fbpx
Hoppa till innehåll

Han bryr sig om översättning

Linus Kullänger går i T11 på KI, men har svårt att hinna med examen. Appen han började bygga under studierna har redan 70 000 användare och växer fort!
Linus Kullänger. Foto: Pax Engström.
Reportage

Chockades av språkförbistringar
Fröet till Care to Translate såddes redan under läkarprogrammets första termin, när Linus Kull­änger blev placerad på en vårdcentral i Södertälje och chockades av språkförbistringen:

”Alla som jobbar i vården vet att tolkar inte används i den utsträckning som de borde. Jag satt där med en läkare som kommunicerade med gester. Min första reaktion var att börja plugga arabiska, men jag är ju inte så duktig på språk, så det gick inget vidare.”

Han fortsätter: ”När vi sedan kom ut på VFU och jag gick in själv till patienten var det jätteproblematiskt att inte ens kunna berätta vem jag var. Jag tänkte att jag åtminstone skulle vilja kunna presentera mig och fråga om jag fick undersöka, och det blev startidén.”

Alla som jobbar i vården vet att tolkar inte används i den utsträckning som de borde.

Språkkurs blev inkörsport
Tillsammans med kursarna Gabriel Johansson, Emil Bluhme, Sara Babiker och äldrekursaren Sara Hamzei startade Linus Kullänger Språk i vården, som var en kvällskurs i både språk och kultur. Förutom grundläggande fraser ville gruppen också förmedla kunskap om relevanta språk­områden – varför hade människor kommit från ett visst land och vad kunde de ha i bagaget? Sedan fick varje deltagare med sig 40 vårdspecifika fraser på en liten lapp.

”Bara det där lilla pappret gjorde så himla mycket för alliansen med patienten. Men det var svårt att nå ut till många genom språkkvällarna. Och att hitta den där lappen vid precis rätt tillfälle var ju inte heller helt oproblematiskt”, berättar Linus Kullänger.

Han förklarar vidare: ”Hösten 2016 började vi bygga en app istället, som vi lanserade våren 2017 tillsammans en liten video på Facebook. Den var väldigt grundläggande, men spred sig snabbt via sociala medier. Vi märkte direkt att efterfrågan var stor.”

Komplement till tolk
Appen är uppbyggd så att vårdgivaren ska kunna ställa ett stort antal frågor på patientens språk, som telefonen läser upp, och som det går att svara ja eller nej på. Idag finns appen på 24 språk, och det går att använda den från vart och ett av de 24 språken till något av de 23 resterande, och vice versa. Care to Translate har hela tiden varit noga med att understryka att appen ska användas som komplement till tolk och i nödsituationer.

Idag finns appen på 24 språk, och det går att använda den från vart och ett av de 24 språken till något av de 23 resterande, och vice versa.

”Studier visar att patienter med språkbarriärer tar längre tid på akuten, får ta fler prover för att läkaren är osäker på anamnesen och kommer tillbaka till akuten 25 % oftare. Ofta tillhör de en redan utsatt patientgrupp med låg socioekonomisk status, stor sjukdomsbörda och sämre tillgång till vård, och blir dubbelbestraffade på grund av språksvårigheterna”, beskriver Linus Kullänger. ”Vår uppfattning är att tolkar borde användas i större utsträckning än idag, både ur etisk synvinkel och ur ett kostnadseffektivitetsperspektiv”, säger han.

Tolkarna räcker inte till
Ett problem i dagsläget är dock att tolkarna inte riktigt räcker till. Det finns till exempel inga medicinskt certifierade tolkar i somaliska eller dari i Sverige, bara sju i persiska och sjutton i arabiska. Alla som arbetat i vården vet att det dess­utom är orimligt att kalla in en tolk eller ringa en telefontolk för varje liten uppföljande fråga under ett inneliggande vårdförlopp. Gester eller anhörigtolkning blir ofta nödlösningen, eller till och med grannpatienttolkning.

”Vi har sett att det finns ett stort behov av vår app, och vi kan se att den används i allt från förlossningar och ambulansvård till palliativ vård och avdel­nings­arbete”, berättar Linus Kullänger. ”70 % av användarna är sjuksköterskor. I vissa sammanhang, till exempel på röntgen där man alltid ställer samma frågor, kanske den skulle kunna ersätta tolken”, menar han.

