Hoppa till innehåll

Ordförandebloggen

Ordförandeblogg maj 2024

Detta skrivs 1:a maj, den kanske mest fackliga dag som finns. Samtidigt som våren äntligen verkar ha kommit på riktigt med ljus, värme och pollen är det minst sagt fullt upp för de flesta av oss nu. Regionens dåliga ekonomi med varsel och ”ny arbetsorganisation” gör att det finns ett antal projekt och arbetsgrupper som ska försöka se till att vården kan fortsätta bedrivas så bra som möjligt. Många av oss är dock både frågande inför och frustrerade av att varslen inte verkar ta hänsyn till vilken verksamhet RÖ vill bedriva eller grundläggande prioriteringsprinciper. Och i planeringen av ny organisation vet man inte alltid vilken bemanning som kommer att finnas tillgänglig. Där gör våra ombud en enormt viktig insats genom att påtala svagheter och brister på ett så konstruktivt sätt som möjligt, även om det ytterst är arbetsgivaren som bestämmer. Det finns dock en stor och förståelig oro både inför sommaren och sedan vad som ska komma i höst. En annan sak som påverkar oss nu är ju Vårdförbundets blockad mot övertid och merarbete. Vi har som fackförbund och medlemmar en neutralitetsrätt, d.v.s. vi kan inte tvingas utföra sådant arbete som omfattas av blockaden. Jag och vice ordförande Madelene Wedin har 30/4 haft ett möte med vårddirektör, medicinsk direktör och (t.f.) HR-direktör och klargjort vår och förbundets ståndpunkt att det inte är enskilda läkares, ofta bakjourer, att beordra så kallat skyddsarbete d.v.s. kräva att sjuksköterskor arbetar övertid utan att detta är ett arbetsgivaransvar. Exempelvis vid sjukdomsfall jourtid. Dock verkar det som att sköterskor vilka under jour eller beredskap behöver arbeta då registrerar övertid och nu alltså anses utföra skyddsarbete! Vilket för mig är märkligt, då detta arbete är (statistiskt) lika förväntat som våra störningar under jour och beredskap och bottnar i ett medicinskt behov, exempelvis om en operation eller undersökning behöver utföras. Ytterst blir det i dessa fall alltså vår bedömning som avgör om undersökningen eller åtgärden behöver utföras, vilket för mig inte är kontroversiellt eftersom patientsäkerheten alltid måste gå först. Det för många kanske intressantaste fackliga ämnet just nu är dock så klart lönerevisionen. Läkarförbundet fick ett ettårigt avtal, där SKR var väldigt tydliga med att man inte ville diskutera flerårig lösning. Detta gör att mer strategiska frågor som ersättning för bundenhet, lönenivåer för yngre läkare, jourbefrielse för gravida, dygns- och veckovila, rätten till övertidsersättning m.m. inte kommit med alls eller nämns mest i allmänna ordalag. Man ska så klart aldrig vara nöjd som facklig men under rådande omständigheter med usel ekonomi i de flesta regioner får 3,3 % i garanterat utfall enligt det så kallade ”Märket” anses acceptabelt. Regionen har haft mycket bråttom med att kalla till överläggningar och vår kanslichef Michaela och våra förhandlare har fått slå knut på sig själva för att få ihop datum innan sommaren, men nu finns det ett schema för i varje fall de första överläggningarna på varje centrum 3/5-14/6. Vi kan tyvärr notera att RÖ halkat efter inom många specialiteter trots sina tidigare ambitioner om att ligga över medel. Det finns också en del ställen som behöver fortsätta arbeta på individuell och verksamhetsutvecklande lönesättning, dvs att det ska märkas i lönekuvertet om man gör bra ifrån sig. Här är det viktigt att påminna om att ni SKA ha utvecklings- och lönesamtal årligen med er närmsta chef för att kunna veta vad som förväntas av er men också få åtminstone en bakgrund till varför utfallet blir som det sedan blir. Får man en lägre ökning än kollegorna är det chefens ansvar att förklara varför. Forskning, undervisning och randning är exempel på sådana aktiviteter som INTE ska leda till sämre löneutveckling – chefen ska veta hur väl man fungerar där och vid föräldraledighet är det den tidigare prestationen som avgör. Eftersom medarbetarna ska hinna få besked om sin nya lön innan den ”körs” i systemen och regionen av någon anledning inte kan ändra till ny lön under juli och augusti blir det på många ställen så att den nya lönen betalas ut först i september. Men då retroaktivt från 1/4 som vanligt. Årstiden är ju fylld av helger och aktiviteter, inte minst för de som har barn – jag hoppas att ni alla får möjlighet att njuta av välförtjänta ledigheter. Anmälningstiden har visserligen gått ut, men vi hoppas få träffa några av er på den Karriärkväll som Läkartidningen arrangerar i Linköping 14/5. Även om det inte alltid märks från arbetsgivarhåll är ert arbete och engagemang uppskattat och det som håller sjukvården igång! För styrelsen i ÖLF Niklas Theorin, ordförande

