Hoppa till innehåll

Nyheter

Nominering av ledamöter till NAG Omhändertagande av den akut sjuke patienten

Inom ramen för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård önskar Nationella programområdet (NPO) Akut vård få in nomineringar till sin nationella arbetsgrupp (NAG) så kallad NAG Omhändertagande av den akut sjuke patienten. Denna nationella arbetsgrupp startar sitt arbete i höst och skall …

Kirurgveckan i Luleå 2020 är inställd

På grund av rådande COVID-19 pandemi har styrelsen i Svensk Kirurgisk Förening, på ett styrelsemöte 2020-04-03 beslutat att ställa in Kirurgveckan 2020 i Luleå. Orsakerna till att Kirurgveckan ställs in är flera: • Det är ovisst hur pandemiläget kommer att …