Hoppa till innehåll

Din lokala lön och anställning

Anställningsavtalet är det viktigaste du skriver på när det gäller ditt arbetsliv. Tag gärna kontakt med läkarföreningen för att få rådgivning inför din anställning och innan du skriver under avtalet.

De enskilda löneförhandlingarna, både vid nyanställning och vid förändrade arbetsuppgifter, är av utomordentlig betydelse. Det är viktigt både för Dig och oss andra att Du får en bra och relevant lön.

Vi har möjlighet att hjälpa Dig med såväl aktuell lokal som central lönestatistik.

Du kan också söka både lokal och nationell lönestatistik via Saco lönesök, där uppgifterna som gäller i november publiceras följande vår. Saco lönesök kan endast nås av inloggade medlemmar.

Vad gäller uppgifter om vanligt förekommande lönenivåer vid nyanställning kan en personlig kontakt via vårt kansli eller en lokal facklig företrädare ge det mest korrekta svaret.

SLF.se
Din lokala lön och anställning