fbpx
Hoppa till innehåll

Därför ska din nya kollega ha högre lön

Under året har vi kunnat läsa om sjunkande löneläge för läkare. Hur kommer det sig, när Läkarförbundet samtidigt säger att man lyckas bra i de årliga löneöversynerna? SYLF:s förste vice ordförande Björn Gunnarsson reder ut hur lönebildning fungerar och ger tips inför din förhandling.
Text: Björn Gunnarsson, förste vice ordförande
Bild: Getty Images
Fackligt

Löneförhandling är något många tycker är svårt och obehagligt. Samtidigt tycker nog de flesta att det är väldigt viktigt, det sätter ju ett värde på ens arbete. Men hur reagerar vi när en ny kollega får högre ingångslön än man själv, när man själv har mer erfarenhet och känner sig mer kompetent? Gör detta ens arbete mindre värt? Går det att omförhand­la sin lön till nästa år? Låt oss djupdyka i lönebildning med fokus på just förhandling.

Så fungerar den årliga lönerevisionen

Varje gång du påbörjar en ny tjänst ska du individuellt förhandla om din lön. För att kunna komma med bra argument till chefen under löneförhandlingen måste man först förstå hur vår lön utvecklas efter att man blivit anställd. 

Får man en löneökning varje år?

Varje år justeras din lön upp för att hänga med i prisökningstakten och löneutvecklingen i resten av samhället, något som kallas årlig lönerevision eller löneöversyn. Detta är ingen individuell löneförhand­ling, däremot är facket med i processen för att se att det går rätt till och att diskriminering inte föreligger i lönebilden och att arbetsgivaren kan motivera lönepåslagen för våra medlemmar på ett sakligt sätt. 

Hur mycket pengar som skjuts till för lönerevision förhandlas fram mellan Läkarförbundet och Sveriges
kommuner och regioner (SKR) i samband med kol­lektivavtalsrörelsen. Detta resulterar i en procent­sats på hela kollektivets löner: för 2023 var denna 4,1%. 

Mer pengar att fördela när kollegor byter tjänst

Som individ är du dock inte garanterad den överenskomna löneökningen. Då det är ovanligt att arbetsgivaren väljer att skjuta in extra pengar till revisionen innebär det att om någon ska kunna premieras för ett gott arbete, måste någon annan få mindre än 4,1 % i ökning. 

Ofta driver facket att den som byter tjänst under året ger sin del av den tilltänkta löneökningen till övriga, då den ändå ska förhandla om ny lön. På så vis kan vi få en större del av revisionspengarna att stanna och verka till nästa års revision. Annars försvinner pengarna från arbetsplatsen när personen i fråga sedan slutar och löneökningen går till spillo. Med det här arbetssättet får den lokala läkarföreningen mer pengar att fördela ut på resten av kollegorna och gör att man många gånger hamnar på en högre procentsats än den nationellt överenskomna för de individer som stannar på arbetsplatsen.

Är det orättvist att inte få ta del av den årliga revisionen när man ska lämna sin arbetsplats? Det kan man tycka, men samtidigt får man dra nytta av den här strategin alla andra år. Inför din nästa anställning har du möjlighet att förhandla dig till en lön som kompenserar för några månaders utebliven löneökning.

Ingångslön + revision = lönebildning

Får man en löneökning varje år? I antal kronor får du en löneökning, men huruvida det är en faktisk löneökning jämfört med utvecklingen i övriga samhället är en mer komplicerad fråga. På gruppnivå vet vi att lönepåslagen varit större än inflationen de flesta år. Men för de allra flesta innebär den årliga uppräkningen av lönen en inflationsjustering – din lön ökar alltså inte jämfört med samhället.

Det är helt okej att löneförhandlingen tar tid!

Under sommaren och våren har Läkartidningen rapporterat att läkares löner tappar i utvecklingstakt. Men om Läkarförbundet får till bra lönerevisioner, varför tappar vi då i köpvärde jämfört med övriga samhället? Det tråkiga svaret är att vi på gruppnivå har accepterat för dåliga ingångslöner. Lönebildningen står nämligen på två ben: Ingångslöner och lönerevisioner.

Du tjänar på att din nya kollega tjänar mer

Ofta använder chefer argumentet att man inte kan tjäna mer än andra, mer erfarna kollegor när man är ny. Tänk på det: om löneökningarna för kollektivet primärt syftar till att vi inte ska sacka efter gentemot prisbilden i samhället, innebär det att vi måste hålla oss kvar på medianlönen som grupp, annars tappar vi i värde. 

Exempel: På en klinik ligger ST-läkarnas medianlön på 50000. Den nyaste har 49000. Om du blir deras nya kollega känns det ganska naturligt att du kommer få 48000, du har ju minst erfarenhet. Men då sjunker medianlönen på kliniken eftersom du accep­terar en lön under den. Det innebär faktiskt att chefen får en mindre pott pengar att dela ut i nästa års revision. Att försöka rätta till dåligt satta ingångslöner med hjälp av lönerevisionen är en dålig strategi, det gör att man tar av dina kollegors del av löneöknings­utrymmet för att justera din lön och gör att deras löner stagnerar.

