Hoppa till innehåll

Löneväxlingsavtal Region Östergötland

Sedan 2011 finns möjlighet att växla lön mot pensionssparande för alla månadslöneanställda läkare som ännu inte fyllt 67 år. 

Man kan löneväxla lägst 100 kr och högst 20 % av den fasta kontanta bruttolön per månad. Den som löneväxlar kan dessutom göra maximalt tre engångsavsättningar per år på sätt som anges i avtalet 9.3.

En extra bonus på 6 procent på löneväxlat belopp utges. Bonusen kan komma att förändras, vilket i så fall kommer att anges på lönebeskedet i så god tid att man kan ta nytt beslut med anledning av förändringen innan denna träder i kraft. Löneväxlingen kan avslutas när som helst men med tre månaders varsel.

Den som ännu inte har en månadslön överstigande 8,07 inkomstbasbelopp (49 967 kr 2023) rekommenderas att läsa informationen i avtalet om hur förmåner från socialförsäkringarna kan påverkas vid löneväxling.

Läs hela avtalet här: Löneväxling Region Östergötland

Utförlig information finns på Region Östergötlands hemsida: Sök på löneväxling!