Kallelse till extra medlemsmöte och ordförandeblogg

Kallelse till extra medlemsmöte

Vi hade nyligen årsmöte med inbjudna gäster, mer om detta nedan. Inför årsmötet hade vi dessvärre inte fått fram någon kandidat till ersättare för Torsten Johansson som efter lång och trogen tjänst nu hade beslutat sig för att avgå från rollen som sekreterare (och styrelsemedlem). Sedermera har dock Jakob Hager, en av våra nuvarande styrelsemedlemmar, erbjudit sig att axla rollen.

Då sekreterare utses på två år omväxlande med ordförande, till skillnad från övriga styrelseledamöter som väljs årligen, behöver vi genomföra ”fyllnadsval”.

Därför kallas härmed till extra medlemsmöte i Östergötlands läkarförening tisdag 26/3 kl 18.00 via Zoom. Eventuella motkandidater ska anmälas senast 12/3.

Dagordning

Mötets öppnande.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Upptagande av röstlängd. Förslag: anmälda och uppkopplade.

Val av sekreterare för Östergötlands läkarförening fram till årsmötet 2026. Styrelsens och valberedningens förslag: Jakob Hager, överläkare vid kirurgkliniken Vrinnevi och för närvarande styrelseledamot i ÖLF.

Övriga frågor.

Mötets avslutande.

Anmälan till ostergotlandslakarforening@regionostergotland.se alternativt michaela.tinnerholm@slf.se senast fredag 22/3 kl 12.00.

Vid årsmötet 6/2 hade vi besök av regiondirektör Mikael Borin och regionstyrelsens ordförande Marie Morell. Föga förvånande rörde sig diskussionen mycket om regionens ekonomiska situation och 28/2 kom så besked om varsel av 900 personer. Visserligen kommer varslet inte att omfatta läkartjänster, men redan tidigare hade regionen ju fattat beslut om generellt anställningsstopp och en accelererad plan för minskning av hyrbemanning. Dessutom riskerar minskning av annan personal i vårdnära verksamhet att göra att vi får ägna mer tid åt sådant som inte är vår huvuduppgift. När och om läkarens unika kompetens inte utnyttjas rätt kan man verkligen inte prata om RAK! Vi kommer därför att driva på om att neddragningarna måste ske huvudsakligen i den centrala administrationen.

Många av oss har dock svårt att se att så många medarbetare ska kunna sägas upp utan att det påverkar vården. Det är då av största vikt att ledningen frågar oss i professionen om vad som är mer respektive mindre prioriterat och sedan utifrån det fattar beslut som de kommunicerar till medborgarna SAMT ansvarar för. Det är för oss inte acceptabelt med varken centralt fattade beslut som inte är förankrade bland läkarna ELLER att ansvaret läggs på enskilda läkare och verksamheter att prioritera bland individuella patienter eller grupper!

Redan nu finns stora problem med tillgänglighet. Både med vårdplatsbrist (och ja, begreppet används för att beskriva brist på personal som kan bemanna vårdavdelningar) och inom både primärvården och i den sjukhusbaserade vården med operationer och behandlingar. Med färre anställda och mer tid som läkare kanske behöver använda för administration eller utföra andras uppgifter är det svårt att se en enkel lösning på det. Därför är jätteviktigt att arbetsgivaren tar stöd av de som har den högsta kompetensen, dvs läkarna. Vi kan och vill utveckla sjukvården mer än någon annan grupp!

