fbpx
Hoppa till innehåll

SYLF gör avtryck i Almedalen

Det är första veckan i juli. Företrädare från politiken, civilsamhället och näringslivet samlas traditionsenligt i lilla Visby. SYLF deltar i Almedalen för att rikta ljuset mot underläkarnas frågor.
Text: Julia Borg
Foto: Julia Borg
Bild från Almedalen
Ordförande Shadi Ghorbani hälsar välkommen till SYLF:s seminarium i Almedalen 2022 tillsammans med moderator Eva Nordin.
Reportage

I skuggan av den kanske mest svårbemannade vård­sommaren någonsin, med larmrapporter om personal- och vårdplatsbrist, står det klart att samhället, arbetsgivarna och politikerna måste anstränga sig mer för att lätta på den flaskhals som AT utgör och som BT riskerar att bli. I år höll SYLF en panel­debatt i Läkartidningens tält på Slottsbacken om läkarnas kompetensförsörjning. Mer specifikt; om läkarnas väg från examen till färdig specialist. Evenemanget lockade makthavare från höger till väns­ter, SKR, näringslivet och vårdintresserade i stort.

I panelen deltog Kristina Nilsson (S) riksdagsledamot och vice ordförande i socialutskottet. Lars Rådén (M) vice ordförande i hälso- och sjukvårds­nämnden i Region Stockholm, Anna Bergkvist, ord­förande för Sköldkörtelförbundet. Samtalet mod­ererades av Eva Nordin.

Enligt SYLF:s beräkningar tar storstadsregionerna ett proportionerligt mindre ansvar än de mindre folkrika regionerna. Lars Rådén (M) från Region Stockholm höll med om att de tillhandahåller för få AT-platser, men att man jobbar aktivt med frågan och har tillsatt en särskild utbildningsdirektör:

“Vi jobbar med att bygga ut AT från dagens 230 platser till 290 under 2024. Vi försöker skynda på och bygga ut ytterligare. Vi behöver få med ett utbildningsuppdrag i upphandlingarna av den specialiserade vården. Vi i Stockholm kan inte slå oss för bröstet, men vi försöker ta ett helhetsgrepp för hur vi kan utveckla utbildningsuppdraget.”

Sverige har en hög andel underläkare innan AT, vilket kräver handledning och tid från specialister men utan att det leder vidare. SYLF vill att man tänker om och ersätter vikariat innan legitimation med regelrätta AT-platser. Sextiofem procent av underläkare med särskilt förordnande får regelbundet handledning och 2023 förväntas ett nytt regelverk börja gälla där underläkare innan legitimation får rätt till stöd och handledning. Anna Bergkvist, ordförande för Sköldkörtelförbundet och företrädare för patientperspektivet, förtydligade att vården blir mer kvalitativ och effektiv om läkarna är väl utbildade och rustade för sitt uppdrag. 

“Det finns en direkt koppling mellan produktion och kompetensutveckling. Är jag rustad för mitt uppdrag jobbar jag också snabbare. Ju fler underläkare vi har som känner sig orustade och inte kommer igenom sin utbildning, desto mer osäkra blir de i mötet med patienterna och det inverkar på produktionen. Patienten ringer fem gånger i stället för att inte ringa alls och behöver mer än ett årligt besök, vilket tar tid.”

Kristina Nilsson (S) konstaterade att förutsättningarna ser olika ut i regionerna och att lösningarna för att få till fler AT-platser behöver se olika ut. Hon ser också att Sverige kan behöva ett kvantitativt mått för hur många utbildningstjänster som faktiskt ska finnas.

Panelen och auditoriet var överens om att fler AT- och BT-platser behövs för att klara kompetensförsörjningen. Läkarstudenten Elin Almroth satte ord på den frustration som många ännu ej legitimerade kollegor känner inför AT-flaskhalsen och uppmanade politikerna att skrida till verket och tillsätta så många utbildningstjänster som faktiskt behövs. Den nuvarande situationen är inte hållbar för vare sig samhället, sjukvården eller de underläkare som väntar på AT. •

Paneldebatten i korthet

  • Produktion och utbildning är inte varandras motsatser
  • Olika huvudmän gör politisk styrning av utbildningstjänsterna svårmodererade
  • De stora regionerna tillsätter för få AT-platser och skulle ensamt 
  • kunna lösa flaskhalsen
Mer från Moderna Läkare

Därför ska din nya kollega ha högre lön

Fackligt Under året har vi kunnat läsa om sjunkande löneläge för läkare. Hur kommer det sig, när Läkarförbundet samtidigt säger att man lyckas bra i de årliga löneöversynerna? SYLF:s förste vice ordförande Björn Gunnarsson reder ut hur lönebildning fungerar och ger …

Egenvärde – anledning att säga ifrån

Ledare Att känna till och förstå sitt eget värde är grundläggande för att kunna utvecklas och bli framgångsrik i sitt yrke. Läkare är utan tvekan en av de mest dedikerade yrkesgrupperna när det handlar om att vårda och hjälpa andra människor. …

Avtalsrörelsen är i gång

Ledare Det gällande kollektivavtalet går ut sista mars nästa år och förhandlingarna av det nya närmar sig med stormsteg. Ett nytt avtal ska då egentligen vara på plats och börja gälla. Personligen tror jag att det kan bli tuffa förhandlingar och …

Den värdefulla studierektorn

Tema Runtom i landet arbetar studierektorer dagligen med att skapa värde för alla utbildnings­läkare, med målet att säkerställa en högkvalitativ utbildning i kombination med en trygg och utvecklande miljö. Moderna läkare har träffat Magnus Tufvesson, AT-studierektor i Piteå, för ett samtal …

Spelar det någon roll?

Ledare Som ordförande i SYLF Göteborg kastas jag ofta mellan hopp och förtvivlan. Det kanske många av er andra känner igen er i; fackligt arbete kan vara väldigt roligt och givande, men även tradigt och ångestskapande.

Moderna Läkare presenterar: Finder

Reportage Olof Nilsson är en 30-årig ST-läkare i anestesi- och intensivvård vars hjärta längtar efter något mer än smärtlindring och medicinska procedurer. Letar du också efter kärleken? Se hit!

Press på jobbet

Reportage Det händer att läkare blir kontaktade av media och journalister i sitt arbete. Hediye Güzel, kommunikationschef och Alexander Kuzmicki, chefsjurist på Läkarförbundet berättar vad man ska tänka på om media pressar på.

Medicinsk chef i stället för AT

Tema Extraknäcket under studietiden resulterade i ett erbjudande om fast anställning efter examen. Moderna Läkare träffar Tove Karlsson, olegitimerad läkare och bland annat chef för det medicinska teamet på den digitala vårdplattformen Doctrin.