Hoppa till innehåll
Din lokala lön och anställning
Löneförhandlingar 2022 och statistik

Löneförhandlingar 2022 och statistik

Här kan du läsa information om lönerevisionerna inom Region Östergötland för 2022.

Du hittar även statistik och annan löneinformation här. För förhandlingar inom sektorer utanför Region Östergötland – kontakta kansliet.

I början av februari 2022 påbörjas löneöversynsförhandlingar i Region Östergötland avseende läkares löner per den 1 april 2022. Merparten av löneförhandlingarna kommer att ske under mars-april. Förhandlingarna genomförs även denna gång på det sättet att lönerna för medlemmar i Sveriges Läkarförbund överenskoms vid förhandling mellan Region Östergötland och Östergötlands Läkarförening (s.k. traditionell förhandling). Respektive centrum förhandlas för sig eller där det är praktiskt möjligt sker en sammanslagning. Det är viktigt att varje läkare framför att det ska hållas ett utvecklingssamtal med närmaste chef före vår förhandling med arbetsgivaren och ett lönesamtal efter verkställd förhandling. För 2022 är det garanterade utfallet 1,6 % för hela kollektivet.

Följande styrelseledamöter förhandlar:

Överläkare Bo Tillander: Primärvårdscentrum, Psykiatricentrum

Specialistläkare Madelene Wedin: CKOC

Överläkare Torsten Johansson: Regionledningskontoret, HSS, DC och NSÖ

Överläkare Niklas Theorin: Hjärtcentrum, Medicincentrum, BKC, NSC och NSV

Överläkare Jakob Hager: Sinnescentrum

Vilka omfattas av förhandlingarna?

För 2022 gäller följande. Hade du den 31 mars 2022 en tillsvidareanställning på befattning för specialistkompetent läkare, ST-läkare eller leg. läkare och var fortsatt anställd den 1 april 2022 genererar du pengar till löneutrymmet som ska fördelas. Samma gäller för läkare med förenad anställning d.v.s. professor eller lektor kombinerad med anställning i Region Östergötland som specialistkompetent läkare t.ex. överläkare eller distriktsläkare. Vikarier och läkare anställda på allmän visstidsanställning omfattas inte av löneöversynsförhandlingarna men vi kommer att lämna synpunkter på lönesättningen. Det är därför viktigt att även du som har sådan anställning besvarar vår löneenkät, som respektive förhandlingsansvarig skickar ut ett par veckor före inbokat förhandlingsdatum.

När är samtliga förhandlingar klara?

Det vet vi inte men retroaktiv lön, för de läkare som får lönepåslag, kommer att utbetalas från och med 1 april 2022. På denna sida kan du även finna preliminära förhandlingstider för 2022 Förhandlingstider 2022. Dessa visar enbart startdatum för förhandlingarna och anger inte när förhandlingarna är avklarade. Obs! Information om din nya lön får du via arbetsgivaren.

Övrigt: Icke legitimerade underläkare omfattas inte av lokala löneöversynsförhandlingar.

Förhandlingar inom övriga sektorer (kontakta kansliet).

Statistik och annan löneinformation

Den partsgemensamma lönestatistiken utvisande löneläget i november 2021 finns inlagd i Saco Lönesök (endast för inloggade medlemmar).

Regionens FOU-riktlinje som gäller från den 1 maj 2015 berättigar till ett lönepåslag om sammanlagt 4 000 kr för disputation och 5 000 kr för docentur. I dessa riktlinjer framgår också vad som gäller för forskande AT- och ST-läkare.

Styrelsen anser att ingångslönerna i Region Östergötland måste höjas för att få konkurrenskraftiga löner och lämnar följande rekommendation: Gå in på Saco Lönesök. Ta fram löneläget i hela landet för aktuell befattning och i förekommande fall specialitet. Räkna fram den lön som ligger mitt emellan 25 percentilen och medianlön och räkna upp den summan med 2,5 % för att få 2022 års löneläge. Därtill kommer bl.a. påslag enligt Regionens FOU-riktlinje, se ovan.

Glöm inte att kontakta oss för lönerådgivning.

Beredskapsersättning
Bundenhetsersättningen vid beredskap gällande fr.o.m. den 1 april 2008 anges nedan. Hur stor skillnaden fr.o.m den 1 november 2020 är mellan det centrala läkaravtalet och vårt lokala avtal står inom parantes.

Vardag A 0,15 (0,11 = lokala avtalet ger en ökning med 36 %).
Helg A 0,25 (0,22 = lokala avtalet ger en ökning med 14 %).
Vardag B 0,1 (0,07 = lokala avtalet ger en ökning med 43 %).
Helg B 0,15 (0,14 = lokala avtalet ger en ökning med 7 %).

Helg räknas från kl 17.00 fredag eller vardag före sön och helgdag till kl 07.00 vardag efter sön- och helgdag.