakligen för att utvecklas inom sin kompetens som blivande läkare. Om arbetsgivaren har som baktanke att denna tjänst kan ersätta, om än temporärt, en annan profession, så försvinner förutsättningarna för läkarassistenten att utvecklas inom relevanta områden och få ordentlig handledning. Det som blir kvar är endast en glorifierad titel.

Så en läkarassistent bör behandlas som en underläkare?

Nej, det är viktigt att skilja på dessa olika roller i form av ansvar och ekonomisk ersättning. Om läkarassistenter får samma ansvar och mängd av arbetsuppgifter som underläkare så försvinner värdefull tid till utbildning och handledning. Likväl så riskerar då dessa parter att utföra samma arbete men med en ojämn ekonomisk kompensationsnivå. Det är därför viktigt att separera dessa tjänster åt för att inte skapa en ny gråzon, vilket i sin tur ger risk för tolkningsfriheter men kan även äventyra patientsäkerheten.

 

Sammanfattningsvis bör läkarassistenter ha goda förutsättningar till handledning och utbildning. Så fort en läkarassistent uppfyller en roll som kliniken är beroende av för att kunna avklara obligatoriska arbetsuppgifter i tid, minskar dessa förutsättningar. Det är därför både viktigt att tjänsten betraktas som en utbildningstjänst samt att möjliga arbetsuppgifter specificeras till att endast vara av värde för en blivande läkare.

Christoffer Holmberg
Ledamot
Mer från Appendix

Sveriges Läkarförbund Students fullmäktige 2021

Sveriges läkarförbund Students fullmäktigemöte för år 2021 har ägt rumt. Detta år hölls mötet i ett snötäckt Umeå mellan den 27:e till 28:e November. I Umeå uppskattades de intressanta samt viktiga diskussioner och ställningstaganden. Många viktiga frågor kring fullmäktige uppstår …

Våra bästa studietips

Arbetsliv Ny termin betyder nya kursare och nya studenter, och det är inte alltid helt lätt att komma igång med nya kurser. Därför tänkte vi dela med oss av studietips till dig som precis börjat plugga, eller kanske vill testa nya …

Vikten av återhämtning och livsnjutande

Arbetsliv Då var sommaren här. Med sommaren kommer för läkarstudenten den eviga frågan av hur man fyller dagarna med en stimulerande och lönsam syssla nu när CSN går in i sin sommardvala. Vissa lyckas väl med att hitta just denna gyllene …

Vaccinera läkarstudenter som vårdpersonal   

Läkarutbildningen är till stor del en praktisk utbildning. Den kliniskt nära undervisningen är avgörande för läkarstudentens lärande och utveckling. Om vi inte får klämma och känna på patienter under utbildningen, hur ska vi då förväntas känna igen symtomen på sjukdom när vi är färdiga …

Sista kullen på den gamla läkarutbildningen 

Basfackligt I mer än 10 år har det pratats om en ny läkarutbildning i Sverige. Till hösten 2021 blir det äntligen verklighet. Läkarutbildningen kommer då att bli en termin längre och samtidigt bli legitimationsgivande. Det betyder att de som nu under …

Läkarexamen under pandemin – Dyster ceremoni men spännande framtid 

Arbetsliv På läkarprogrammet i Linköping är allra sista föreläsningen på läkarprogrammet en stor tillställning med hela klassen. En sista föreläsning i storsal byts ut mot 100 små skärmar på Zoom, ett glas champagne vid Universitetssjukhuset byts ut mot en tekopp hemma i lägenheten, men jag ger tusan i …

Var femte svensk läkarstudent studerar i utlandet

Idag finns ca 2300 svenska läkarstudenter i utlandet vilket motsvarar 22% av alla svenska läkarstudenter. Siffran är däremot lägre än för ett par år sedan när andelen utlandsstudenter var 31%. Hos utlandsstudenter finns stor oro kring införandet av nya BT-tjänstgöringen …

Vad gäller vid kränkande särbehandling på VFU?

Kränkande särbehandling på VFU (verksamhetsförlagd utbildning) är ovanligt, men förekommer. Som student är det inte alltid lätt att veta var man ska vända sig, därför har vi frågat vår ombudsman Pelle Avelin vad som gäller om du som student utsätts …