fbpx
Hoppa till innehåll

Digitala kurser som ger mersmak

Under pandemin startade Framtidens specialistläkare upp ett digitalt kurskoncept. Vi träffar Christina Christoffersen från FSL:s digitala kurskoncept. Reportaget görs i samarbete med FSL.
Text: Julia Borg, Chefredaktör
Reportage

Hej, Christina! Varför startade FSL:s digitala kurser?Under pandemin var det svårt att samlas fysiskt för att gå ST-kurser. Vi tänkte att om vi skapade bra digitala kurser skulle många läkare kunna fortsätta sin utbildning och fortbildning som planerat. Nu när vi hållit kurserna under flera år har vi haft möjlighet att utveckla kursplattformen för att kurserna ska bli ännu roligare att delta i. Målet är att det ska vara icke-tråkigt att gå våra digitala kurser. 

Hur många ST-läkare går kurserna varje år? Siffrorna varierar lite mellan terminerna, så det är svårt att ge en exakt siffra. Men vi har ST-läkare från hela landet som med regelbundenhet går FSL:s digitala kurser och ser dem som en viktig del av sin utbildningsplan. Jag tycker att det är intressant att vi varje termin har lika många ST-deltagare på våra digitala kurser som vi tidigare hade på våra fysiska kongresser. Nu gäller det att hitta en balans mellan digitalt och fysiskt, så alla upplever att de får möj­lighet att göra båda delarna under sin ST.

Vilka delmål kan man uppnå genom era digitala kurser?
Delmålen har ju olika benämningar i författningen för ST 2015 respektive ST 2021, men man kan gå FSL:s kurser inom de specialitetsövergripande ämnena juridik, etik, kommunikation, ledar­skap, medicinsk vetenskap, försäkringsmedicin, sjukdoms­förebyggande arbete och läkemedel.

Ligger kurserna på fasta dagar?Nej, du kan gå kursen när du vill under perioden mars-maj respektive oktober–december.

Varför tror du att era kurser är så populära?
För att de håller hög kvalitet. Sedan är det en fördel att de har stor tillgänglighet samt ger friheten att kunna gå kursen när du vill, när det passar i livspusslet, jourschemat och så vidare.

ST-läkarna kan räkna med oss som en del av sin utbildningsplan

Har du någon favorit bland era kurser? 
Nej, det har jag så klart inte, men jag är själv kursledare för två av kurserna och ledarskap är ju min “subspecialitet”, då jag gick ledarskaps-ST i Skåne, så jag får ändå nog säga att ledarskapskursen är min favorit. Men jag tror faktiskt att kursdeltagarnas solklara favorit är Malin Skogströms kurs i sjukdomsförebyggande arbete. 

Jag får mycket positiv feedback på de andra kurserna, det verkar som om olika kursämnen passar olika deltagare. Vi får också höra att man tycker att själva kursupplägget varit roligt och bra. Vi jobbar mycket med pedagogiska verktyg för att göra ett ämne som vid första anblick kan uppfattas som tråkigt, lite mer spännande.

Vad har du för drömmar om FSL-kursernas framtid?
Jag drömmer om att skapa en kurs i palliativ medicin. Det behövs mer kunskap om vård i livets slutskede och vi på FSL letar med ljus och lykta efter en kursledare som kan tänka sig att ta sig an projektet och skapa en nationell digital kurs i ämnet. Vi har även en förhoppning om en digital handledar­kurs i framtiden. Men viktigast av allt är att FSL:s digitala kurser kommer att vara kvar framöver och att ST-läkarna kan räkna med oss som en del av sin utbildningsplan. 

Mer från Moderna Läkare

Väntetiden till AT bromsar in

Tema De två omgångarna av AT-miljoner som tilldelats regionerna, förtydliganden kring hur AT-föreskriften ska tolkas och SYLF:s påverkansarbete börjar ge effekt. Samtidigt har vi en lång väg kvar att gå.

Alla är oerhört engagerade i AT-läkarna

Tema Under de senaste åren har Hallands sjukhus legat i toppen av AT-rankingen. Vi träffar AT-cheferna Klara Håkansson och Niyaz Hareni som delar med sig av Region Hallands framgångsrecept för sina AT-läkare.

ST-läkare med bra förutsättningar för forskning

Reportage Avsatt tid för forskning och lön för mödan är ingen självklarhet för forskande läkare. Moderna Läkare träffar två ST-läkare i Skåne, som berättar om sitt upplägg och förutsättningarna för att forska.

Stockholms AT-lönetrappa

Fackligt I Stockholm har man lyckats vända trenden med sjunkande ingångslöner trots högt söktryck på underläkartjänsterna. Vi tittar närmare på Stockholms lönetrappa för underläkare innan legitimation.

Årets SYLF:are

Fackligt I samband med 2023 års fullmäktige utsågs Emilie Laurell, ordförande i SYLF Halland, till Årets SYLF:are. Moderna läkare har träffat Emilie för ett samtal om fackligt engagemang, påverkansarbete och framtidens utmaningar för vår yrkeskår och vårt förbund.

Registrera din arbetstid rätt

Fackligt Som läkare har vi flera olika sorters arbetstid. SYLF:s andre vice ordförande Sofia Warne reder ut vad som gäller för våra olika typer av arbetstid.

Problemet är inkompetent kompetensförsörjning

Ledare Riksdag och regering utreder hur man ska kunna tillgodose vårdens kompetensförsörjning. Samtid­igt blöder sjukvården kompetens till andra aktörer. Somliga går till privata vårdgivare som erbjuder bättre ersättning och arbetsmiljö än regionerna. Andra lämnar sjukvården helt till förmån för exempelvis Medtech.

Ung läkare i industrin

En önskan om att få jobba med patienter och sjukvårdssystemet från en annan vinkel än den kliniska ledde Dylan Ceynowa till industrin efter avslutad AT. Efter snart fyra år i industrin vill han dela med sig av sina erfarenheter till …