fbpx
Hoppa till innehåll

Just nu så har vi tekniska problem och vissa medlemmar har svårt att komma in på Min sida. Vi arbetar på att lösa problemet så snart som möjligt.

Ordförandeord #3 2023:

Ordförandeord av Robert Holmqvist
Foto: Gabriel Liljevall
Ordförande Robert Holmqvist 2023

I skrivande stund har det gått drygt två månader sedan jag valdes till ordförande för SYLF. Jag vill återigen tacka för det förtroende jag har fått och jag ska göra allt jag kan i min roll som ordförande för att förbättra för er medlemmar.

Under denna relativt korta tidsperiod har vi tagit upp en del saker som gör mig riktigt orolig. I juni släppte SYLF en rapport som visar att underläkare är mer utsatta för hot och våld. Att 24 % av underläkarna uppger att de har utsatts för hot och 7 % för våld är inte acceptabelt. Det är dags för arbetsgivarna och samhället att ta tag i detta. En av de brister vi ser är att introduktionen till arbetsplatsen ofta är undermålig. Arbetsgivarna måste se till att underläkarna får en bra och gedigen introduktion när de kommer till en ny arbetsplats, då en undermålig sådan gör att underläkarna inte vet vad som gäller, eller vart de ska vända sig om de utsätts för kränkningar relaterade till arbetet. 

Den digitala utvecklingen har gjort att det är lättare att leta upp läkare utanför arbetsplatsen. I rapporten uppger var tredje underläkare att de har kontaktats på fritiden av patienter eller anhöriga och många känner i och med det otrygghet. Vi går därför fram med ett förslag om att det ska finnas en möjlighet för läkare att ersätta sitt namn med exempelvis en sifferkombination i journalen, så kallad pseudonymisering, vilket redan är verklighet i vårt grannland Danmark.

Det oroar mig att så många underläkare funderar på att byta yrke. Årets AT-enkät visar att så många som 24 % av de som svarade funderar på att inte längre jobba kliniskt som läkare. Av dessa funderar hela 68 % på att helt lämna yrket. De främsta orsakerna är arbetsmiljön och lönerna. 

Många uppger att de tänker invänta sin legitimation innan de byter yrke. De som läser det nya läkarprogrammet får sin legitimation direkt efter examen. Kommer fler att lämna yrket om de inte behöver arbeta som läkare innan de får sin legitimation? 

Lång väntetid mellan legitimation och tillsvidareanställning ökar risken för att man lämnar yrket. För att minska denna risk måste väntetiden minskas genom ST-tjänster inklusive BT i tillräcklig omfatt­ning. 

Dåliga arbetsmiljö, hot och våld samt den dåliga löne­utvecklingen verkar ha lett till att yrket tappat i attraktionskraft. Att så många funderar på att lämna yrket är ett tecken på det. Dessutom rapporterar flera regioner om ett minskat söktryck till AT, och samtidigt är väntetiden fortfarande historiskt lång. Färre söker studiemedel för medicinstudier utomlands vilket sannolikt innebär ett minskat antal utlandsstudenter. Därtill har vi under sommaren nåtts av nyheten att färre söker till läkarprogrammet på svenska universitet. Såklart kan exemplen ovan ha andra orsakssamband.

För att unga i framtiden fortsatt ska vilja bli läkare måste vi fortsätta kämpa för en bättre arbetsmiljö med bättre löneutveckling. Den dåliga arbetsmiljön är delvis kopplad till de långa väntetiderna, och de osäkra anställningar dessa innebär. Tiden från examen till specialist måste därför bli så kort som möjligt. Sker ingen förändring riskerar vi en kollaps av vården i framtiden.

Här har vi en stor utmaning. 

Robert Holmqvist
Ordförande SYLF

Mer från Moderna Läkare

Väntetiden till AT bromsar in

Tema De två omgångarna av AT-miljoner som tilldelats regionerna, förtydliganden kring hur AT-föreskriften ska tolkas och SYLF:s påverkansarbete börjar ge effekt. Samtidigt har vi en lång väg kvar att gå.

Alla är oerhört engagerade i AT-läkarna

Tema Under de senaste åren har Hallands sjukhus legat i toppen av AT-rankingen. Vi träffar AT-cheferna Klara Håkansson och Niyaz Hareni som delar med sig av Region Hallands framgångsrecept för sina AT-läkare.

ST-läkare med bra förutsättningar för forskning

Reportage Avsatt tid för forskning och lön för mödan är ingen självklarhet för forskande läkare. Moderna Läkare träffar två ST-läkare i Skåne, som berättar om sitt upplägg och förutsättningarna för att forska.

Stockholms AT-lönetrappa

Fackligt I Stockholm har man lyckats vända trenden med sjunkande ingångslöner trots högt söktryck på underläkartjänsterna. Vi tittar närmare på Stockholms lönetrappa för underläkare innan legitimation.

Årets SYLF:are

Fackligt I samband med 2023 års fullmäktige utsågs Emilie Laurell, ordförande i SYLF Halland, till Årets SYLF:are. Moderna läkare har träffat Emilie för ett samtal om fackligt engagemang, påverkansarbete och framtidens utmaningar för vår yrkeskår och vårt förbund.

Registrera din arbetstid rätt

Fackligt Som läkare har vi flera olika sorters arbetstid. SYLF:s andre vice ordförande Sofia Warne reder ut vad som gäller för våra olika typer av arbetstid.

Digitala kurser som ger mersmak

Reportage Under pandemin startade Framtidens specialistläkare upp ett digitalt kurskoncept. Vi träffar Christina Christoffersen från FSL:s digitala kurskoncept. Reportaget görs i samarbete med FSL.

Problemet är inkompetent kompetensförsörjning

Ledare Riksdag och regering utreder hur man ska kunna tillgodose vårdens kompetensförsörjning. Samtid­igt blöder sjukvården kompetens till andra aktörer. Somliga går till privata vårdgivare som erbjuder bättre ersättning och arbetsmiljö än regionerna. Andra lämnar sjukvården helt till förmån för exempelvis Medtech.

Ung läkare i industrin

En önskan om att få jobba med patienter och sjukvårdssystemet från en annan vinkel än den kliniska ledde Dylan Ceynowa till industrin efter avslutad AT. Efter snart fyra år i industrin vill han dela med sig av sina erfarenheter till …