Hoppa till innehåll

Nyheter

Kurs i Barnurologi, 25-27 november 2020 i Uppsala

Målgrupp: Vi vänder oss främst till ST-läkare och specialister inom urologi och barnkirurgi samt även till ST-läkare och specialister med ett intresse för urologi inom pediatrik och allmänkirurgi. Kursen vänder sig också till uroterapeuter.

European Paediatric Advanced Life Support (EPALS)

Datum: 16-17 november och 19-20 november 2020 Plats: Norrköping Målgrupp: Läkare och sjuksköterskor involverade i omhändertagandet av det akut sjuka barnet. Innehåll: Kursen fokuserar på akut omhändertagande av akut sjuka barn såväl medicinskt som på grund av trauma. Kursen fokuserar …