fbpx
Hoppa till innehåll

Konsten att balansera verksamheten och människan

Norra Stockholms psykiatri har ett gott rykte om att erbjuda bra arbetsmiljö och kollegialt stöd. Moderna Läkare träffar underläkarchefen Michael Rangne för att höra hur han har gjort för att lyckas som klinisk chef.
Text: Maria Belikova
Foto: Privat
Tema

Michael började själv som ST-läkare på Norra Stockholms psykiatri 1993 och blev specialist 1998. Efter några år blev han studierektor och för ett tiotal år sedan föreslog verksamhetschefen att Michael skulle ta över rollen som underläkarchef, då hon själv hade för mycket att göra. Michael tog tidigt, tillsammans med klinikens ST-läkare, fram ledord för tjänstgöringen vid kliniken:

”Det ska vara en tillvaro där man kan kombinera liv och jobb, ett jobb där man har frihet under ansvar.” 

"Med många kollegor och stabila överläkare får man en rimlig arbets­belast­ning"

Vid tiden efter millennieskiftet fanns det otillsatta ST-tjänster, men så lyckades kliniken, under en kort tidsperiod, rekrytera ett flertal kompetenta ST-läkare som i sin tur ”rekryterade” sina vänner. Samtidigt pågick mycket i psykiatrin – den började alltmer ses som en modern medicinsk disciplin där man bedriver forskning och arbetar evidensbas­erat. Michael säger att de tillfälligheterna skapade den goda grund som kliniken vilar på än idag. Jag själv tror dock att han har haft ett finger med i spelet. Under 2022 har sammanlagt 255 underläkare passerat kliniken, varav 45 är egna ST-läkare och 60 randande.

Vad lägger grunden för en god arbetsmiljö? 

Enligt Michael måste systemet vara rätt dimensionerat; till exempel schemaläggs tre underläkare på varje avdelning trots att den skulle kunna gå runt med två. 

”Luft i systemet gör att den dagen en av underläkarna är sjuk eller hemma med sjukt barn, alternativt på utbildning, blir de kollegor som jobbar inte överbelastade”, förklarar Michael. 

Kontinuitet och långsiktighet är också viktiga faktorer. Av 18 överläkare i slutenvården och på akut­enheten har 16 gjort sin ST på Norra Stockholms psykiatri. 

En bra chef förstår att arbetet blott är en underavdelning till livet och inte tvärtom

”Det är en stor tillgång för kliniken att ha överläkare som kan verksamheten. Med många kollegor och stabila överläkare får man en rimlig arbetsbelast­ning och därmed förutsättningar för en god arbets­miljö.”

En annan viktig aspekt är handledning och utbildning. Michael säger att klinikens två stora uppdrag är att bedriva vård och att utbilda. 

”Regeln är att ingen nekas relevant utbildning.”

Hur är en bra chef? 

”En bra chef är en person man kan lita på, som har integritet, mod och en moralisk kompass”, anser Michael.

Vidare berättar han att man som chef måste före­träda organisationen, men att man också behöver vara medmänniska. Det är viktigt att inte begära saker man själv inte tycker är rimliga, vara tydlig i sin kommunikation och inte rädas att ta svåra samtal.

En bra chef möter medarbetarna med respekt och gör sitt bästa för att hjälpa dem med det de behöver. Man ska upprätthålla en sund kultur på arbetsplatsen och verka för en gemensam värde­grund som ser till både patienternas och medarbetarnas bästa. 

”En bra kultur på arbetsplatsen skapar trivsel och psykologisk trygghet. Alla ska känna att de kan säga till om något inte är bra och se att det tas på allvar.” 

Vidare anser Michael att en bra chef medvetet rek­ryterar människor med olika bakgrund och person­liga egenskaper och fortsätter: 

”En bra chef förstår att arbetet blott är en under­avdelning till livet och inte tvärtom. Rätt medarbetare på rätt arbetsplats behöver inte motiveras, de motiverar sig själva.”

