fbpx
Hoppa till innehåll

Just nu så har vi tekniska problem och vissa medlemmar har svårt att komma in på Min sida. Vi arbetar på att lösa problemet så snart som möjligt.

Årets SYLF:are

I samband med 2023 års fullmäktige utsågs Emilie Laurell, ordförande i SYLF Halland, till Årets SYLF:are. Moderna läkare har träffat Emilie för ett samtal om fackligt engagemang, påverkansarbete och framtidens utmaningar för vår yrkeskår och vårt förbund.
Text: Nemanja Samardzic, underläkare
Foto: Privat
Emilie Laurell Halland
Fackligt

Stort grattis till utmärkelsen ”Årets SYLF:are”! Kan du berätta lite om dig själv och din bakgrund som läkare? 
Tack så mycket! Jag kommer ursprungligen från Malmö, men läste medicin i Göteborg. Sedan examen har jag arbetat i Halmstad, både som underläkare före AT, AT-läkare och nu ST-läkare i onkologi sedan i februari. Vid sidan av arbetet är jag småbarnsförälder, så livet består just nu mestadels av jobb, barn och fackligt arbete. 

Hur kom det sig att du blev fackligt engagerad, och hur har det valet påverkat dig och ditt yrkesliv hittills? 
Jag hade ingen facklig bakgrund från studietiden när jag sökte mig till SYLF, men när jag började arbeta efter studierna såg jag problem som jag ville förändra och påverka. Jag upplevde dessutom att systemet var lite luddigt, och därför ville jag lära mig mer om sjukvårdens organisation och vilka påverkansmöjligheter som finns.

Jag sökte mig då till SYLF Halland, där jag initialt var kassör i två år. Nu är jag ordförande sedan ett och ett halvt år, och sitter därmed också som adjungerad i Hallands läkarförening. Genom det fackliga engagemanget har jag fått erfarenhet av lokalt påverkansarbete och ökad förståelse för sjuk­vårdens organisatoriska strukturer. 

Finns det några specifika projekt som ni drivit lokalt, som du skulle vilja lyfta fram och som du tror kan ha bidragit till den utmärkelse du fått? 
Ett projekt jag brunnit lite extra för är vårt fackliga kompendium om arbetsrätt som vi tagit fram i Halland. Idén till att skapa en sådan broschyr fick vi utifrån medlemsfrågor om till exempel jourersättning eller hur man tolkar sin lönespecifikation. Vi såg att det fanns behov av att enkelt och tydligt sammanfatta vad varje läkare behövde veta om sina rättigheter och skyldigheter på arbetet. Det är svårt att kräva sina rättigheter om man inte vet vilka de är. Vi ville också informera om vad facket har åstadkommit, och lyfta viktiga avtal. Kompendiet har nu också lyfts på nationell nivå och finns att tillgå via SYLF:s webbsida.

Det är svårt att kräva sina rättigheter om man inte vet vilka de är

Jag har också varit drivande för samtal med HR om sommarrekryteringen av underläkare samt rätten till övertidsersättning. Tidigare ansåg regionen att man inte hade rätt till övertidsersättning om man behövde stanna kvar efter ett nattpass för att avsluta sitt arbete, även vid akuta situationer. Nu har regionen landat i att vi har rätt till övertidsersättning i sådana situationer. Det är en viktig förändring för våra medlemmar. 

Vilka är de största utmaningarna som landets yngre läkare står inför i framtiden, och hur tror du att de kan mötas och hanteras? 
Tyvärr är löneutvecklingen en av de stora utmaningarna vi har framför oss, vilket ju också är en fråga som är ”på tapeten” generellt i kåren. SYLF behöver fortsätta med att kartlägga lönerna och löneutvecklingen över tid, för att kunna driva frågan. Det är viktigt att vi inte ger oss när vi får ett nej initialt i dessa frågor!

En annan fråga är bristen på AT-, BT- och ST-platser. Alldeles för många kollegor står och stampar på samma ställe i väntan på nästa steg. I Halland har vi fört dialog lokalt dialog med budgetansvariga för ST-platserna inom allmänmedicin, och efterföljande år tillkom fler platser och majoriteten av alla vikarierande läkare fick en ST-tjänst. Även i dessa frågor är det viktigt att fortsätta arbetet, även om det ibland kan gå långsamt eller möta på motstånd. 

Finns det något du skulle vilja skicka med som budskap till yngre läkare som är intresserade av att engagera sig i SYLF? 
Vi är de enda som vet hur det är att arbeta som underläkare i dagens sjukvård. Om vi vill få igenom förändringar så är det vi som har bäst insikt i hur dessa förändringar bör genomföras, eller i vilken riktning arbetet bör gå. Det är dessutom betydligt roligare att vara med och påverka än att stå bredvid och hoppas att någon annan gör jobbet. Fackligt arbete består ofta av långsamma förändringsprocesser som tar tid, men i slutändan är vi nödvändiga för att få till de förändringar som underläkare behöver och inga andra är bättre lämpade att vara med och driva igenom dem än just vi! 

Mer från Moderna Läkare

Väntetiden till AT bromsar in

Tema De två omgångarna av AT-miljoner som tilldelats regionerna, förtydliganden kring hur AT-föreskriften ska tolkas och SYLF:s påverkansarbete börjar ge effekt. Samtidigt har vi en lång väg kvar att gå.

Alla är oerhört engagerade i AT-läkarna

Tema Under de senaste åren har Hallands sjukhus legat i toppen av AT-rankingen. Vi träffar AT-cheferna Klara Håkansson och Niyaz Hareni som delar med sig av Region Hallands framgångsrecept för sina AT-läkare.

ST-läkare med bra förutsättningar för forskning

Reportage Avsatt tid för forskning och lön för mödan är ingen självklarhet för forskande läkare. Moderna Läkare träffar två ST-läkare i Skåne, som berättar om sitt upplägg och förutsättningarna för att forska.

Stockholms AT-lönetrappa

Fackligt I Stockholm har man lyckats vända trenden med sjunkande ingångslöner trots högt söktryck på underläkartjänsterna. Vi tittar närmare på Stockholms lönetrappa för underläkare innan legitimation.

Registrera din arbetstid rätt

Fackligt Som läkare har vi flera olika sorters arbetstid. SYLF:s andre vice ordförande Sofia Warne reder ut vad som gäller för våra olika typer av arbetstid.

Digitala kurser som ger mersmak

Reportage Under pandemin startade Framtidens specialistläkare upp ett digitalt kurskoncept. Vi träffar Christina Christoffersen från FSL:s digitala kurskoncept. Reportaget görs i samarbete med FSL.

Problemet är inkompetent kompetensförsörjning

Ledare Riksdag och regering utreder hur man ska kunna tillgodose vårdens kompetensförsörjning. Samtid­igt blöder sjukvården kompetens till andra aktörer. Somliga går till privata vårdgivare som erbjuder bättre ersättning och arbetsmiljö än regionerna. Andra lämnar sjukvården helt till förmån för exempelvis Medtech.

Ung läkare i industrin

En önskan om att få jobba med patienter och sjukvårdssystemet från en annan vinkel än den kliniska ledde Dylan Ceynowa till industrin efter avslutad AT. Efter snart fyra år i industrin vill han dela med sig av sina erfarenheter till …