fbpx
Hoppa till innehåll

Just nu så har vi tekniska problem och vissa medlemmar har svårt att komma in på Min sida. Vi arbetar på att lösa problemet så snart som möjligt.

Stockholms AT-lönetrappa

I Stockholm har man lyckats vända trenden med sjunkande ingångslöner trots högt söktryck på underläkartjänsterna. Vi tittar närmare på Stockholms lönetrappa för underläkare innan legitimation.
Text: Julia Borg, chefredaktör
Foto: Max Bergmark (Gabriella) & Bildbyrån (Maria)
Gabriella Schanning & Maria Belikova SYLF STHLM
Gabriella Schanning ledamot i Stockholms läkarförening och vice ordförande i SYLF Stockholm och Maria Belikova ordförande i SYLF Stockholm.
Fackligt

Hur var det för dig? Fick du förhandla lön när du började på ditt första jobb efter examen, eller blev du erbjuden en lön som inte var förhandlingsbar?

Många underläkare innan legitimation vittnar om att
det är svårt att få till en löneförhandling värd namnet. Extra kärvt verkar det vara på de större orterna i Sverige där konkurrensen om såväl vikariat som AT-tjänster är högre jämfört med andra delar av landet.

Hindrat lönedumpning sedan 2004

När många konkurrerar om ett fåtal tjänster, riskerar det att leda till att arbetsgivaren utnyttjar underläkarnas situation, och successivt sänker ingångslönerna. För att hindra att läkare tidigt i karriären tappar i löneutveckling jämfört med resten av samhället, ingick Stockholms läkarförening en överenskommelse med arbetsgivaren redan 2004, som definierade minimilöner för ännu ej legitimerade läkare inom regionen. Lönenivåerna preciserades i flera steg beroende på hur länge man hade arbetat efter examen.

Hade vi inte haft lönetrappan hade lönerna sannolikt varit ännu lägre

Konceptet har varit känt som ”Stockholms AT-lönetrappa” och har varit del av det lokala kollektivavtalet i snart 20 år. Det fanns en muntlig överenskommelse om att även underläkare som arbetade innan AT skulle omfattas av lönetrappan, men det skrevs uttryckligen in i avtalet först 2020.

I Stockholm har underläkare innanlegitimation följt industrimärket

Gabriella Schanning, ledamot i Stockholms läkar­förening och vice ordförande i SYLF Stockholm, var med och förhandlade om lönetrappan under de lok­ala kollektivavtalsförhandlingarna 2020, och även nu senast 2023.

”Hade vi inte haft lönetrappan hade lönerna sannolikt varit ännu lägre, som en brunn utan botten”, beskriver Gabriella Schanning.

Hon är nöjd med lönetrappan givet förutsättningarna, men påtalar samtidigt att man i förhandlingarna med arbetsgivaren siktar högre.

I dag omfattas alla enheter i Region Stockholm av det lokala kollektivavtalet där lönetrappan är inskriven. Vissa privata vårdgivare ingår inte i avtalet men följer lönenivåerna vid nyanställning ändå. De årliga lönepåslagen i läkarnas kollektivavtal har under de senaste decennierna följt industrimärket, vilket också lönenivåerna för underläkarna i Region Stockholm gjort. Industrimärket fungerar som ett riktmärke för löneökningarna på arbetsmarknaden och förhandlas fram mellan facken och arbetstagarorganisationerna verksamma i den konkurrensutsatta industrin. Lönetrappan har således medfört att löneprogressionen säkrats för underläkarna innan legitimation.

Hög konkurrens och dålig ekonomi blir inte underläkarens problem

SYLF Stockholms ordförande Maria Belikova är i stort nöjd med lönetrappan:

”Trappan kopplar lönen till klinisk erfarenhet och ger facket möjlighet att ha mer kontroll över ingångs­lönerna.”

Maria Belikova och Gabriella Schanning är båda överens om att den stora fördelen med avtalet är att regionen inte kan ägna sig åt lönedumpning. Det går inte att skylla på dålig ekonomi i sämre tider när det är dags för underläkaren att förhandla lön och inte heller utnyttja att många vill göra AT i Stockholm.

Trappan kopplar lönen till klinisk erfarenhet och ger facket möjlighet att ha mer kontroll över ingångslönerna

”Här är snittväntetiden till AT 18 månader och jag har full förståelse för att många hade accepterat mycket lägre löner för att få ett meriterande vikariat”, berättar Maria Belikova.

