Hoppa till innehåll

Hearing med Socialstyrelsen om särskilt förordnande

24 januari var Sveriges läkarförbund Student inbjudna till en hearing hos Socialstyrelsen angående särskilt förordnande, vilket är det som krävs för att få arbeta som läkare i Sverige innan legitimation. Andra representerade var bland annat andra från Läkarförbundet, Sveriges kommuner och regioner samt representanter från några regioner i södra Sverige.
Fackligt

Bakgrunden till hearingen var det som uppdagades i början av 2019, att regionerna på egen hand utfärdat särskilda förordnanden, men att detta saknat stöd i lagen. Detta har lett till att Socialstyrelsen sedan i början av maj 2019 handlagt samtliga ansökningar om särskilda förordnanden, vilket lett till väntetider på grund av en ökad belastning på Socialstyrelsen. En lagändring på detta kommer under våren 2020, vilket återigen bör minska väntetiderna.
I samband med revideringen av lagen ska Socialstyrelsen påbörja ett arbete och se över det generella regelverket för särskilt förordnande, vilket var syftet med denna hearing. På hearingen diskuterades det behov av särskilda förordnanden, krav för att erhålla särskilda förordnanden, omfattning och begränsning om särskilda förordnanden samt vilken instans som ska fatta beslut och utfärda särskilda förordnanden.

Sveriges läkarförbund Student representerades av Elin Ekdahl, vice ordförande i Förbundsstyrelsen, och Aida Mikaeili, ordförande i Sveriges läkarförbund Student Utland. SLF Student betonade vikten av att särskilt förordnande finns för läkarstudenter innan examen, då det är ett viktigt steg in i sjukvården och arbetslivet. Det är viktigt för såväl kompetensutveckling, patientsäkerhet och kompetensförsörjning. Det är viktigt att ställa krav på handledning, likaså krav på schysst rekrytering. Det ska inte ske individuella bedömningar. Istället måste det finnas standardiserade dokument och generella regler när det gäller vilka som kan få särskilt förordnande och inte, så att det sker på ett så korrekt och rättvist sätt som möjligt.

Tiden för ett särskilt förordnande får inte heller vara för kort. Läkarstudenter ska inte erhålla särskilt förordnande i enbart 3 månader över sommaren, då detta skulle leda till att en ny ansökan krävs om studenten fortsätter vikariera under terminen, något som är långt ifrån ovanligt. Det är bättre i sådana fall att ha förordnanden som är kopplade till anställningen. Oavsett vem som beslutar i frågan och handlägger ärendet (Socialstyrelsen eller regionerna) är det av yttersta vikt att det inte är en lång handläggningstid och att det inte är en lång väntetid för att erhålla det särskilda förordnandet. Det måste finnas ett snabbt men samtidigt korrekt och effektivt sätt för dessa beslut att tas.

Det var för detta som SLF Student argumenterade och det var väldigt intressant att ta del av de andra instansernas synpunkter och tankegångar. Vi tackar för inbjudan och för möjligheten att få representera våra medlemmar!

 

Elin Ekdahl
Vice ordförande SLF Student
Aida Mikaeili
Ordförande SLF Student Utland
Mer från Appendix

Sveriges Läkarförbund Students fullmäktige 2021

Sveriges läkarförbund Students fullmäktigemöte för år 2021 har ägt rumt. Detta år hölls mötet i ett snötäckt Umeå mellan den 27:e till 28:e November. I Umeå uppskattades de intressanta samt viktiga diskussioner och ställningstaganden. Många viktiga frågor kring fullmäktige uppstår …

Våra bästa studietips

Arbetsliv Ny termin betyder nya kursare och nya studenter, och det är inte alltid helt lätt att komma igång med nya kurser. Därför tänkte vi dela med oss av studietips till dig som precis börjat plugga, eller kanske vill testa nya …

Vikten av återhämtning och livsnjutande

Arbetsliv Då var sommaren här. Med sommaren kommer för läkarstudenten den eviga frågan av hur man fyller dagarna med en stimulerande och lönsam syssla nu när CSN går in i sin sommardvala. Vissa lyckas väl med att hitta just denna gyllene …

Läkarassistent bör ses som en utbildningstjänst

Arbetsliv I dagsläget finns det tyvärr inga tydliga direktiv till vilka arbetsuppgifter som en läkarassistent kan och får utföra. Detta innebär att tjänsten hamnar i en gråzon med öppning för olika tolkningar av vad tjänsten som läkarassistent kan innefatta. Vi anser …

Vaccinera läkarstudenter som vårdpersonal   

Läkarutbildningen är till stor del en praktisk utbildning. Den kliniskt nära undervisningen är avgörande för läkarstudentens lärande och utveckling. Om vi inte får klämma och känna på patienter under utbildningen, hur ska vi då förväntas känna igen symtomen på sjukdom när vi är färdiga …

Sista kullen på den gamla läkarutbildningen 

Basfackligt I mer än 10 år har det pratats om en ny läkarutbildning i Sverige. Till hösten 2021 blir det äntligen verklighet. Läkarutbildningen kommer då att bli en termin längre och samtidigt bli legitimationsgivande. Det betyder att de som nu under …

Läkarexamen under pandemin – Dyster ceremoni men spännande framtid 

Arbetsliv På läkarprogrammet i Linköping är allra sista föreläsningen på läkarprogrammet en stor tillställning med hela klassen. En sista föreläsning i storsal byts ut mot 100 små skärmar på Zoom, ett glas champagne vid Universitetssjukhuset byts ut mot en tekopp hemma i lägenheten, men jag ger tusan i …

Var femte svensk läkarstudent studerar i utlandet

Idag finns ca 2300 svenska läkarstudenter i utlandet vilket motsvarar 22% av alla svenska läkarstudenter. Siffran är däremot lägre än för ett par år sedan när andelen utlandsstudenter var 31%. Hos utlandsstudenter finns stor oro kring införandet av nya BT-tjänstgöringen …

Vad gäller vid kränkande särbehandling på VFU?

Kränkande särbehandling på VFU (verksamhetsförlagd utbildning) är ovanligt, men förekommer. Som student är det inte alltid lätt att veta var man ska vända sig, därför har vi frågat vår ombudsman Pelle Avelin vad som gäller om du som student utsätts …