Under februari har EU:s arbetstidsdirektiv om dygnsvila implementerats även för läkare. Det är ett minst sagt komplicerat arrangemang med i grunden ett vällovligt syfte, nämligen att se till att arbetstagare får minst 11 timmars vila per beräkningsdygn. Man kan dock konstatera att det inte riktigt tar hänsyn till utbildningsbehov, bemanningsproblem med samtidigt anställningsstopp eller att jourpass kan vara olika belastade etc. Vissa verksamheter har därför sökt om s.k. undantag för att kunna få fortsätta med arbets- och jourpass längre än 13 timmar. Det är glädjande att se att man involverat lokala fackliga representanter och i många fall läkargruppen samt dessutom gått igenom alternativen. Alla dessa undantag beviljas ett år i taget med utvärdering efter ungefär ett halvår, dvs i slutet av sommaren. Det är viktigt att ni som enskilda läkare också hör av er till era lokala fackliga representanter ifall ni har synpunkter, såväl positiva som negativa.

Vårt nuvarande kollektivavtal löper ut 31/3. Sveriges läkarförbund (SLF) och SKR förhandlar för närvarande och medan det pågår kommer inga uppdateringar. Inför förhandlingarna lämnade SLF sina yrkanden om bl.a. förbättrad ersättning för jour och beredskap, ökad möjlighet till jourbefrielse för gravida, löneöversyn även för visstidsanställda och begränsningar i möjligheten att skriva (”kryssa”) bort rätten till övertidsersättning (denna möjlighet borde tas bort helt enligt de flesta av oss) m.m. SLF har inte lämnat förslag på löneökningsnivån, men det s.k. märket från industrin ligger för 2024 på 3,3 %.

SKR:s utgångsbud är ett kort, helst ettårigt, avtal och s.k. sifferlöst dvs utan angiven lägstanivå. Med det ansträngda ekonomiska läget är det knappast önskvärt för oss.

Även om det regnar och är grått ute när detta skrivs är det faktiskt redan mars och åtminstone enligt kalendern alltså vår. Jag hoppas att ni alla ser ljuspunkter även i arbetet och kommer ihåg att ni är vårdens viktigaste och mest kompetenta medarbetare! I dessa orostider är det viktigt att försöka stötta andra, både läkarkollegor men även andra yrkeskategorier som kanske ser sina jobb hotade i och med varslet. För att citera den store filosofen Bamse: Den som är stark måste också vara snäll!

Till sist vill jag göra reklam för att Läkartidningen och Läkarförbundet arrangerar Karriärkväll i Linköping tisdag 14/5 kl. 17:30.

Mer info och anmälan finns i länken

https://events.magnetevents.com/Event/karriarkvall-i-linkoping-57148

Ta chansen att träffa kollegor, mingla och lyssna på föreläsningar om karriärval och vägar i livet. Styrelsemedlemmar från ÖLF kommer också att finnas på plats.

För styrelsen i ÖLF

Niklas Theorin, ordförande

Ordförandeblogg oktober 2023

Efter en septembermånad som var varmare än sommaren är hösten nu här på riktigt med gulnande löv och friska vindar.

Vi i ÖLF har haft glädjen att få inleda oktober med att hälsa vår nya kanslichef Michaela Tinnerholm välkommen! Hon ersätter Bessem Akremi som återvänder till Stockholm.

Michaela har lång facklig erfarenhet, senast som ombudsman för IF Metall. Hon har redan hunnit vara i kontakt med ett antal medlemmar, vara med på ett första styrelsemöte och kämpa sig fram i djungeln av behörigheter och IT-uppdateringar.

Två av de viktigaste aktuella frågorna för oss nu är EU:s arbetstidsdirektiv och Region Östergötlands ekonomiska läge som båda påverkar arbetssituationen för många av oss.

Vad beträffar arbetstidsdirektivet har det varit många turer, både Läkarförbundet och SKR har justerat sina tolkningar så vad som skrivs här är utifrån vad som gällde när det skrevs.

