fbpx
Hoppa till innehåll
Visar 1 – 10 av totalt 38 träffar

Styrelsemöte 19 november 2021

Styrelsemöte 211119Bland annat följande punkter diskuterades: IndividärendenStruktur kring larm vid livshotande tillstånd.Rekrytering av chefer. Hot och våld ökar på Hallands sjukhus - genomlysning pågårAutomatiserade processer - Roboten Ernst utvecklas och…

Månadsmöte 18 november 2021

Månadsmöte 211118 (förhandlingar och överläggningar med personalavdelningen) Bland annat följande diskuterades: Lägstalöner för olika befattningar, lönestrukturen håller på att ses över.Diskussion kring önskemål uppräkning av ingångslöner, vid samtliga befattningar. Detta…

Medlemskväll 5 oktober

5/10 fick vi äntligen träffas på en medlemsaktivitet tillsammans. Tack för en trevlig kväll med Henrik Widegren och "Medicinens sjuka historia!" Vi ser framemot kommande medlemsaktiviteter. Nästa aktivitet är "Vad…

Styrelseinternat 14-15 oktober 2021

Styrelseinternat 14-15 oktober 2021 Vi fick föreläsning från läkarförbundet centralt kring medlemsvård. Vidare diskuterades bland annat följande: ArbetsmiljöfrågorIngångslöner för ST-läkare och specialister.Förskjuten arbetstid Gravida och jourer.

Styrelsemöte 7 september 2021

Styrelsemöte 21-09-07. Bland annat följande punkter berörs: Lönekartläggning- Ingångslön hos nyblivna specialister på HS. Diskussion kring utformande av motion till fullmäktige. Förberedelser inför Vi-7 mötet (samarbetsorgan för 7 lokalföreningar) Individärenden.

Månadsmöte 26 augusti 202

Månadsmöte (överläggningar mellan Hlf och Regionkontoret 1 gång/månad) 21-08-26 -Tidsbegränsat avtal om förlängd specialisttjänstgöring p g a corona upprättat. Har man inte blivit färdig specialist p g a corona så…

Styrelsemöte 14 juni 2021

Sista mötet innan sommaren tillbringades med att diskutera bland annat följande punkter: ChefstillsättningarVårdskulden efter coronapandemin ch en hållbar arbetsmiljöErsättning vid schemaändringar med kort varselLönekartläggning (genomgång gällande eventuella oskäliga löneskillnader) genomförd

Styrelsemöte 18 maj 2021

Vi diskuterar bland annat följande: Individärenden Lönerevisionen Lönekartläggning Försenad ST pga covid-19Förmånsbestämd pension för arbetstagare födda före 1986 Vi fick även besök av Mikaela Waltersson regionstyrelsens ordförande, där vi diskuterade…
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar