fbpx
Hoppa till innehåll

SYLF gör avtryck i Almedalen

Det är första veckan i juli. Företrädare från politiken, civilsamhället och näringslivet samlas traditionsenligt i lilla Visby. SYLF deltar i Almedalen för att rikta ljuset mot underläkarnas frågor.
Text: Julia Borg
Foto: Julia Borg
Bild från Almedalen
Ordförande Shadi Ghorbani hälsar välkommen till SYLF:s seminarium i Almedalen 2022 tillsammans med moderator Eva Nordin.
Reportage

I skuggan av den kanske mest svårbemannade vård­sommaren någonsin, med larmrapporter om personal- och vårdplatsbrist, står det klart att samhället, arbetsgivarna och politikerna måste anstränga sig mer för att lätta på den flaskhals som AT utgör och som BT riskerar att bli. I år höll SYLF en panel­debatt i Läkartidningens tält på Slottsbacken om läkarnas kompetensförsörjning. Mer specifikt; om läkarnas väg från examen till färdig specialist. Evenemanget lockade makthavare från höger till väns­ter, SKR, näringslivet och vårdintresserade i stort.

I panelen deltog Kristina Nilsson (S) riksdagsledamot och vice ordförande i socialutskottet. Lars Rådén (M) vice ordförande i hälso- och sjukvårds­nämnden i Region Stockholm, Anna Bergkvist, ord­förande för Sköldkörtelförbundet. Samtalet mod­ererades av Eva Nordin.

Enligt SYLF:s beräkningar tar storstadsregionerna ett proportionerligt mindre ansvar än de mindre folkrika regionerna. Lars Rådén (M) från Region Stockholm höll med om att de tillhandahåller för få AT-platser, men att man jobbar aktivt med frågan och har tillsatt en särskild utbildningsdirektör:

“Vi jobbar med att bygga ut AT från dagens 230 platser till 290 under 2024. Vi försöker skynda på och bygga ut ytterligare. Vi behöver få med ett utbildningsuppdrag i upphandlingarna av den specialiserade vården. Vi i Stockholm kan inte slå oss för bröstet, men vi försöker ta ett helhetsgrepp för hur vi kan utveckla utbildningsuppdraget.”

Sverige har en hög andel underläkare innan AT, vilket kräver handledning och tid från specialister men utan att det leder vidare. SYLF vill att man tänker om och ersätter vikariat innan legitimation med regelrätta AT-platser. Sextiofem procent av underläkare med särskilt förordnande får regelbundet handledning och 2023 förväntas ett nytt regelverk börja gälla där underläkare innan legitimation får rätt till stöd och handledning. Anna Bergkvist, ordförande för Sköldkörtelförbundet och företrädare för patientperspektivet, förtydligade att vården blir mer kvalitativ och effektiv om läkarna är väl utbildade och rustade för sitt uppdrag. 

“Det finns en direkt koppling mellan produktion och kompetensutveckling. Är jag rustad för mitt uppdrag jobbar jag också snabbare. Ju fler underläkare vi har som känner sig orustade och inte kommer igenom sin utbildning, desto mer osäkra blir de i mötet med patienterna och det inverkar på produktionen. Patienten ringer fem gånger i stället för att inte ringa alls och behöver mer än ett årligt besök, vilket tar tid.”

Kristina Nilsson (S) konstaterade att förutsättningarna ser olika ut i regionerna och att lösningarna för att få till fler AT-platser behöver se olika ut. Hon ser också att Sverige kan behöva ett kvantitativt mått för hur många utbildningstjänster som faktiskt ska finnas.

Panelen och auditoriet var överens om att fler AT- och BT-platser behövs för att klara kompetensförsörjningen. Läkarstudenten Elin Almroth satte ord på den frustration som många ännu ej legitimerade kollegor känner inför AT-flaskhalsen och uppmanade politikerna att skrida till verket och tillsätta så många utbildningstjänster som faktiskt behövs. Den nuvarande situationen är inte hållbar för vare sig samhället, sjukvården eller de underläkare som väntar på AT. •

Paneldebatten i korthet

  • Produktion och utbildning är inte varandras motsatser
  • Olika huvudmän gör politisk styrning av utbildningstjänsterna svårmodererade
  • De stora regionerna tillsätter för få AT-platser och skulle ensamt 
  • kunna lösa flaskhalsen
Mer från Moderna Läkare

Utbränd innan AT

Tema Dålig introduktion, otydlighet om vad som förväntas av en på jobbet och därtill press på att prestera för att få en bra referens till AT-ansökningen. Känns situationen igen? För Sofia ledde en kaosartad arbetssituation till utmattningssyndrom. Vi får ta del …

Läkare i kris och konflikt

Tema Kriser kommer i många skepnader. Moderna Läkare träffar Nicholas Gray, specialistläkare i akutsjukvård med erfarenhet av såväl civila som militära kriser i skarpt läge.

Underläkare är mer utsatta för hot och våld

Tema Under våren genomförde Läkarförbundet en arbetsmiljöenkät som skickades ut till samtliga medlemmar i förbundet. 42 % av förbundets medlemmar svarade på undersökningen och de första delrapporterna från enkäten har fått stor uppmärksamhet. Förbundet släpper nu den fjärde delrapporten, som fokuserar på …

Ordförandeord #4 2022: Kvinna. Liv. Frihet.

Ledare Det känns väldigt tungt att skriva dessa rader. Orden känns så små. Handlingarna känns otillräckliga. Jag är fysiskt trygg där jag befinner mig, men inombords är det rena ”hela havet stormar”. I mitt hemland Iran protesterar kvinnor, flickor, män och …

Negativ forskningstrend kartlagd

Reportage Trots stort intresse för forskning går andelen forskande läkare ned. Läkare är den enda yrkesgrupp som ur ett livslöneperspektiv förlorar på att disputera. Detta enligt en enkät utförd av SYLF och Läkarförbundet.

Tillsammans når vi framgång

Basfackligt Det finns många fördelar med att vara medlem i facket. Den främsta är förmodligen gemenskapen i fackförbundet när det blåser kallt på arbetsplatsen. Du kan som medlem få stöttning, vägledning och hjälp att reda ut oredan som drabbat dig.

Gaffelmottagning ger mer tid till handledning och reflektion för ST-läkare

Reportage Artikeln kommer ursprungligen från årets första nummer av tidningen Sjukhusläkaren. Mer tid för handledning och reflektion. Det lockade ST-läkaren Julia Carlsson till gaffelmottagningen på Prostatacancercentrum vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Mottagningsmodellen för ST-läkare är ett mer effektivt sätt att komma in i …

När blir jag avslöjad?

Tema Under ett förtroligt lunchsamtal säger plötsligt min mycket pålästa och vetenskapligt orienterade kollega att hen i ärlighetens namn inte kan så mycket och mest går och väntar på att resten av kliniken ska inse det. Känner du igen dig? Moderna …

Klockan som tickar

Ledare Bristen på utbildningstjänster är en av SYLF:s högst prioriterade frågor. Vi jobbar stenhårt för att förbättra underläkares möjligheter att så snabbt som möjligt avancera från examen fram till specia­listbeviset.