En stor del av arbetet med att utveckla appen är att granska alla översättningar ur både ett medicintekniskt och lekmannamässigt perspektiv. Kontexten är viktig, annars kan central infart översättas till main entrance. Vårdpersonal är alltid iblandad, och efter att fraserna spelats in ska uttalet granskas. Hela tiden hör användare av sig med feedback – tackar för hjälpen och efterfrågar ytterligare fraser.

Vi kommer smyga igång försök med en talstyrd funktion.

App till patienterna på gång
”Appen har alltid varit gratis, men i takt med att vi blev ett företag har vi utvecklat en betalvariant som större vårdaktörer ska kunna köpa in, med funktioner som är specifika för den sortens användare”, berättar Linus Kullänger och fortsätter:

”Vi håller också på att utveckla en språkinlärningfunktion för de som jobbar inom vården och som inte kan svenska; 60 % av alla som jobbar inom äldrevården i Stockholm är utlandsfödda. Och om en månad kommer vi att släppa en app för patienter, där de kan välja mellan olika frågor att ställa till vårdpersonalen.”

Care to Translate håller i skrivande stund på att undersöka förutsättningarna för talstyrda funktioner, där själva telefonen skulle fungera som en tolk. Problemet är bara att tekniken inte riktigt är där än:

”Vi kommer smyga igång försök med en talstyrd funktion, men det bygger på maskininlärning och är väldigt begränsat till några få språk. Men en sådan funktion är målet så småningom.”

Täpper till efterfrågan
Det roligaste med Care To Translate tycker Linus Kullänger är att den används så mycket, att användarna kommer med så mycket input och önskemål, och att nya användare hela tiden hittar till appen på rekommendation utan att den marknadsförs.

Han avslutar: ”Att se att vi täpper till en efterfrågan, det är väldigt kul. Jag hade aldrig tänkt starta ett företag och har aldrig varit lockad av den världen. Men alla som har kommit in i företaget har haft ett sådant enormt engagemang i frågan. Det är härligt att se människor brinna så!” •

Karin Ström
Läkarstudent
Mer från Moderna Läkare

"En riktigt bra ledare skapar nya ledare"

Tema ST-tjänster med ledarskapsinriktning kan ge en positiv dominoeffekt. Det är ST-läkare Efraim Jovlunden övertygad om. Moderna läkare har pratat med honom om hur det är att göra ledarskaps-ST. 

"Professorsrollen är som ett projektledarjobb"

Tema Att som ung läkare ge sig in i forskningens värld leder inte enbart till en chans att komplettera den kliniska vardagen med någonting nytt och kreativt – det kan också öppna dörrar till en form av ledarskap man inte visste …

Ordförandeord #1 2023: Att vara ny

Fackligt Hon hade nyligen tagit examen. Det var sommar och i augusti började hon på ett underläkarvikariat. Glad över att ha varit lite ledig efter så många års studier på läkarprogrammet, var hon nu redo att ge sig ut i arbetslivet, …

Konsten att balansera verksamheten och människan

Tema Norra Stockholms psykiatri har ett gott rykte om att erbjuda bra arbetsmiljö och kollegialt stöd. Moderna Läkare träffar underläkarchefen Michael Rangne för att höra hur han har gjort för att lyckas som klinisk chef.

Från idé till verklighet

Tema ”Tror man starkt på något är det svårt att inte driva det vidare”, berättar läkaren och entreprenören Pauliina Ikonen Victorsson. Med sin tjänst Medalla vill hon skapa mer transparens för arbetstagare inom vården och hållbar rekrytering för arbetsplatser. 

Vad är diskriminering?

Fackligt Diskriminering är ett begrepp som man ofta hör talas om. Vad som räknas som diskriminering är reglerat i lag. SYLF:s förste vice ordförande, Robert Holmqvist, reder ut begreppen kring negativ särbehandling.

Att påverka med podd

Tema Efter att ha pratat med varandra om akutsjukvård under många år tog de samtalen och visionerna ut i etern. Moderna Läkare träffar personerna bakom Akutläkarpodden – som med tiden blivit en röst att räkna med.

Läkare på högsta politiska nivå

Tema I Sveriges riksdag är två av ledamöterna legitimerade läkare. Moderna Läkare träffar distriktsläkaren Marie-Louise Hänel Sandström (M) och barnläkaren Anders W Jonsson (C) som berättar mer om hur det är att vara läkare i rikspolitiken.