Hoppa till innehåll
Visar 1 – 10 av totalt 44 träffar

Pensionsinformation KPA Pension

Hallands läkarförening och Eva Wistrand på KPA Pension bjuder in till digital pensionsinformation. Då avtalen ser lite olika ut har vi delat upp det på två kvällar, tisdag 14 juni…

Årsmöte 10 mars 2022

Hallands läkarförening håller årsmöte torsdag 10 mars 2022 - för mer information se under fliken Om oss - Verksamhetsberättelser & Årsmöten.

Styrelsemöte 1 februari 2022

Vid dagens styrelsemöte gick vi bl a igenom: ChefstillsättningarIndividärenden Lönerevision Diskussion kring önskemål om extra ersättning även för läkare när man tar extrapass. Ett sådant erbjudande finns för närvarande hos…

Månadsmöte 20 januari 2022

Diskussion och förhandlingar med HR/personalavdelningen en gång/månad. Presentation av ATL-tid och diskussion kring dettaDiskussion kring jourkomptimmar, de som har över 200 timmarDialog kring den kommande lönerevisionenDiskussion kring jourled inom vuxenpsykiatrinDialog…

Styrelsemöte 16 december 2021

Vid årets sista styrelsemöte diskuterades bl a Uppstart lönerevision 2022, lönekartläggning.Översyn av ATL-tid, förhandlingsframställan kommer att lämnas in.ChefstillsättningarIndividärenden

Månadsmöte 16 december 2021

Månadsmöte (diskussion och förhandlingar med HR/personalavdelningen en gång/månad, Avtal gällande psykiatrins paragraf 6-bedömningar på annan ort.Nytt avtal på G gällande neonatal-jourer i Varberg.Anställningsvillkor för 66+ diskuterades vidare.Förhandlingsframställan gällande bättre ersättning…

Styrelsemöte 19 november 2021

Styrelsemöte 211119Bland annat följande punkter diskuterades: IndividärendenStruktur kring larm vid livshotande tillstånd.Rekrytering av chefer. Hot och våld ökar på Hallands sjukhus - genomlysning pågårAutomatiserade processer - Roboten Ernst utvecklas och…

Månadsmöte 18 november 2021

Månadsmöte 211118 (förhandlingar och överläggningar med personalavdelningen) Bland annat följande diskuterades: Lägstalöner för olika befattningar, lönestrukturen håller på att ses över.Diskussion kring önskemål uppräkning av ingångslöner, vid samtliga befattningar. Detta…

Medlemskväll 5 oktober

5/10 fick vi äntligen träffas på en medlemsaktivitet tillsammans. Tack för en trevlig kväll med Henrik Widegren och "Medicinens sjuka historia!" Vi ser framemot kommande medlemsaktiviteter. Nästa aktivitet är "Vad…

Styrelseinternat 14-15 oktober 2021

Styrelseinternat 14-15 oktober 2021 Vi fick föreläsning från läkarförbundet centralt kring medlemsvård. Vidare diskuterades bland annat följande: ArbetsmiljöfrågorIngångslöner för ST-läkare och specialister.Förskjuten arbetstid Gravida och jourer.
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar