Hoppa till innehåll

Nyheter

Save the date

Nordic fortbildning för specialister i barnkirurgi, Oslo 14-15 mars 2022. Mer information inom kort

Middag Kirurgveckan 2021

Eftersom många deltar via länk ersätts den sedvanliga medlemsmiddagen med ett subventionerat deltagande vid Kirurgveckans middag.

LIPUS eftersöker SPUR-inspektör inom barnkirurgi

LIPUS har tecknat ett avtal med Region Stockholm och Region Uppsala om SPUR-granskning av alla enheter inom regionerna. Eftersom det inte finns några aktiva SPUR-inspektörer inom barnkirurgi så behöver man utbilda någon/några.

Vill du delta i SLS arbete med "Kloka kliniska val"?

Kloka kliniska val! är en nystartad arbetsgrupp inom SLS som efter fullmäktigebeslut 2020 (som resultat av en motion) fått i uppdrag att undersöka om det finns förutsättningar och intresse för att införa en svensk modell inspirerat av Choosing Wisely-kampanjen . Ursprungsidén …