Arbete och/eller jour (all tid på arbetsplatsen betraktas lika i direktivet) får i normalfallet bara sträcka sig över max 13 timmar. Ordagrant citat från förbundets hemsida (mina fetningar): Ett arbets- eller jourpass kan som huvudregel vara max 13 timmar långt. Detta för att 11 timmars dygnsvila ska erhållas per 24-timmarsperiod. Vid tillämpning av undantag enligt mom. 8 a), dvs. att gå ner till 9 timmars dygnsvila, kan ett arbetspass teoretiskt uppgå till max 15 timmar. Vid tillämpning av undantag enligt mom. 5, dvs. att kombinera arbete och jour, kan sammanlagd tid för två dygn förläggas till 20 timmar under förutsättning att ett pass utgörs av jour och det andra av arbete.

Undantag kan efter förhandling med facklig part medges om allt annat prövats först. Det är alltså till exempel inte ett skäl att både medarbetare och arbetsgivaren tycker att längre pass fungerar bättre. Läggs längre pass ut ”i onödan” kan regionen riskera att straffas. Vid pass 13-20 timmar ska dessutom kompenserande vila motsvarande hela passet läggas ut, vilket i sig också komplicerar. Det har tyvärr inte funnits mycket stöd eller klarhet från varken HR eller Läkarförbundet.

Om det blir en diskussion kring förhandling om undantag enligt ovan ska det hanteras av någon från styrelsen, hör gärna av er till kansliet.

Vi har alla kunnat ta del av löpande rapporter om RÖ:s tilltagande ekonomiska problem där det stora problemet är underskott i hälso- och sjukvårdens verksamhet. En viss ökning av statliga bidrag till regionerna har ju utlovats, men bedöms kanske i första hand kunna parera inflationsorsakade kostnadsökningar. Den nya regiondirektören har därför gett vårddirektörerna i uppdrag att minska personalkostnaderna med sex procent jämfört med dagens läge eller ungefär 600 miljoner kronor. Det var detta som i media framställts som ”600 tjänster bort”. Summan innefattar dock exempelvis kostnader för hyrpersonal och övertidskostnader, så om dessa kan ersättas med billigare lösningar sparas en del av underskottet in. Ledningen kommer nu att se över ”bemanningsmål” för verksamheter för att klargöra var eventuella neddragningar kan ske. Hur lång tid detta kommer att ta och varför det inte skett tidigare vet vi inte. Den ökning av anställda i regionen som skett de senaste åren har ju huvudsakligen varit inom administrativa tjänster så vi har varit tydliga med att det är där nedskärningar måste ske först.

I övrigt ska vi ha fortsatta diskussioner med regionledningen om övertidsersättning, fortbildning och bemanningen i primärvården (bland mycket annat) – frågor som kräver tät bevakning för att inte tappas bort i kristider.

Nästa år löper nuvarande kollektivavtal ut – med bister ekonomi, brist på bemannade vårdplatser som kanske leder till fokus på andra personalkategorier och allt högre etiska och psykiska krav på läkarkåren kan det bli en segdragen förhandlingsrörelse. Utan gällande kollektivavtal finns det dock till och med för oss möjlighet till strejk, under förutsättning att den inte blir samhällsfarlig. Vi som är gamla nog minns strejken 1994 där vissa sjukhus fick ha ”helgverksamhet” tisdag till torsdag. Inom RÖ drivs många verksamheter motsvarande ”sommarläget” för några år sedan eller på halv kapacitet eller med hjälp av hyrpersonal – så sannolikt var den strejken mindre hotfull för befolkningen än nuvarande vardag för oss.

Trots dessa bistra ord vill jag tacka er för era insatser och fokus på patienterna. I tider när arbetsgivaren inte alltid visar uppskattning är det viktigt att vi tillsammans håller humöret uppe!

För styrelsen i Östergötlands läkarförening

Niklas Theorin

Ordförande

Inlägg 230322

När detta skrivs är det vårdagjämning så vi går mot ljusare tider åtminstone rent vädermässigt.

ÖLF har haft årsmöte i februari där den sittande styrelsen fick fortsatt förtroende och vi förstärkte med Marcus Lindenberger från kardiologen US, varmt välkommen! Årsmötet var ovanligt välbesökt och det blev en livlig diskussion med våra inbjudna gäster Fredrik Sjöstrand och Oscar Strömblad från M och Robert Ring, tf utvecklingsdirektör, som fick hoppa in för regiondirektören med kort varsel. Vi hade samsyn om att sjukvården befinner sig i kris, ett viktigt första steg för att kunna göra något åt det. Verksamheterna och medarbetarna har ju efterlyst styrning och prioriteringar länge utan att det hänt så mycket i rätt riktning.

