Hoppa till innehåll

Pedagogisk handledning bör premieras - för att säkra framtidens kompetens 

Läkarutbildningen är till stor del en lärlingsutbildning, och möjligheten att få klinisk erfarenhet och undervisning är essentiell för studenternas utveckling. Handledarnas roll i att den kliniska undervisningen blir lärorik är oerhört viktig – trots det är det få kliniker där handledning premieras.  
Fackligt

Man blir inte färdig läkare bara av att läsa böcker, förvisso behövs den teoretiska kunskapen också – men läkaryrket lär man sig genom klinisk erfarenhet och mängdträning. Det är under VFU som vi ska ha möjlighet att skaffa oss de erfarenheterna.  

Handledarutbildning är grunden 

Handledarnas roll i vår utveckling till läkare kan nästan inte överskattas. Trots det hör vi om och om igen från studenter som bemöts med ointresse från handledare och kliniker. Oavsett hur mycket intresse vi visar som studenter, hur många gånger vi försöker ta plats, kan vi inte tvinga handledare att vara pedagogiska. Vi i SLF Student tycker att handledare och lärare på läkarprogrammet bör få fortlöpande utbildning i pedagogik. I en enkätundersökning gjord av Läkarförbundet, där 238 studenthandledare deltog, uppgav över 50% att de saknar handledarutbildning. Med de förutsättningarna är det kanske inte konstigt att pedagogiken kan bli bristfällig 

Framtidens sjukvård har inte råd att nedprioritera utbildningen 

Utöver pedagogik krävs även goda förutsättningar för att vara en bra handledaremen 30% av studenthandledarna svarade att de saknade tillräcklig tid till handledarrollen. Beslutsfattare inom hälso- och sjukvården behöver inse att om inte utbildningen prioriteras skjuter man sig själva foten, eftersom dagens läkarstudenter är framtidens läkare. Har hälso- och sjukvården råd att inte satsa på att säkra framtidens kompetens? 

 

Julia Karlsson
Ledamot
Mer från Appendix

Sveriges Läkarförbund Students fullmäktige 2021

Sveriges läkarförbund Students fullmäktigemöte för år 2021 har ägt rumt. Detta år hölls mötet i ett snötäckt Umeå mellan den 27:e till 28:e November. I Umeå uppskattades de intressanta samt viktiga diskussioner och ställningstaganden. Många viktiga frågor kring fullmäktige uppstår …

Våra bästa studietips

Arbetsliv Ny termin betyder nya kursare och nya studenter, och det är inte alltid helt lätt att komma igång med nya kurser. Därför tänkte vi dela med oss av studietips till dig som precis börjat plugga, eller kanske vill testa nya …

Vikten av återhämtning och livsnjutande

Arbetsliv Då var sommaren här. Med sommaren kommer för läkarstudenten den eviga frågan av hur man fyller dagarna med en stimulerande och lönsam syssla nu när CSN går in i sin sommardvala. Vissa lyckas väl med att hitta just denna gyllene …

Läkarassistent bör ses som en utbildningstjänst

Arbetsliv I dagsläget finns det tyvärr inga tydliga direktiv till vilka arbetsuppgifter som en läkarassistent kan och får utföra. Detta innebär att tjänsten hamnar i en gråzon med öppning för olika tolkningar av vad tjänsten som läkarassistent kan innefatta. Vi anser …

Vaccinera läkarstudenter som vårdpersonal   

Läkarutbildningen är till stor del en praktisk utbildning. Den kliniskt nära undervisningen är avgörande för läkarstudentens lärande och utveckling. Om vi inte får klämma och känna på patienter under utbildningen, hur ska vi då förväntas känna igen symtomen på sjukdom när vi är färdiga …

Sista kullen på den gamla läkarutbildningen 

Basfackligt I mer än 10 år har det pratats om en ny läkarutbildning i Sverige. Till hösten 2021 blir det äntligen verklighet. Läkarutbildningen kommer då att bli en termin längre och samtidigt bli legitimationsgivande. Det betyder att de som nu under …

Läkarexamen under pandemin – Dyster ceremoni men spännande framtid 

Arbetsliv På läkarprogrammet i Linköping är allra sista föreläsningen på läkarprogrammet en stor tillställning med hela klassen. En sista föreläsning i storsal byts ut mot 100 små skärmar på Zoom, ett glas champagne vid Universitetssjukhuset byts ut mot en tekopp hemma i lägenheten, men jag ger tusan i …

Var femte svensk läkarstudent studerar i utlandet

Idag finns ca 2300 svenska läkarstudenter i utlandet vilket motsvarar 22% av alla svenska läkarstudenter. Siffran är däremot lägre än för ett par år sedan när andelen utlandsstudenter var 31%. Hos utlandsstudenter finns stor oro kring införandet av nya BT-tjänstgöringen …

Vad gäller vid kränkande särbehandling på VFU?

Kränkande särbehandling på VFU (verksamhetsförlagd utbildning) är ovanligt, men förekommer. Som student är det inte alltid lätt att veta var man ska vända sig, därför har vi frågat vår ombudsman Pelle Avelin vad som gäller om du som student utsätts …