En ny lön under median sänker kollektivets lön

För hur var det egentligen – kan jag omförhandla min lön inför nästa år? Det förenklade svaret är nej. Detta tillåts sällan inom vare sig stora organisationer som regioner eller små privata enheter, vilket gör att ingångs­lönen för en tjänst är tongivande för löne­utvecklingen under din karriär. 


Så vänder vi den nedåtgående spiralen

1. Sluta jämföra lön som ditt värde gentemot dina kollegor, men våga diskutera lön i läkargruppen och med andra kliniker. Peppa varandra inför löneförhandlingar och hjälp varandra med goda argument.

2. Bli inte sur när en yngre kollega får högre lön än du, detta innebär att de gjort ett bra jobb med sin löneförhandling och det innebär inte att du är mindre värd – snarare ökar det ju chefens pengapåse vid revisionen vilket innebär att du kanske kan få mer! För om den nya kollegan går in högt kan delar av dess procentsats ges till andra nästa år, men ändå tjänar gruppen och den nya på det ekonomiskt, jämfört med ifall den gick in lägre i lön och fick en stor löneökning.

3. Vad bör ingångslönen vara? Minst medianlön för kliniken på den nivå du förhandlar om, allt under detta sänker lönen för kollektivet. 

4. Tänk även på vilket års lön du går in på – om revisionen inte är färdig för året ska du ha medianlön + medianpåslaget (dvs. 4,1 % 2023) för annars hamnar du under medianen när förhandlingarna väl är färdiga. Kontakta din lokala SYLF-avdelning eller läkarförening för att ta reda på om årets revision är genomförd eller inte.

5. Ge goda argument för vilka meriter du har utöver det som krävs för arbetet. Har du gått några kurser av värde? Tidigare erfarenheter? Vad kan du tillföra som ingen eller få andra gör? Glöm inte att också förhandla om andra saker än pengar – till exempel forskningstid eller att pendling är arbetstid om du inte är på ditt huvudsjukhus.

6. Är ni inte överens i första förhandlingen, be om att få bordlägga förhandlingen så att du kan få tänka och stämma av med facket och kollegorna. Det är helt okej att löneförhandlingen tar tid!

7. Ha andra alternativ och var förberedd på att tacka nej om du inte blir nöjd med lönen. Enda sättet att få upp våra löner är genom att vi slutar ta dåligt betalda arbeten.

Sammanfattningsvis är lön ofta en känslig fråga. Det är en siffra, ett värde på det jobb vi gör. På grund­ av detta använder vi det ofta för att jämföra vårt värde mot andras, tyvärr utan förståelse för att jämförelsen gör att hela läkarkollektivet tjänar mindre på sikt. En ny lön under median sänker kollektivets lön, medan en yngre kollegas högre lön i långa loppet kommer gynna både din och alla andras löner.

Mer från Moderna Läkare

Vad gör Läkarförbundet mot diskriminering?

Fackligt Diskriminering är en av alla viktiga frågor läkarförbundet jobbar med. En kylig vinterdag berättar Marie Lav, ombudsman på Sveriges läkarförbund, om arbetet mot diskriminering.

Moderna Läkare Finder: Henrik Borg

Moderna Läkare Finder Henrik Borg är 28-år, ST-läkare i intermedicin och längtar efter att känna hjärtat slå extra för den rätta. Letar du också efter kärleken? Se hit!

Hållbart arbetsliv

Krönika Det borde ju inte va så svårt att ha ett hållbart arbetsliv. Så länge arbetet skapar en vardag med hälsosam adekvat återhämtning, näringsriktig kost, fullgod fysisk aktivitet, lagom med stress och en meningsfull tillvaro. Vadå? Det har väl alla läkare? …

Varför får vi inte strejka?

Fackligt Det är en turbulent tid för hälso- och sjukvården i Skaraborg just nu. Akuten och IVA i Lidköping stängde i höstas, flera mottagningar läggs ner eller flyttas och de flesta verksamheter påverkas på något sätt av den aktuella omorganiseringen.

Arbetsmiljö – modeord eller verskstad?

Tema Vi hör återkommande om underläkares tuffa villkor och utsatta ställning på arbetsmarknaden, inte minst i jakten på den där åtråvärda AT- eller ST-platsen. Men vilka faktorer är egentligen viktiga för en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv.

At være svensk læge i Danmark

Tema Hur skiljer sig egentligen livet som läkare i Danmark från i Sverige? Moderna Läkare har intervjuat Ebba Katsler, läkare på neurokirurgiska kliniken på Rigshospitalet, om hennes vardag och villkor i huvudstaden på andra sidan sundet.

Att hålla livet ut

Fackligt Lokalordförandeord signerat Rebecka Skarstam, avgående ordförande SYLF Värmland

Hur mår kvinnliga läkare?

Tema Sofia Kühner, ST-läkare och ordförande för Kvinnliga läkares förening, berättar hur jämställdheten ser ut inom yrket och hur kvinnliga läkare mår.