Hoppa till innehåll
Din lokala lön och anställning
Löneförhandlingar 2024 och statistik

Löneförhandlingar 2024 och statistik

Här kan du läsa information om lönerevisionerna inom Region Östergötland för 2024.

Du hittar även länk till statistik och annan löneinformation här. För förhandlingar inom sektorer utanför Region Östergötland – kontakta kansliet.

Lönerevisionerna för 2024 kommer att gå igång med start i maj. Tiderna är satta på respektive centrum inom regionen och löneökningsutbetalningar kommer precis som tidigare år ändå att ske från lönerevisionsdatum som är den 1 april 2024. Förhandlingarna genomförs även denna gång på det sättet att lönerna för medlemmar i Sveriges Läkarförbund och arbetar inom region Östergötland så överenskoms lönerna vid förhandling mellan Region Östergötland och Östergötlands Läkarförening (s.k. traditionell förhandling). Respektive centrum förhandlas för sig eller där det är praktiskt möjligt sker en sammanslagning. Det är viktigt att varje läkare framför att det ska hållas ett utvecklingssamtal med närmaste chef före vår förhandling med arbetsgivaren och ett lönesamtal efter verkställd förhandling.

Följande styrelseledamöter förhandlar:

Överläkare Bo Tillander: Primärvårdscentrum, Psykiatricentrum

Överläkare Madelene Wedin: CKOC

Överläkare Niklas Theorin: Hjärtcentrum, Medicincentrum, BKC, NSC och NSV, Regionledningskontoret, HSS och DC.

Överläkare Jakob Hager: Sinnescentrum och NSÖ

Vilka omfattas av förhandlingarna?

För 2024 gäller följande. Hade du den 31 mars 2024 en tillsvidareanställning på befattning för specialistkompetent läkare, ST-läkare eller leg. läkare och var fortsatt anställd den 1 april 2024 genererar du pengar till löneutrymmet som ska fördelas. Samma gäller för läkare med förenad anställning d.v.s. professor eller lektor kombinerad med anställning i Region Östergötland som specialistkompetent läkare t.ex. överläkare eller distriktsläkare. Vikarier och läkare anställda på särskild eller allmän visstidsanställning omfattas inte av löneöversynsförhandlingarna men vi kommer att lämna synpunkter på lönesättningen. Det är därför viktigt att även du som har sådan anställning besvarar vår löneenkät, som respektive förhandlingsansvarig skickar ut ett par veckor före inbokat förhandlingsdatum.

När är samtliga förhandlingar klara?

Det vet vi inte men retroaktiv lön, för de läkare som får lönepåslag, kommer att utbetalas från och med 1 april 2024. På denna sida kan du även finna preliminära förhandlingstider för 2024. Obs! Information om din nya lön får du via arbetsgivaren.

Övrigt: Icke legitimerade underläkare omfattas inte av lokala löneöversynsförhandlingar.

Förhandlingar inom övriga sektorer (kontakta kansliet).

Statistik och annan löneinformation

Den partsgemensamma lönestatistiken utvisande löneläget i november 2023 finns inlagd i Saco Lönesök (endast för inloggade medlemmar).

Regionens FOU-riktlinje som gäller från den 1 maj 2015 berättigar till ett lönepåslag om sammanlagt 4 000 kr för disputation och 5 000 kr för docentur. I dessa riktlinjer framgår också vad som gäller för forskande AT- och ST-läkare.

Styrelsen anser att ingångslönerna i Region Östergötland måste höjas för att få konkurrenskraftiga löner och lämnar följande rekommendation: Gå in på Saco Lönesök. Ta fram löneläget i hela landet för aktuell befattning och i förekommande fall specialitet. Räkna fram den lön som ligger mitt emellan 25 percentilen och medianlön och räkna upp den summan med 3, 3 % för att få 2024 års löneläge och Därtill kommer bl.a. påslag enligt Regionens FOU-riktlinje, se ovan.

Glöm inte att kontakta oss för lönerådgivning.