Man blir inte färdig läkare bara av att läsa böcker, förvisso behövs den teoretiska kunskapen också – men läkaryrket lär man sig genom klinisk erfarenhet och mängdträning. Det är under VFU som vi ska ha möjlighet att skaffa oss de erfarenheterna.  

Handledarutbildning är grunden 

Handledarnas roll i vår utveckling till läkare kan nästan inte överskattas. Trots det hör vi om och om igen från studenter som bemöts med ointresse från handledare och kliniker. Oavsett hur mycket intresse vi visar som studenter, hur många gånger vi försöker ta plats, kan vi inte tvinga handledare att vara pedagogiska. Vi i SLF Student tycker att handledare och lärare på läkarprogrammet bör få fortlöpande utbildning i pedagogik. I en enkätundersökning gjord av Läkarförbundet, där 238 studenthandledare deltog, uppgav över 50% att de saknar handledarutbildning. Med de förutsättningarna är det kanske inte konstigt att pedagogiken kan bli bristfällig 

Framtidens sjukvård har inte råd att nedprioritera utbildningen 

Utöver pedagogik krävs även goda förutsättningar för att vara en bra handledaremen 30% av studenthandledarna svarade att de saknade tillräcklig tid till handledarrollen. Beslutsfattare inom hälso- och sjukvården behöver inse att om inte utbildningen prioriteras skjuter man sig själva foten, eftersom dagens läkarstudenter är framtidens läkare. Har hälso- och sjukvården råd att inte satsa på att säkra framtidens kompetens? 

 

Julia Karlsson
Ledamot
Mer från Appendix
Arbetsliv

Vikten av återhämtning och livsnjutande

Då var sommaren här. Med sommaren kommer för läkarstudenten den eviga frågan av hur man fyller dagarna med en stimulerande och lönsam syssla nu när CSN går in i sin sommardvala. Vissa lyckas väl med att hitta just denna gyllene kombination, medan andra väljer att kompromissa och väljer något av det ena. I samband med detta är det lätt att gå direkt från den hektiska vardag som läkarstudent till den av en arbetande medborgare utan minsta åtanke för ens egen återhämtning. Återhämtning som både forngrekiska filosofer till dagens ledande stressforskare anser vara centralt i livet.
Arbetsliv

Läkarassistent bör ses som en utbildningstjänst

I dagsläget finns det tyvärr inga tydliga direktiv till vilka arbetsuppgifter som en läkarassistent kan och får utföra. Detta innebär att tjänsten hamnar i en gråzon med öppning för olika tolkningar av vad tjänsten som läkarassistent kan innefatta. Vi anser att det finns en stor potential hos tjänsten som läkarassistent, att den har förutsättningar att bidra mycket till en blivande läkares utveckling. Dessutom har verksamheterna en möjlighet att gynnas av denna tjänst. Tjänsten har alltså många fördelar för båda parter, tyvärr utnyttjas den inte sällan till att täcka arbetsuppgifter som endast är relevanta för undersköterskor och sjuksköterskor.
Arbetsliv

Läkarexamen under pandemin – Dyster ceremoni men spännande framtid 

På läkarprogrammet i Linköping är allra sista föreläsningen på läkarprogrammet en stor tillställning med hela klassen. En sista föreläsning i storsal byts ut mot 100 små skärmar på Zoom, ett glas champagne vid Universitetssjukhuset byts ut mot en tekopp hemma i lägenheten, men jag ger tusan i att byta ut den röda långklänningen. Min röda långklänning lyser upp min lägenhet i ett tappert försök att inte låta covid-19 ta allt från mig och min läkarexamen.