Läkarstudenter anmälde sig tidigt att arbeta extra för att hjälpa till med corona-situationen. Det är anställningar som undersköterska under tidiga terminer på utbildningen, senare läkarassistent som assisterar läkare och annan personal och efter termin 9 underläkare. Underläkare kan med särskilt förordnande från Socialstyrelsen förskriva läkemedel och ta patientansvar. Dock har det även förekommit volontärt arbete utan avtal, och det föranleder problem.

Ett avtal gör att arbetstagaren omfattas av försäkring och skydd utifall något skulle hända på arbetsplatsen. Det är extra viktigt i corona-tider när skyddsutrustningen är bristfällig på flera sjukhus. Det är också en trygghet mot arbetsgivaren för att båda parter ska vara överens om arbetsuppgifter, arbetstider och att missförstånd ska förhindras. Avtal och lön är en grundregel på svensk arbetsmarknad och ska inte frångås – inte ens under covid-19.

COVID-19
Läkarstudent och covid-19

En annan viktig del i anställningsprocessen som kan missas när hela processen skyndas på är introduktion. Arbetsgivaren bör tänka långsiktigt. Introduktionen bör ske innan behovet av arbete kommer, det vill säga veckorna innan corona är så omfattande att dagens personal inte räcker. På så sätt är läkarstudenter redo att gå ut i arbetet direkt när de behövs, utan dröjsmål från introduktioner till arbetsplatsen och arbetsuppgifterna. Det säkerställer personal, patientsäkerhet och en trygg och bra arbetsplats för läkarstudenterna.

Sammanfattningsvis ska du som läkarstudent tänka på att ha ett anställningsavtal och introduktion när du börjar arbeta för att vara skyddad, utföra de arbetsuppgifter du och arbetsgivaren kommit överens om samt känna dig trygg i att säkerställa patientsäkerheten.

Inte medlem ännnu? Bli medlem i Sveriges läkarförbund Student!

Klara Westman
Niki Shams
Ordförande Sveriges läkarförbund Student
Jesper Sternley
Ledamot, Förbundsstyrelsen
Mer från Appendix