Läkarstudenter anmälde sig tidigt att arbeta extra för att hjälpa till med corona-situationen. Det är anställningar som undersköterska under tidiga terminer på utbildningen, senare läkarassistent som assisterar läkare och annan personal och efter termin 9 underläkare. Underläkare kan med särskilt förordnande från Socialstyrelsen förskriva läkemedel och ta patientansvar. Dock har det även förekommit volontärt arbete utan avtal, och det föranleder problem.

Ett avtal gör att arbetstagaren omfattas av försäkring och skydd utifall något skulle hända på arbetsplatsen. Det är extra viktigt i corona-tider när skyddsutrustningen är bristfällig på flera sjukhus. Det är också en trygghet mot arbetsgivaren för att båda parter ska vara överens om arbetsuppgifter, arbetstider och att missförstånd ska förhindras. Avtal och lön är en grundregel på svensk arbetsmarknad och ska inte frångås – inte ens under covid-19.

COVID-19
Läkarstudent och covid-19

En annan viktig del i anställningsprocessen som kan missas när hela processen skyndas på är introduktion. Arbetsgivaren bör tänka långsiktigt. Introduktionen bör ske innan behovet av arbete kommer, det vill säga veckorna innan corona är så omfattande att dagens personal inte räcker. På så sätt är läkarstudenter redo att gå ut i arbetet direkt när de behövs, utan dröjsmål från introduktioner till arbetsplatsen och arbetsuppgifterna. Det säkerställer personal, patientsäkerhet och en trygg och bra arbetsplats för läkarstudenterna.

Sammanfattningsvis ska du som läkarstudent tänka på att ha ett anställningsavtal och introduktion när du börjar arbeta för att vara skyddad, utföra de arbetsuppgifter du och arbetsgivaren kommit överens om samt känna dig trygg i att säkerställa patientsäkerheten.

Inte medlem ännnu? Bli medlem i Sveriges läkarförbund Student!

Klara Westman
Niki Shams
Ordförande Sveriges läkarförbund Student
Jesper Sternley
Ledamot, Förbundsstyrelsen
Mer från Appendix
Arbetsliv

Läkarexamen under pandemin – Dyster ceremoni men spännande framtid 

På läkarprogrammet i Linköping är allra sista föreläsningen på läkarprogrammet en stor tillställning med hela klassen. En sista föreläsning i storsal byts ut mot 100 små skärmar på Zoom, ett glas champagne vid Universitetssjukhuset byts ut mot en tekopp hemma i lägenheten, men jag ger tusan i att byta ut den röda långklänningen. Min röda långklänning lyser upp min lägenhet i ett tappert försök att inte låta covid-19 ta allt från mig och min läkarexamen.  
Ledare

Ordförande har ordet: Hösten är här

Hösten är min favoritårstid. Det finns inget som lika konsekvent får mig att känna mig redo att ta an nya projekt som bruna löv, höstkappor och nya anteckningsblock. Men för många av oss kommer det bli en annorlunda höst än vi är vana vid. På många håll fortsätter den digitala undervisningen för sveriges läkarstudenter, och fortfarande är det oklart hur undervisningen kommer se ut framöver. I denna fortsatt ovissa och oförutsägbara tid tänkte jag komma med lite tips och optimism för att ljusa upp vardagen, bestående av Zoom-seminarium med dåligt ljud och inspelade föreläsningar på dubbel hastighet.