fbpx
Hoppa till innehåll

Tips och trix för att bli
en bättre handledare

Varför är det så viktigt med handledning? Och hur ger man feedback till en kollega på ett snyggt sätt? Vi träffade Fredrik Walentin, neurolog i Örebro och erfaren handledare, för en pratstund om den fina konsten att lära ut läkaryrket. Text Carl Johansson.
Bild: Getty Images
Tema

Vad har du för erfarenhet av att handleda och blivit handledd?
Det jag har upplevt i båda rollerna är att i många fall hade det varit bra med en direkt och närvarande handledning när man träffar en patient. Istället blir det ofta att man i efterhand får sitta och beskriva patienten inför handledaren eller bakjouren. Det blir sällan bra eller effektivt, särskilt inte då det kommer till att tolka ett statusfynd, att optimera kommunikation eller bedömning av etiska ställningstaganden. Att handleda utifrån det man sett gemensamt är mycket bättre.

Vad innebär god handledning?
En duktig handledare är duktig på att ställa frågor och få den andra att tänka efter. För att få till bra handledning behöver vi arbeta mer tillsammans och ibland organisera verksamheten annorlunda. Jag har ett bra exempel som jag brinner för och det kallas Gaffelmottagning. Det går ut på att man bedriver en ST-mottagning med en tillgänglig specialist. Specialisten får ha en rent hand­ledande roll och vara med på delar av mottagningsbesöken och bedömningen som underläkarna gör. Handledaren kan då ge feedback och hjälpa underläkarna med att komma snabbare till beslut.

När vi delar patientmötet kan vi som handledare diskutera statusfynd och uppmärk­samma subtila saker i anamnesen.

Finns det några moment inom läkaryrket som är extra viktiga att handleda?
Kommunikation och professionalism, inklusive etik, är viktiga områden där man behöver vara med och dela patientmötet för att kunna ge feedback. Kliniskt beslutsfattande är också ett område som kräver träning och handledning. När vi delar patientmötet kan vi som handledare diskutera statusfynd och uppmärksamma subtila saker i anamnesen på ett annat sätt. Det kan vara avgörande för handläggningen.

Hur ger man feedback på ett bra sätt?
Börja med att fundera på vad man vill uppnå och var konkret och avgränsad i feedbacken. Fokusera på uppgiften och inte personen. Det är också viktigt att vara respektfull, fråga exempelvis om tajmingen passar: ”Går det bra att jag ger dig feedback nu?”. Jag brukar börja med att den handledde får självskatta sin insats först. ”Hur tycker du att det gick?” Ge sedan något konkret tillbaka och försök validera vad personen just sagt. ”Hur tänker du att du ska göra nästa gång?”. Lämna sedan utrymme åt den handledde att ge feedback på feedback. ”Det här jag sa, vad tycker du om det?”

Fredrik Walentin
Fredrik Walentin (Foto privat).

Vilka förutsättningar krävs på arbets­platsen för att handledningen ska fungera?
Nästan allt vi gör i den kliniska vardagen är tidsbundet och schemalagt. Handledning är alltför sällan det. Vi behöver förse cheferna med argument för varför det är viktigt att satsa på utbildning. Det handlar om effektivitet, patientsäkerhet, bättre arbetsmiljö men det är också en rekryteringsgrund. En fungerande handledning kan göra en arbetsplats attraktiv och att man behåller kompetens i verksamheten.

En fungerande handledning kan göra en arbetsplats attraktiv och att man behåller kompetens i verksamheten.

Vad är största utmaningen med att handleda?
Den verkliga utmaningen är när läkaren inte fungerar. Det kan gälla både studenter, ST-läkare och specialister. Specialistkollegium kan vara ett forum för att diskutera handlingsplaner i sådana fall. Det är viktigt att kollegiet bygger omdömen på verkliga observationer och att feed-back ges till den som handleds på ett respektfullt och konkret sätt.

Kan man lära sig något av att handleda?
Ja, det tror jag verkligen. Dels märker man vad man inte kan och får träna sig på det. Man kan också bli en bättre läkare och medmänniska genom att ställa frågor, lyssna, validera och stödja. Handledning behöver inte vara svårt om vi gör just så.


Vad är det roligaste med att handleda?

Det roligaste är att se en kollega växa, och nog så ofta bli bättre än en själv.  •

Mer från Moderna Läkare

At være svensk læge i Danmark

Tema Hur skiljer sig egentligen livet som läkare i Danmark från i Sverige? Moderna Läkare har intervjuat Ebba Katsler, läkare på neurokirurgiska kliniken på Rigshospitalet, om hennes vardag och villkor i huvudstaden på andra sidan sundet.

Läkare utan gränser

Ledare På många håll är planeringen av sommarsemestern nu i full gång. Insikten om att allas önskemål inte kan tillgodoses nås snabbt när man granskar Excelfilen under ett läkarmöte. Kort därefter börjar kollegor erbjuda sig att flytta på veckor, någon sms:ar …

Vad gör Läkarförbundet mot diskriminering?

Fackligt Diskriminering är en av alla viktiga frågor läkarförbundet jobbar med. En kylig vinterdag berättar Marie Lav, ombudsman på Sveriges läkarförbund, om arbetet mot diskriminering.

Moderna Läkare Finder: Henrik Borg

Reportage Henrik Borg är 28-år, ST-läkare i intermedicin och längtar efter att känna hjärtat slå extra för den rätta. Letar du också efter kärleken? Se hit!

Hållbart arbetsliv

Krönika Det borde ju inte va så svårt att ha ett hållbart arbetsliv. Så länge arbetet skapar en vardag med hälsosam adekvat återhämtning, näringsriktig kost, fullgod fysisk aktivitet, lagom med stress och en meningsfull tillvaro. Vadå? Det har väl alla läkare? …

Varför får vi inte strejka?

Fackligt Det är en turbulent tid för hälso- och sjukvården i Skaraborg just nu. Akuten och IVA i Lidköping stängde i höstas, flera mottagningar läggs ner eller flyttas och de flesta verksamheter påverkas på något sätt av den aktuella omorganiseringen.

Arbetsmiljö – modeord eller verskstad?

Tema Vi hör återkommande om underläkares tuffa villkor och utsatta ställning på arbetsmarknaden, inte minst i jakten på den där åtråvärda AT- eller ST-platsen. Men vilka faktorer är egentligen viktiga för en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv.

Att hålla livet ut

Fackligt Lokalordförandeord signerat Rebecka Skarstam, avgående ordförande SYLF Värmland

Hur mår kvinnliga läkare?

Tema Sofia Kühner, ST-läkare och ordförande för Kvinnliga läkares förening, berättar hur jämställdheten ser ut inom yrket och hur kvinnliga läkare mår.