Det här året blev ju inte riktigt som vi hade tänkt oss. Vi hade stora planer på avtalsrörelsen, och påbörjandet av bastjänstgöringen, men allt har istället handlat om covid-19. Förståeligt såklart, hela samhället har behövt lägga om till följd av denna extraordinära situation. Även vi i förbundsstyrelsen för SLF Student har lagt om, både strategiskt och rent verksamhetsmässigt. Jag tänkte berätta lite om hur vi anpassat oss till covid-19, och vilka frågor vi anser viktigast att driva under denna pandemi.

Utebliven VFU 
Den vanligaste frågan jag får under denna pandemi, som ordförande är “Hur blir det med era kliniska placeringar?”. Det är en bra fråga, vad händer egentligen med vår verksamhetsförlagda undervisning om sjukhusets ordinarie verksamhet helt läggs om till följd av pandemin? Bör vi studenter hänga med som vanligt, eller föredrar vi att ha all undervisning digitalt – även den praktiska?

Här har förbundsstyrelsen tagit tydlig ställning: alla lärandemål ska uppfyllas. Det måste vara grunden för att bibehålla kvalitén på läkarutbildningen. Däremot har vi valt att inte ta ställning till exakt hur universiteten ser till att alla lärandemål uppfylls under denna period. Vi förstår att alla kliniker inte kan ta emot patienter i denna situationen. Här har universiteten ett ansvar att lägga om utbildningen, så att studenterna kan tillgodogöra sig all kompetens som krävs för att få en kurs godkänd inom rätt tidsram.

På de flesta ställen har detta fungerat rätt väl, och universiteten har varit tillmötesgående och flexibla. Även på Uppsala universitet, där all VFU lagts ner, har studenterna på nästan alla kurser fått möjlighet att uppfylla lärandemålen via digital undervisning. Undantag finns, såklart, och vi följer dem väldigt noga för att se till att inga studenter hamnar efter på grund av universitetens brist på anpassningsförmåga.

Bibehållet CSN och bort med övre tak
Den andra punkten vi valde att fokusera på var en stor fråga tidigt i pandemin. Om utbildningen skulle pausas och läggas ner, eller vi inte skulle få alla våra högskolepoäng för en kurs på grund av pandemin, ville vi i SLF Student (och många andra) att det CSN studenten utlovats fortfarande skulle betalas ut. Man skulle helt enkelt inte drabbas ekonomiskt som student, på grund av covid-19. Tack vare påtryckningar, mycket av dessa från Saco Studentråd, är detta nu inget problem. Alla studenter som fått lovat utbetalningar kommer att få det under hela pandemin, även om de inte uppfyller att högskolepoäng som krävs.

Dessutom har övre taket för vad en student får tjäna under tiden den får studiemedel tagits bort. Detta för att många studenter påpekade att om de går ut och jobbar inom vården, och hjälper till, kommer de nå taket för CSN och därmed bli återbetalningsskyldiga. Efter mycket påtryckningar togs även detta om hand, och det övre taket togs temporärt bort för de som går in och jobbar inom vården under pandemin. Två konkreta förändringar som  studentorganisationers påtryckningar drev fram. Fantastiskt!

Ordentliga avtal 
Som tredje fokusfråga blev studenters avtal om de hoppade in och ville avlasta vården under krisen. Många rekryteringslistor sattes upp, både av studenter och regioner, för att mobilisera styrkan av vårdstudenter i landet. Detta är ett fantastiskt initiativ som vi uppmuntrar, vi läkarstudenter är en naturlig del av vårdkedjan och vårdproduktionen. Problemet började när vi noterade att en del verksamheter utlyste volontärtjänster, dvs tjänster helt utan avtal. Jobbar man utan avtal har man ingen lön, men heller inga försäkringar eller skydd om något händer på arbetsplatsen. Detta är i sig aldrig bra, men det är synnerligen anmärkningsvärt då smittorisken inom vården för covid-19 är hög.

Därför har en stor del av vårt fokuset legat på att utbilda och informera våra medlemmar i att inte ta tjänster utan tydliga konkreta avtal, för att vara fullständigt försäkrade och skyddade på arbetsplatsen. På en verksamhet lyckades en av våra lokalavdelningar tillochmed att få bort volontärtjänsterna, och se till att de som volontärat fått retroaktivt betalt för den tiden de arbetat. Rent fackligt arbete, när det är som bäst!

Slutligen har vi rent praktiskt gjort all vår verksamhet digital. Kurser och nätverk hålls digitalt, likaså alla våra styrelsemöten. Vi började med detta tidigt, och även om det är tråkigt att inte få träffa alla fantastiska medlemmar och förtroendevalda i fysisk form har denna övergång gått förvånansvärt bra. Feedbacken från både kurser och nätverk har hittills varit positiv, och vi har börjat fundera på vilka delar av vår verksamhet som ska fortsätta vara i digital form även när denna pandemi blåst över. Det är ju trots allt otroligt resurseffektivt, och smidigt.

Vi lever i en extraordinär tid. Ingen vet vad som egentligen är rätt eller fel. Vi tar det alla en dag i taget, och gör vårt bästa för att hålla oss uppdaterade med myndigheters rekommendationer och regler. Dessa tre fokusfrågor är vad vi i SLF Student har bedömt vara de viktigaste frågorna att fokusera på, för att bibehålla läkarstudenters rättigheter på utbildningen och arbetsmarknaden. Det är ju, trots allt, vårt grundansvar.

Har du fler frågor eller funderingar kring vår verksamhet och hur vi resonerar kring olika frågor är du välkommen klicka in dig på vår FAQ om COVID-19 eller såklart bara att höra av dig till mig. Till dess, ta hand om dig och tvätta händerna ordentligt!

Niki Shams
Ordförande Sveriges läkarförbund Student
Mer från Appendix
Arbetsliv

Sommarjobbande Läkarstudenter

Ny artikelserie - Många läkarstudenter väljer att jobba inom vården under sommaren. Arbetsuppgifterna varierar mycket mellan olika kliniker, sjukhus och regioner men beror också på hur långt kommen i utbildningen studenten är. Appendix har samlat in berättelser från 18 läkarstudenter från olika lärosäten och terminer från deras sommarjobb 2020. Under augusti kommer dessa att publiceras löpande varje onsdag. Först ut idag är studenterna som är i början av utbildningen och haft titlar som vårdbiträde och receptionist.