Lägsta lön = högsta möjliga lön?

Även om modellen med miniminivåer för olika lång erfarenhet inom yrket verkar rå på en del av de strukturella problemen som finns kring underläkarlönerna, är Gabriella Schanning inte övertygad om att konceptet skulle fungera överallt:

”Lönetrappor är inte en universallösning.”

Och visst finns det nackdelar med minilöner och löne­trappor. Det finns risk för att man på arbetsplatser där man har en fungerande lönebildning och får för­handla om sin ingångslön, riskerar att få en sämre lönebild framåt om det sätts på pränt vad en underläkare ska tjäna, då det riskerar att bli både lägsta och högsta möjliga lön som en individ kan uppnå och att lönen blir lika för alla oavsett individuella skillnader i meriter och erfarenheter. 

I Stockholm är det idag svårt att få till en högre lön än de nivåer som återfinns i det lokala kollektivavtalet. De som försökt löneförhandla runt om i Stockholm vittnar om att cheferna gärna påtalar att det står många andra underläkare på tur om man inte accepterar den erbjudna lönen.

Lönetrappan har inte hänsyn till andra meriter

Maria Belikova påtalar att AT-lönetrappan i praktiken står i motsättning till individuell och differentierad lön för Region Stockholms ännu inte legitimerade läkare. Något som alla läkare har rätt till enligt huvudöverenskommelsen i läkarnas nationella kollektivavtal.

”Trappan tar bara också bara hänsyn till en faktor, hur länge man jobbat som läkare efter examen”, säger Maria Belikova och poängterar att andra meriter som forskning, utvecklingsuppdrag eller relevanta utbildningar, riskerar att inte bli värderade vid lönesättningen.

Minimilöner och lönetrappor passar inte överallt, men kanske skulle det vara en lösning på fler platser än Stockholm där löneläget stagnerat? 

Mer från Moderna Läkare

Väntetiden till AT bromsar in

Tema De två omgångarna av AT-miljoner som tilldelats regionerna, förtydliganden kring hur AT-föreskriften ska tolkas och SYLF:s påverkansarbete börjar ge effekt. Samtidigt har vi en lång väg kvar att gå.

Alla är oerhört engagerade i AT-läkarna

Tema Under de senaste åren har Hallands sjukhus legat i toppen av AT-rankingen. Vi träffar AT-cheferna Klara Håkansson och Niyaz Hareni som delar med sig av Region Hallands framgångsrecept för sina AT-läkare.

ST-läkare med bra förutsättningar för forskning

Reportage Avsatt tid för forskning och lön för mödan är ingen självklarhet för forskande läkare. Moderna Läkare träffar två ST-läkare i Skåne, som berättar om sitt upplägg och förutsättningarna för att forska.

Årets SYLF:are

Fackligt I samband med 2023 års fullmäktige utsågs Emilie Laurell, ordförande i SYLF Halland, till Årets SYLF:are. Moderna läkare har träffat Emilie för ett samtal om fackligt engagemang, påverkansarbete och framtidens utmaningar för vår yrkeskår och vårt förbund.

Registrera din arbetstid rätt

Fackligt Som läkare har vi flera olika sorters arbetstid. SYLF:s andre vice ordförande Sofia Warne reder ut vad som gäller för våra olika typer av arbetstid.

Digitala kurser som ger mersmak

Reportage Under pandemin startade Framtidens specialistläkare upp ett digitalt kurskoncept. Vi träffar Christina Christoffersen från FSL:s digitala kurskoncept. Reportaget görs i samarbete med FSL.

Problemet är inkompetent kompetensförsörjning

Ledare Riksdag och regering utreder hur man ska kunna tillgodose vårdens kompetensförsörjning. Samtid­igt blöder sjukvården kompetens till andra aktörer. Somliga går till privata vårdgivare som erbjuder bättre ersättning och arbetsmiljö än regionerna. Andra lämnar sjukvården helt till förmån för exempelvis Medtech.

Ung läkare i industrin

En önskan om att få jobba med patienter och sjukvårdssystemet från en annan vinkel än den kliniska ledde Dylan Ceynowa till industrin efter avslutad AT. Efter snart fyra år i industrin vill han dela med sig av sina erfarenheter till …