fbpx
Hoppa till innehåll

Konsten att balansera verksamheten och människan

Norra Stockholms psykiatri har ett gott rykte om att erbjuda bra arbetsmiljö och kollegialt stöd. Moderna Läkare träffar underläkarchefen Michael Rangne för att höra hur han har gjort för att lyckas som klinisk chef.
Text: Maria Belikova
Foto: Privat
Tema

Michael började själv som ST-läkare på Norra Stockholms psykiatri 1993 och blev specialist 1998. Efter några år blev han studierektor och för ett tiotal år sedan föreslog verksamhetschefen att Michael skulle ta över rollen som underläkarchef, då hon själv hade för mycket att göra. Michael tog tidigt, tillsammans med klinikens ST-läkare, fram ledord för tjänstgöringen vid kliniken:

”Det ska vara en tillvaro där man kan kombinera liv och jobb, ett jobb där man har frihet under ansvar.” 

"Med många kollegor och stabila överläkare får man en rimlig arbets­belast­ning"

Vid tiden efter millennieskiftet fanns det otillsatta ST-tjänster, men så lyckades kliniken, under en kort tidsperiod, rekrytera ett flertal kompetenta ST-läkare som i sin tur ”rekryterade” sina vänner. Samtidigt pågick mycket i psykiatrin – den började alltmer ses som en modern medicinsk disciplin där man bedriver forskning och arbetar evidensbas­erat. Michael säger att de tillfälligheterna skapade den goda grund som kliniken vilar på än idag. Jag själv tror dock att han har haft ett finger med i spelet. Under 2022 har sammanlagt 255 underläkare passerat kliniken, varav 45 är egna ST-läkare och 60 randande.

Vad lägger grunden för en god arbetsmiljö? 

Enligt Michael måste systemet vara rätt dimensionerat; till exempel schemaläggs tre underläkare på varje avdelning trots att den skulle kunna gå runt med två. 

”Luft i systemet gör att den dagen en av underläkarna är sjuk eller hemma med sjukt barn, alternativt på utbildning, blir de kollegor som jobbar inte överbelastade”, förklarar Michael. 

Kontinuitet och långsiktighet är också viktiga faktorer. Av 18 överläkare i slutenvården och på akut­enheten har 16 gjort sin ST på Norra Stockholms psykiatri. 

En bra chef förstår att arbetet blott är en underavdelning till livet och inte tvärtom

”Det är en stor tillgång för kliniken att ha överläkare som kan verksamheten. Med många kollegor och stabila överläkare får man en rimlig arbetsbelast­ning och därmed förutsättningar för en god arbets­miljö.”

En annan viktig aspekt är handledning och utbildning. Michael säger att klinikens två stora uppdrag är att bedriva vård och att utbilda. 

”Regeln är att ingen nekas relevant utbildning.”

Hur är en bra chef? 

”En bra chef är en person man kan lita på, som har integritet, mod och en moralisk kompass”, anser Michael.

Vidare berättar han att man som chef måste före­träda organisationen, men att man också behöver vara medmänniska. Det är viktigt att inte begära saker man själv inte tycker är rimliga, vara tydlig i sin kommunikation och inte rädas att ta svåra samtal.

En bra chef möter medarbetarna med respekt och gör sitt bästa för att hjälpa dem med det de behöver. Man ska upprätthålla en sund kultur på arbetsplatsen och verka för en gemensam värde­grund som ser till både patienternas och medarbetarnas bästa. 

”En bra kultur på arbetsplatsen skapar trivsel och psykologisk trygghet. Alla ska känna att de kan säga till om något inte är bra och se att det tas på allvar.” 

Vidare anser Michael att en bra chef medvetet rek­ryterar människor med olika bakgrund och person­liga egenskaper och fortsätter: 

”En bra chef förstår att arbetet blott är en under­avdelning till livet och inte tvärtom. Rätt medarbetare på rätt arbetsplats behöver inte motiveras, de motiverar sig själva.”