Kombination av egenskaper och utbildning

Vi diskuterar också hur förutsättningarna ser ut för att bli en bra chef. Michaels tjänst har successivt utvecklats i dialog med klinikens ledning utifrån förutsättningarna och behoven på kliniken. För­utom en SK-kurs i ledarskap och en grundkurs i regionens regi har Michael inte gått några formella ledarskapsutbildningar. Han tror att det skulle ha varit värdefullt med mer utbildning i ledarskap och att han borde ha bett om mer handledning i rollen, men han tror samtidigt att mycket i ledarrollen handlar om personliga egenskaper. Han lyfter särskilt fram vikten av att be om feedback från olika personer, skaffa en mentor och utveckla sin egen självkännedom.

"En bra chef möter medarbetarna med respekt och gör sitt bästa för att hjälpa dem med det de behöver."

På vägen hem från intervjun tänker jag på en sak Michael sa – att vi inte ska skapa system som utnyttjar våra medarbetare bara för att vi kan. För om vi inte behandlar medarbetarna väl, finns det en risk att patienterna inte heller kommer att må bra. Den utveckling sjukvården genomlevt de senaste åren gör det ännu mer tydligt hur viktigt det är att läkare ges rätt förutsättningar för att bli chefer. 

MICHAEL RANGE

  • Ålder: 62 år
  • Specialitet: pykiatri
  • Fritidsintressen: Läsa och lyssna på musik
Mer från Moderna Läkare

At være svensk læge i Danmark

Tema Hur skiljer sig egentligen livet som läkare i Danmark från i Sverige? Moderna Läkare har intervjuat Ebba Katsler, läkare på neurokirurgiska kliniken på Rigshospitalet, om hennes vardag och villkor i huvudstaden på andra sidan sundet.

Läkare utan gränser

Ledare På många håll är planeringen av sommarsemestern nu i full gång. Insikten om att allas önskemål inte kan tillgodoses nås snabbt när man granskar Excelfilen under ett läkarmöte. Kort därefter börjar kollegor erbjuda sig att flytta på veckor, någon sms:ar …

Vad gör Läkarförbundet mot diskriminering?

Fackligt Diskriminering är en av alla viktiga frågor läkarförbundet jobbar med. En kylig vinterdag berättar Marie Lav, ombudsman på Sveriges läkarförbund, om arbetet mot diskriminering.

Moderna Läkare Finder: Henrik Borg

Reportage Henrik Borg är 28-år, ST-läkare i intermedicin och längtar efter att känna hjärtat slå extra för den rätta. Letar du också efter kärleken? Se hit!

Hållbart arbetsliv

Krönika Det borde ju inte va så svårt att ha ett hållbart arbetsliv. Så länge arbetet skapar en vardag med hälsosam adekvat återhämtning, näringsriktig kost, fullgod fysisk aktivitet, lagom med stress och en meningsfull tillvaro. Vadå? Det har väl alla läkare? …

Varför får vi inte strejka?

Fackligt Det är en turbulent tid för hälso- och sjukvården i Skaraborg just nu. Akuten och IVA i Lidköping stängde i höstas, flera mottagningar läggs ner eller flyttas och de flesta verksamheter påverkas på något sätt av den aktuella omorganiseringen.

Arbetsmiljö – modeord eller verskstad?

Tema Vi hör återkommande om underläkares tuffa villkor och utsatta ställning på arbetsmarknaden, inte minst i jakten på den där åtråvärda AT- eller ST-platsen. Men vilka faktorer är egentligen viktiga för en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv.

Att hålla livet ut

Fackligt Lokalordförandeord signerat Rebecka Skarstam, avgående ordförande SYLF Värmland

Hur mår kvinnliga läkare?

Tema Sofia Kühner, ST-läkare och ordförande för Kvinnliga läkares förening, berättar hur jämställdheten ser ut inom yrket och hur kvinnliga läkare mår.