Hoppa till innehåll

Ordförandeblogg maj 2024

Detta skrivs 1:a maj, den kanske mest fackliga dag som finns. Samtidigt som våren äntligen verkar ha kommit på riktigt med ljus, värme och pollen är det minst sagt fullt upp för de flesta av oss nu. Regionens dåliga ekonomi med varsel och ”ny arbetsorganisation” gör att det finns ett antal projekt och arbetsgrupper som ska försöka se till att vården kan fortsätta bedrivas så bra som möjligt. Många av oss är dock både frågande inför och frustrerade av att varslen inte verkar ta hänsyn till vilken verksamhet RÖ vill bedriva eller grundläggande prioriteringsprinciper. Och i planeringen av ny organisation vet man inte alltid vilken bemanning som kommer att finnas tillgänglig. Där gör våra ombud en enormt viktig insats genom att påtala svagheter och brister på ett så konstruktivt sätt som möjligt, även om det ytterst är arbetsgivaren som bestämmer. Det finns dock en stor och förståelig oro både inför sommaren och sedan vad som ska komma i höst. En annan sak som påverkar oss nu är ju Vårdförbundets blockad mot övertid och merarbete. Vi har som fackförbund och medlemmar en neutralitetsrätt, d.v.s. vi kan inte tvingas utföra sådant arbete som omfattas av blockaden. Jag och vice ordförande Madelene Wedin har 30/4 haft ett möte med vårddirektör, medicinsk direktör och (t.f.) HR-direktör och klargjort vår och förbundets ståndpunkt att det inte är enskilda läkares, ofta bakjourer, att beordra så kallat skyddsarbete d.v.s. kräva att sjuksköterskor arbetar övertid utan att detta är ett arbetsgivaransvar. Exempelvis vid sjukdomsfall jourtid. Dock verkar det som att sköterskor vilka under jour eller beredskap behöver arbeta då registrerar övertid och nu alltså anses utföra skyddsarbete! Vilket för mig är märkligt, då detta arbete är (statistiskt) lika förväntat som våra störningar under jour och beredskap och bottnar i ett medicinskt behov, exempelvis om en operation eller undersökning behöver utföras. Ytterst blir det i dessa fall alltså vår bedömning som avgör om undersökningen eller åtgärden behöver utföras, vilket för mig inte är kontroversiellt eftersom patientsäkerheten alltid måste gå först. Det för många kanske intressantaste fackliga ämnet just nu är dock så klart lönerevisionen. Läkarförbundet fick ett ettårigt avtal, där SKR var väldigt tydliga med att man inte ville diskutera flerårig lösning. Detta gör att mer strategiska frågor som ersättning för bundenhet, lönenivåer för yngre läkare, jourbefrielse för gravida, dygns- och veckovila, rätten till övertidsersättning m.m. inte kommit med alls eller nämns mest i allmänna ordalag. Man ska så klart aldrig vara nöjd som facklig men under rådande omständigheter med usel ekonomi i de flesta regioner får 3,3 % i garanterat utfall enligt det så kallade ”Märket” anses acceptabelt. Regionen har haft mycket bråttom med att kalla till överläggningar och vår kanslichef Michaela och våra förhandlare har fått slå knut på sig själva för att få ihop datum innan sommaren, men nu finns det ett schema för i varje fall de första överläggningarna på varje centrum 3/5-14/6. Vi kan tyvärr notera att RÖ halkat efter inom många specialiteter trots sina tidigare ambitioner om att ligga över medel. Det finns också en del ställen som behöver fortsätta arbeta på individuell och verksamhetsutvecklande lönesättning, dvs att det ska märkas i lönekuvertet om man gör bra ifrån sig. Här är det viktigt att påminna om att ni SKA ha utvecklings- och lönesamtal årligen med er närmsta chef för att kunna veta vad som förväntas av er men också få åtminstone en bakgrund till varför utfallet blir som det sedan blir. Får man en lägre ökning än kollegorna är det chefens ansvar att förklara varför. Forskning, undervisning och randning är exempel på sådana aktiviteter som INTE ska leda till sämre löneutveckling – chefen ska veta hur väl man fungerar där och vid föräldraledighet är det den tidigare prestationen som avgör. Eftersom medarbetarna ska hinna få besked om sin nya lön innan den ”körs” i systemen och regionen av någon anledning inte kan ändra till ny lön under juli och augusti blir det på många ställen så att den nya lönen betalas ut först i september. Men då retroaktivt från 1/4 som vanligt. Årstiden är ju fylld av helger och aktiviteter, inte minst för de som har barn – jag hoppas att ni alla får möjlighet att njuta av välförtjänta ledigheter. Anmälningstiden har visserligen gått ut, men vi hoppas få träffa några av er på den Karriärkväll som Läkartidningen arrangerar i Linköping 14/5. Även om det inte alltid märks från arbetsgivarhåll är ert arbete och engagemang uppskattat och det som håller sjukvården igång! För styrelsen i ÖLF Niklas Theorin, ordförande