Hoppa till innehåll

För ombud

Här hittar du information och underlag för dig i din egenskap som ombud.

Klicka här för att komma till Läkarförbundets information om vad som gäller allmänt för fackliga förtroendemän inklusive skyddsombud samt få uppgifter om centralt anordnad facklig utbildning, som Du kan delta i.

Om Du klickar på rubrikerna nedan så finner Du vad som är aktuellt för Dig i Din egenskap av centrum-/klinik-/eller vårdcentralsombud i Region Östergötland eller fackligt ombud inom kommunal och privat sektor. Information som berör Dig finns även under övriga flikar på vår hemsida.

En av Dina viktigaste uppgifter som ombud är att hänvisa medlemmar, som avser att ta anställning på Din arbetsplats, till kansliet eller förhandlingsansvariga för hjälp inför löneförhandling genom aktuell statistik och konkret vägledning.

Uppgifter och befogenheter för ombud inom region.

Uppgifter och befogenheter för ombud inom kommun.

Uppgifter och befogenheter för ombud inom privat sektor.

Samverkansavtal gällande från 2018-06-26.