fbpx
Hoppa till innehåll

Egenvärde – anledning att säga ifrån

Text: SYLF:s styrelse genom Jesper Andersson
Foto: Tomas Melin
Ledare

Att känna till och förstå sitt eget värde är grundläggande för att kunna utvecklas och bli framgångsrik i sitt yrke. Läkare är utan tvekan en av de mest dedikerade yrkesgrupperna när det handlar om att vårda och hjälpa andra människor. Skäliga arbetsvillkor för läkarkåren är en förutsättning för god vård och även för läkarnas yrkesmässiga utveckling.

I verkligheten, och särskilt i början karriären, ten­d­erar många läkare att stå ut med orimliga förutsättningar i sina anställningar som ingen borde acceptera. I and­ra branscher accepteras inte företeelser som är en del av vår vardag; löneförhandlingar där man snarare blir meddelad en lön, gratis övertidsarbete trots rätt till ersättning enligt kollektivavtal, arbetsbelastning långt över en heltidstjänst. Exemplen är många.

Dålig ekonomi hos regionerna är inget nytt

Varför ställer vi upp på detta? Det bygger ofta på en känsla av ansvar gentemot patienterna och en önskan att inte förlora möjligheten till fast anstäl­l­ning eller vidareutbildning. Det är förståeligt, men det är också viktigt att förstå att det inte är hållbart i längden. 

Dålig ekonomi hos regionerna är inget nytt och vi har inte sett det sista av “tuffa tider” hos våra arbets­givare. Det är extra viktigt, i besparingstider, att inte förlora perspektivet att arbetsmiljön måste vara hållbar och hälsosam för att vi ska kunna fortsätta att ge bästa möjliga vård. Att arbeta i en ständigt stressig och otillräcklig arbetsmiljö kan leda till utmattning och bristande kvalitet i vården, något som varken läkaren, patienten eller arbetsgivaren önskar. Faktum är att de stressrelaterade sjukskrivningarna aldrig varit så många som nu och de ökar dessutom bland läkare. Att säga ifrån när något är fel är en grundläggande princip för att förbättra arbetsförhållandena och även för att höja standarden för vården.

Förändring kommer inte ske genom att enbart fackligt aktiva vågar säga ifrån. Vi är alla beroende av varandra och arbetsvillkoren kommer att förbättras först när vi gemensamt, som en sammansvetsad yrkeskår, tar itu med arbetsmiljöproblemen i vår var­dag. Läkare som kommit längre i karriären spelar en viktig roll när de uppmuntrar unga kollegor att värdesätta sina yrkeskunskaper och sig själva. Det är samtidigt nödvändigt att övervinna gamla kulturer och förstå att läkaryrket inte är ett kall, utan ett arb­e­te med rättigheter som måste respekteras.

Tiden är kommen för att gemensamt ta ställning och höja våra röster när orimligheter dyker upp i vår vardag, vare sig det gäller arbetssituationen eller patienternas vård. Att värdesätta sitt eget arbete och att kämpa för rättvisa arbetsvillkor är både en individuell uppgift och ett kollektivt ansvar som vi alla måste ta på oss. Våga be om hjälp, eller sträck ut en hjälpande hand till din kollega. Krävs specialist­handläggning eller bara stöd så finns vi i facket här för dig. 

Det egna värdet måste få ta plats innan vi passerar bristningsgränsen. 

Mer från Moderna Läkare

Därför ska din nya kollega ha högre lön

Fackligt Under året har vi kunnat läsa om sjunkande löneläge för läkare. Hur kommer det sig, när Läkarförbundet samtidigt säger att man lyckas bra i de årliga löneöversynerna? SYLF:s förste vice ordförande Björn Gunnarsson reder ut hur lönebildning fungerar och ger …

Avtalsrörelsen är i gång

Ledare Det gällande kollektivavtalet går ut sista mars nästa år och förhandlingarna av det nya närmar sig med stormsteg. Ett nytt avtal ska då egentligen vara på plats och börja gälla. Personligen tror jag att det kan bli tuffa förhandlingar och …

Den värdefulla studierektorn

Tema Runtom i landet arbetar studierektorer dagligen med att skapa värde för alla utbildnings­läkare, med målet att säkerställa en högkvalitativ utbildning i kombination med en trygg och utvecklande miljö. Moderna läkare har träffat Magnus Tufvesson, AT-studierektor i Piteå, för ett samtal …

Spelar det någon roll?

Ledare Som ordförande i SYLF Göteborg kastas jag ofta mellan hopp och förtvivlan. Det kanske många av er andra känner igen er i; fackligt arbete kan vara väldigt roligt och givande, men även tradigt och ångestskapande.

Moderna Läkare presenterar: Finder

Reportage Olof Nilsson är en 30-årig ST-läkare i anestesi- och intensivvård vars hjärta längtar efter något mer än smärtlindring och medicinska procedurer. Letar du också efter kärleken? Se hit!

Press på jobbet

Reportage Det händer att läkare blir kontaktade av media och journalister i sitt arbete. Hediye Güzel, kommunikationschef och Alexander Kuzmicki, chefsjurist på Läkarförbundet berättar vad man ska tänka på om media pressar på.

Medicinsk chef i stället för AT

Tema Extraknäcket under studietiden resulterade i ett erbjudande om fast anställning efter examen. Moderna Läkare träffar Tove Karlsson, olegitimerad läkare och bland annat chef för det medicinska teamet på den digitala vårdplattformen Doctrin.

ST-läkare med bra förutsättningar för forskning

Reportage Avsatt tid för forskning och lön för mödan är ingen självklarhet för forskande läkare. Moderna Läkare träffar två ST-läkare i Skåne, som berättar om sitt upplägg och förutsättningarna för att forska.