Kombination av egenskaper och utbildning

Vi diskuterar också hur förutsättningarna ser ut för att bli en bra chef. Michaels tjänst har successivt utvecklats i dialog med klinikens ledning utifrån förutsättningarna och behoven på kliniken. För­utom en SK-kurs i ledarskap och en grundkurs i regionens regi har Michael inte gått några formella ledarskapsutbildningar. Han tror att det skulle ha varit värdefullt med mer utbildning i ledarskap och att han borde ha bett om mer handledning i rollen, men han tror samtidigt att mycket i ledarrollen handlar om personliga egenskaper. Han lyfter särskilt fram vikten av att be om feedback från olika personer, skaffa en mentor och utveckla sin egen självkännedom.

"En bra chef möter medarbetarna med respekt och gör sitt bästa för att hjälpa dem med det de behöver."

På vägen hem från intervjun tänker jag på en sak Michael sa – att vi inte ska skapa system som utnyttjar våra medarbetare bara för att vi kan. För om vi inte behandlar medarbetarna väl, finns det en risk att patienterna inte heller kommer att må bra. Den utveckling sjukvården genomlevt de senaste åren gör det ännu mer tydligt hur viktigt det är att läkare ges rätt förutsättningar för att bli chefer. 

MICHAEL RANGE

  • Ålder: 62 år
  • Specialitet: pykiatri
  • Fritidsintressen: Läsa och lyssna på musik
Mer från Moderna Läkare

"En riktigt bra ledare skapar nya ledare"

Tema ST-tjänster med ledarskapsinriktning kan ge en positiv dominoeffekt. Det är ST-läkare Efraim Jovlunden övertygad om. Moderna läkare har pratat med honom om hur det är att göra ledarskaps-ST. 

"Professorsrollen är som ett projektledarjobb"

Tema Att som ung läkare ge sig in i forskningens värld leder inte enbart till en chans att komplettera den kliniska vardagen med någonting nytt och kreativt – det kan också öppna dörrar till en form av ledarskap man inte visste …

Ordförandeord #1 2023: Att vara ny

Fackligt Hon hade nyligen tagit examen. Det var sommar och i augusti började hon på ett underläkarvikariat. Glad över att ha varit lite ledig efter så många års studier på läkarprogrammet, var hon nu redo att ge sig ut i arbetslivet, …

Från idé till verklighet

Tema ”Tror man starkt på något är det svårt att inte driva det vidare”, berättar läkaren och entreprenören Pauliina Ikonen Victorsson. Med sin tjänst Medalla vill hon skapa mer transparens för arbetstagare inom vården och hållbar rekrytering för arbetsplatser. 

Vad är diskriminering?

Fackligt Diskriminering är ett begrepp som man ofta hör talas om. Vad som räknas som diskriminering är reglerat i lag. SYLF:s förste vice ordförande, Robert Holmqvist, reder ut begreppen kring negativ särbehandling.

Att påverka med podd

Tema Efter att ha pratat med varandra om akutsjukvård under många år tog de samtalen och visionerna ut i etern. Moderna Läkare träffar personerna bakom Akutläkarpodden – som med tiden blivit en röst att räkna med.

Läkare på högsta politiska nivå

Tema I Sveriges riksdag är två av ledamöterna legitimerade läkare. Moderna Läkare träffar distriktsläkaren Marie-Louise Hänel Sandström (M) och barnläkaren Anders W Jonsson (C) som berättar mer om hur det är att vara läkare i rikspolitiken.

Underläkare är mer utsatta för hot och våld

Tema Under våren genomförde Läkarförbundet en arbetsmiljöenkät som skickades ut till samtliga medlemmar i förbundet. 42 % av förbundets medlemmar svarade på undersökningen och de första delrapporterna från enkäten har fått stor uppmärksamhet. Förbundet släpper nu den fjärde delrapporten, som fokuserar på …