fbpx
Hoppa till innehåll

Ordförandeord #3 2023:

Ordförandeord av Robert Holmqvist
Foto: Gabriel Liljevall
Ordförande Robert Holmqvist 2023

I skrivande stund har det gått drygt två månader sedan jag valdes till ordförande för SYLF. Jag vill återigen tacka för det förtroende jag har fått och jag ska göra allt jag kan i min roll som ordförande för att förbättra för er medlemmar.

Under denna relativt korta tidsperiod har vi tagit upp en del saker som gör mig riktigt orolig. I juni släppte SYLF en rapport som visar att underläkare är mer utsatta för hot och våld. Att 24 % av underläkarna uppger att de har utsatts för hot och 7 % för våld är inte acceptabelt. Det är dags för arbetsgivarna och samhället att ta tag i detta. En av de brister vi ser är att introduktionen till arbetsplatsen ofta är undermålig. Arbetsgivarna måste se till att underläkarna får en bra och gedigen introduktion när de kommer till en ny arbetsplats, då en undermålig sådan gör att underläkarna inte vet vad som gäller, eller vart de ska vända sig om de utsätts för kränkningar relaterade till arbetet. 

Den digitala utvecklingen har gjort att det är lättare att leta upp läkare utanför arbetsplatsen. I rapporten uppger var tredje underläkare att de har kontaktats på fritiden av patienter eller anhöriga och många känner i och med det otrygghet. Vi går därför fram med ett förslag om att det ska finnas en möjlighet för läkare att ersätta sitt namn med exempelvis en sifferkombination i journalen, så kallad pseudonymisering, vilket redan är verklighet i vårt grannland Danmark.

Det oroar mig att så många underläkare funderar på att byta yrke. Årets AT-enkät visar att så många som 24 % av de som svarade funderar på att inte längre jobba kliniskt som läkare. Av dessa funderar hela 68 % på att helt lämna yrket. De främsta orsakerna är arbetsmiljön och lönerna. 

Många uppger att de tänker invänta sin legitimation innan de byter yrke. De som läser det nya läkarprogrammet får sin legitimation direkt efter examen. Kommer fler att lämna yrket om de inte behöver arbeta som läkare innan de får sin legitimation? 

Lång väntetid mellan legitimation och tillsvidareanställning ökar risken för att man lämnar yrket. För att minska denna risk måste väntetiden minskas genom ST-tjänster inklusive BT i tillräcklig omfatt­ning. 

Dåliga arbetsmiljö, hot och våld samt den dåliga löne­utvecklingen verkar ha lett till att yrket tappat i attraktionskraft. Att så många funderar på att lämna yrket är ett tecken på det. Dessutom rapporterar flera regioner om ett minskat söktryck till AT, och samtidigt är väntetiden fortfarande historiskt lång. Färre söker studiemedel för medicinstudier utomlands vilket sannolikt innebär ett minskat antal utlandsstudenter. Därtill har vi under sommaren nåtts av nyheten att färre söker till läkarprogrammet på svenska universitet. Såklart kan exemplen ovan ha andra orsakssamband.

För att unga i framtiden fortsatt ska vilja bli läkare måste vi fortsätta kämpa för en bättre arbetsmiljö med bättre löneutveckling. Den dåliga arbetsmiljön är delvis kopplad till de långa väntetiderna, och de osäkra anställningar dessa innebär. Tiden från examen till specialist måste därför bli så kort som möjligt. Sker ingen förändring riskerar vi en kollaps av vården i framtiden.

Här har vi en stor utmaning. 

Robert Holmqvist
Ordförande SYLF

Mer från Moderna Läkare

Därför ska din nya kollega ha högre lön

Fackligt Under året har vi kunnat läsa om sjunkande löneläge för läkare. Hur kommer det sig, när Läkarförbundet samtidigt säger att man lyckas bra i de årliga löneöversynerna? SYLF:s förste vice ordförande Björn Gunnarsson reder ut hur lönebildning fungerar och ger …

Egenvärde – anledning att säga ifrån

Ledare Att känna till och förstå sitt eget värde är grundläggande för att kunna utvecklas och bli framgångsrik i sitt yrke. Läkare är utan tvekan en av de mest dedikerade yrkesgrupperna när det handlar om att vårda och hjälpa andra människor. …

Avtalsrörelsen är i gång

Ledare Det gällande kollektivavtalet går ut sista mars nästa år och förhandlingarna av det nya närmar sig med stormsteg. Ett nytt avtal ska då egentligen vara på plats och börja gälla. Personligen tror jag att det kan bli tuffa förhandlingar och …

Den värdefulla studierektorn

Tema Runtom i landet arbetar studierektorer dagligen med att skapa värde för alla utbildnings­läkare, med målet att säkerställa en högkvalitativ utbildning i kombination med en trygg och utvecklande miljö. Moderna läkare har träffat Magnus Tufvesson, AT-studierektor i Piteå, för ett samtal …

Spelar det någon roll?

Ledare Som ordförande i SYLF Göteborg kastas jag ofta mellan hopp och förtvivlan. Det kanske många av er andra känner igen er i; fackligt arbete kan vara väldigt roligt och givande, men även tradigt och ångestskapande.

Moderna Läkare presenterar: Finder

Reportage Olof Nilsson är en 30-årig ST-läkare i anestesi- och intensivvård vars hjärta längtar efter något mer än smärtlindring och medicinska procedurer. Letar du också efter kärleken? Se hit!

Press på jobbet

Reportage Det händer att läkare blir kontaktade av media och journalister i sitt arbete. Hediye Güzel, kommunikationschef och Alexander Kuzmicki, chefsjurist på Läkarförbundet berättar vad man ska tänka på om media pressar på.

Medicinsk chef i stället för AT

Tema Extraknäcket under studietiden resulterade i ett erbjudande om fast anställning efter examen. Moderna Läkare träffar Tove Karlsson, olegitimerad läkare och bland annat chef för det medicinska teamet på den digitala vårdplattformen Doctrin.