fbpx
Hoppa till innehåll

SYLF gör avtryck i Almedalen

Det är första veckan i juli. Företrädare från politiken, civilsamhället och näringslivet samlas traditionsenligt i lilla Visby. SYLF deltar i Almedalen för att rikta ljuset mot underläkarnas frågor.
Text: Julia Borg
Foto: Julia Borg
Bild från Almedalen
Ordförande Shadi Ghorbani hälsar välkommen till SYLF:s seminarium i Almedalen 2022 tillsammans med moderator Eva Nordin.
Reportage

I skuggan av den kanske mest svårbemannade vård­sommaren någonsin, med larmrapporter om personal- och vårdplatsbrist, står det klart att samhället, arbetsgivarna och politikerna måste anstränga sig mer för att lätta på den flaskhals som AT utgör och som BT riskerar att bli. I år höll SYLF en panel­debatt i Läkartidningens tält på Slottsbacken om läkarnas kompetensförsörjning. Mer specifikt; om läkarnas väg från examen till färdig specialist. Evenemanget lockade makthavare från höger till väns­ter, SKR, näringslivet och vårdintresserade i stort.

I panelen deltog Kristina Nilsson (S) riksdagsledamot och vice ordförande i socialutskottet. Lars Rådén (M) vice ordförande i hälso- och sjukvårds­nämnden i Region Stockholm, Anna Bergkvist, ord­förande för Sköldkörtelförbundet. Samtalet mod­ererades av Eva Nordin.

Enligt SYLF:s beräkningar tar storstadsregionerna ett proportionerligt mindre ansvar än de mindre folkrika regionerna. Lars Rådén (M) från Region Stockholm höll med om att de tillhandahåller för få AT-platser, men att man jobbar aktivt med frågan och har tillsatt en särskild utbildningsdirektör:

“Vi jobbar med att bygga ut AT från dagens 230 platser till 290 under 2024. Vi försöker skynda på och bygga ut ytterligare. Vi behöver få med ett utbildningsuppdrag i upphandlingarna av den specialiserade vården. Vi i Stockholm kan inte slå oss för bröstet, men vi försöker ta ett helhetsgrepp för hur vi kan utveckla utbildningsuppdraget.”

Sverige har en hög andel underläkare innan AT, vilket kräver handledning och tid från specialister men utan att det leder vidare. SYLF vill att man tänker om och ersätter vikariat innan legitimation med regelrätta AT-platser. Sextiofem procent av underläkare med särskilt förordnande får regelbundet handledning och 2023 förväntas ett nytt regelverk börja gälla där underläkare innan legitimation får rätt till stöd och handledning. Anna Bergkvist, ordförande för Sköldkörtelförbundet och företrädare för patientperspektivet, förtydligade att vården blir mer kvalitativ och effektiv om läkarna är väl utbildade och rustade för sitt uppdrag. 

“Det finns en direkt koppling mellan produktion och kompetensutveckling. Är jag rustad för mitt uppdrag jobbar jag också snabbare. Ju fler underläkare vi har som känner sig orustade och inte kommer igenom sin utbildning, desto mer osäkra blir de i mötet med patienterna och det inverkar på produktionen. Patienten ringer fem gånger i stället för att inte ringa alls och behöver mer än ett årligt besök, vilket tar tid.”

Kristina Nilsson (S) konstaterade att förutsättningarna ser olika ut i regionerna och att lösningarna för att få till fler AT-platser behöver se olika ut. Hon ser också att Sverige kan behöva ett kvantitativt mått för hur många utbildningstjänster som faktiskt ska finnas.

Panelen och auditoriet var överens om att fler AT- och BT-platser behövs för att klara kompetensförsörjningen. Läkarstudenten Elin Almroth satte ord på den frustration som många ännu ej legitimerade kollegor känner inför AT-flaskhalsen och uppmanade politikerna att skrida till verket och tillsätta så många utbildningstjänster som faktiskt behövs. Den nuvarande situationen är inte hållbar för vare sig samhället, sjukvården eller de underläkare som väntar på AT. •

Paneldebatten i korthet

  • Produktion och utbildning är inte varandras motsatser
  • Olika huvudmän gör politisk styrning av utbildningstjänsterna svårmodererade
  • De stora regionerna tillsätter för få AT-platser och skulle ensamt 
  • kunna lösa flaskhalsen
Mer från Moderna Läkare

Bristen på AT-platser fortsätter

Tema Bristen på AT-platser fortsätter att öka i landet och ett arbete för att drastiskt skala upp platserna tycks saknas trots miljonregn över regionerna. Skamligt i en tid av allmän brist på vårdpersonal och på specialistläkare i synnerhet, anser SYLF.

Ett år med BT

Reportage Bastjänstgöringen (BT) är i full gång och skall genomföras under minst sex månader till cirka ett år. Precis som med allt nytt finns många frågetecken. Bastjänst­göringens utformning ser olika ut i våra regioner.

Blockvinnare 2022

Tema Skellefteå, Mora, Eksjö och Ljungby har korats till blockvinnare i årets AT-ranking. Moderna läkare har intervjuat en ansvarig på respektive vinnarort.

Skriv en jobb­ansökan som ett proffs

Basfackligt Ibland blir man inte ens kallad till en jobbintervju, trots att man upplever sig mer än kvalificerad. Så hur ska man göra för att skriva en riktigt bra jobbansökan? Vi går igenom en arbetsansökans tre delar; CV, personligt brev och …

Joura – med hälsan i behåll!

Reportage Nattjourer sliter på både kropp och psyke, men det finns några enkla knep som kan underlätta för dig! Moderna Läkare möter professor Göran Kecklund som forskar på sömn och arbetsliv.

Varberg vinner, igen!

Tema För andra året i rad toppar Hallands sjukhus i Varberg AT-rankingen. Moderna Läkare träffar AT-läkarna Filippa Åkerman och Samuel Bengtsson som beskriver att lyhördhet, engagemang och stöd är sjukhusets framgångsfaktorer.

AT-rapporten: Vi måste alla gräva där vi står

Ledare AT-rapporten har utkommit årligen sedan 2000 och när vi lägger den 23:e rapporten till handlingarna kan vi konstatera att det finns mycket kvar att göra. Goda exempel finns, men på många orter vittnas om bristande arbetsmiljö och handledning. Det är …