fbpx
Hoppa till innehåll

Årets SYLF:are

I samband med 2023 års fullmäktige utsågs Emilie Laurell, ordförande i SYLF Halland, till Årets SYLF:are. Moderna läkare har träffat Emilie för ett samtal om fackligt engagemang, påverkansarbete och framtidens utmaningar för vår yrkeskår och vårt förbund.
Text: Nemanja Samardzic, underläkare
Foto: Privat
Emilie Laurell Halland
Fackligt

Stort grattis till utmärkelsen ”Årets SYLF:are”! Kan du berätta lite om dig själv och din bakgrund som läkare? 
Tack så mycket! Jag kommer ursprungligen från Malmö, men läste medicin i Göteborg. Sedan examen har jag arbetat i Halmstad, både som underläkare före AT, AT-läkare och nu ST-läkare i onkologi sedan i februari. Vid sidan av arbetet är jag småbarnsförälder, så livet består just nu mestadels av jobb, barn och fackligt arbete. 

Hur kom det sig att du blev fackligt engagerad, och hur har det valet påverkat dig och ditt yrkesliv hittills? 
Jag hade ingen facklig bakgrund från studietiden när jag sökte mig till SYLF, men när jag började arbeta efter studierna såg jag problem som jag ville förändra och påverka. Jag upplevde dessutom att systemet var lite luddigt, och därför ville jag lära mig mer om sjukvårdens organisation och vilka påverkansmöjligheter som finns.

Jag sökte mig då till SYLF Halland, där jag initialt var kassör i två år. Nu är jag ordförande sedan ett och ett halvt år, och sitter därmed också som adjungerad i Hallands läkarförening. Genom det fackliga engagemanget har jag fått erfarenhet av lokalt påverkansarbete och ökad förståelse för sjuk­vårdens organisatoriska strukturer. 

Finns det några specifika projekt som ni drivit lokalt, som du skulle vilja lyfta fram och som du tror kan ha bidragit till den utmärkelse du fått? 
Ett projekt jag brunnit lite extra för är vårt fackliga kompendium om arbetsrätt som vi tagit fram i Halland. Idén till att skapa en sådan broschyr fick vi utifrån medlemsfrågor om till exempel jourersättning eller hur man tolkar sin lönespecifikation. Vi såg att det fanns behov av att enkelt och tydligt sammanfatta vad varje läkare behövde veta om sina rättigheter och skyldigheter på arbetet. Det är svårt att kräva sina rättigheter om man inte vet vilka de är. Vi ville också informera om vad facket har åstadkommit, och lyfta viktiga avtal. Kompendiet har nu också lyfts på nationell nivå och finns att tillgå via SYLF:s webbsida.

Det är svårt att kräva sina rättigheter om man inte vet vilka de är

Jag har också varit drivande för samtal med HR om sommarrekryteringen av underläkare samt rätten till övertidsersättning. Tidigare ansåg regionen att man inte hade rätt till övertidsersättning om man behövde stanna kvar efter ett nattpass för att avsluta sitt arbete, även vid akuta situationer. Nu har regionen landat i att vi har rätt till övertidsersättning i sådana situationer. Det är en viktig förändring för våra medlemmar. 

Vilka är de största utmaningarna som landets yngre läkare står inför i framtiden, och hur tror du att de kan mötas och hanteras? 
Tyvärr är löneutvecklingen en av de stora utmaningarna vi har framför oss, vilket ju också är en fråga som är ”på tapeten” generellt i kåren. SYLF behöver fortsätta med att kartlägga lönerna och löneutvecklingen över tid, för att kunna driva frågan. Det är viktigt att vi inte ger oss när vi får ett nej initialt i dessa frågor!

En annan fråga är bristen på AT-, BT- och ST-platser. Alldeles för många kollegor står och stampar på samma ställe i väntan på nästa steg. I Halland har vi fört dialog lokalt dialog med budgetansvariga för ST-platserna inom allmänmedicin, och efterföljande år tillkom fler platser och majoriteten av alla vikarierande läkare fick en ST-tjänst. Även i dessa frågor är det viktigt att fortsätta arbetet, även om det ibland kan gå långsamt eller möta på motstånd. 

Finns det något du skulle vilja skicka med som budskap till yngre läkare som är intresserade av att engagera sig i SYLF? 
Vi är de enda som vet hur det är att arbeta som underläkare i dagens sjukvård. Om vi vill få igenom förändringar så är det vi som har bäst insikt i hur dessa förändringar bör genomföras, eller i vilken riktning arbetet bör gå. Det är dessutom betydligt roligare att vara med och påverka än att stå bredvid och hoppas att någon annan gör jobbet. Fackligt arbete består ofta av långsamma förändringsprocesser som tar tid, men i slutändan är vi nödvändiga för att få till de förändringar som underläkare behöver och inga andra är bättre lämpade att vara med och driva igenom dem än just vi! 

Mer från Moderna Läkare

At være svensk læge i Danmark

Tema Hur skiljer sig egentligen livet som läkare i Danmark från i Sverige? Moderna Läkare har intervjuat Ebba Katsler, läkare på neurokirurgiska kliniken på Rigshospitalet, om hennes vardag och villkor i huvudstaden på andra sidan sundet.

Läkare utan gränser

Ledare På många håll är planeringen av sommarsemestern nu i full gång. Insikten om att allas önskemål inte kan tillgodoses nås snabbt när man granskar Excelfilen under ett läkarmöte. Kort därefter börjar kollegor erbjuda sig att flytta på veckor, någon sms:ar …

Vad gör Läkarförbundet mot diskriminering?

Fackligt Diskriminering är en av alla viktiga frågor läkarförbundet jobbar med. En kylig vinterdag berättar Marie Lav, ombudsman på Sveriges läkarförbund, om arbetet mot diskriminering.

Moderna Läkare Finder: Henrik Borg

Reportage Henrik Borg är 28-år, ST-läkare i intermedicin och längtar efter att känna hjärtat slå extra för den rätta. Letar du också efter kärleken? Se hit!

Hållbart arbetsliv

Krönika Det borde ju inte va så svårt att ha ett hållbart arbetsliv. Så länge arbetet skapar en vardag med hälsosam adekvat återhämtning, näringsriktig kost, fullgod fysisk aktivitet, lagom med stress och en meningsfull tillvaro. Vadå? Det har väl alla läkare? …

Varför får vi inte strejka?

Fackligt Det är en turbulent tid för hälso- och sjukvården i Skaraborg just nu. Akuten och IVA i Lidköping stängde i höstas, flera mottagningar läggs ner eller flyttas och de flesta verksamheter påverkas på något sätt av den aktuella omorganiseringen.

Arbetsmiljö – modeord eller verskstad?

Tema Vi hör återkommande om underläkares tuffa villkor och utsatta ställning på arbetsmarknaden, inte minst i jakten på den där åtråvärda AT- eller ST-platsen. Men vilka faktorer är egentligen viktiga för en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv.

Att hålla livet ut

Fackligt Lokalordförandeord signerat Rebecka Skarstam, avgående ordförande SYLF Värmland

Hur mår kvinnliga läkare?

Tema Sofia Kühner, ST-läkare och ordförande för Kvinnliga läkares förening, berättar hur jämställdheten ser ut inom yrket och hur kvinnliga läkare mår.