Hoppa till innehåll

Nyheter

Kurs i Barnurologi, 25-27 november 2020 i Uppsala

Målgrupp: Vi vänder oss främst till ST-läkare och specialister inom urologi och barnkirurgi samt även till ST-läkare och specialister med ett intresse för urologi inom pediatrik och allmänkirurgi. Kursen vänder sig också till uroterapeuter.

European Paediatric Advanced Life Support (EPALS)

Datum: 16-17 november och 19-20 november 2020 Plats: Norrköping Målgrupp: Läkare och sjuksköterskor involverade i omhändertagandet av det akut sjuka barnet. Innehåll: Kursen fokuserar på akut omhändertagande av akut sjuka barn såväl medicinskt som på grund av trauma. Kursen fokuserar …

Nominering av ledamöter till NAG Omhändertagande av den akut sjuke patienten

Inom ramen för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård önskar Nationella programområdet (NPO) Akut vård få in nomineringar till sin nationella arbetsgrupp (NAG) så kallad NAG Omhändertagande av den akut sjuke patienten. Denna nationella arbetsgrupp startar sitt arbete i höst och skall …

Kirurgveckan i Luleå 2020 är inställd

På grund av rådande COVID-19 pandemi har styrelsen i Svensk Kirurgisk Förening, på ett styrelsemöte 2020-04-03 beslutat att ställa in Kirurgveckan 2020 i Luleå. Orsakerna till att Kirurgveckan ställs in är flera: • Det är ovisst hur pandemiläget kommer att …