För några veckor sedan startade vi så verksamhetsåret med styrelseinternat i Stockholm där vi hade förmånen att få hålla till i Läkarförbundets lokaler. Det är viktigt att hålla kontakten med förbundet centralt för att veta vad som är på gång. Två saker är högaktuella för närvarande:

Utfallet i årets lönerevision ska ju baseras på det s.k. ”Märket”, d.v.s. avtalet inom industrin. Förhandlingarna där pågår fortfarande och sedan behövs det sannolikt vissa justeringar om det exempelvis blivit riktade satsningar där vi inte har motsvarighet. Vi kommer därför inte att kunna komma igång med de lokala förhandlingarna förrän TIDIGAST i slutet av april. Eftersom tiden går fort och alla har mycket att göra finns det också en risk för att förhandlingarna inte blir av förrän efter sommaren, men givetvis gäller nya lönen fr.o.m. 1/4 oavsett. Förhandlingsansvarig för respektive centrum kommer som vanligt att skicka ut löneenkät några veckor före förhandlingsdatum.

Ett annat ämne av stor betydelse är att det fr.o.m. 1/10 (kan hända att nya regler träder i kraft senare) blir en skärpning av arbetstidsreglerna i det centrala kollektivavtalet på KR-sektorn (Kommun/Region). Detta utifrån EU:s arbetstidsdirektiv och kommer att medföra minskade möjligheter till undantag från dygnsviloreglerna. Detta innebär bl.a. att man ska ha 11 timmars sammanhängande vila per 24-timmarsperiod och att man vid exv. störning under beredskap ska få (betald) kompenserande ledighet. Förhandlingar pågår centralt om tolkningar av detta och vi får anledning att återkomma om vad det betyder för oss.

I övrigt fortsätter vi arbetet med att försöka se till att våra medlemmar har så bra arbetsförhållanden som möjligt, både bristen på bemannade vårdplatser och bristen på läkare i primärvården är ju saker som direkt belastar oss. Inte minst märker vi det på att många hör av sig och glädjande nog ser vi också ett ökat lokalt engagemang. Det är ute i verksamheterna ni gör skillnad! Från styrelsens sida försöker vi ligga på både politiker och regionledningen, men utan er kunskap och arbetsinsats blir det ingen sjukvård.

Våren är ju fylld av helgdagar, jag hoppas att de flesta av er får möjlighet att njuta av välförtjänta ledigheter och vackert väder!

För styrelsen i Östergötlands läkarförening

Niklas Theorin, ordförande

Inlägg 221011

Hösten är här. Men efter en sommar som varit just så ansträngande som vi befarade har det för många inte blivit ”vardag” igen.

Bristen på bemannade vårdplatser är och har varit uttalad. Utlokaliseringar, inställd/uppskjuten vård och olika former av nödlösningar har vi tyvärr dagliga exempel på. För oss läkare innebär det förutom allt extraarbete också en enorm etisk stress – det är och förblir vi som har den högsta medicinska kompetensen och engagemanget för patienterna!

Varför gör facket då inte något?!? En fråga som jag fått av flera, fullt förståeligt. Problemet med för få sjuksköterskor inom 24/7-verksamheten drabbar oss, men vad som kan och skall göras för att locka fler både att börja och stanna kvar är något som framförallt måste hanteras av arbetsgivaren och Vårdförbundet. Vi kan ha synpunkter, men för ÖLF är det viktigaste att försöka förbättra våra egna medlemmars arbetsvillkor. För närvarande bevakar vi tillsynsärenden från både IVO och Arbetsmiljöverket och påminner om att patientsäkerhetsrisker är arbetsmiljöproblem för oss. Och vice versa.

Jag kan ännu en gång uppmana alla att skriva avvikelser om sådant ni anser inneburit patientsäkerhetsrisker eller belastning där ni tror att man skulle ha kunnat agera annorlunda med bättre platsläge. Inget är för litet, inget är för stort. Det behöver inte ens alltid vara med namn och personnummer på patienten om det exv. gått för lång tid för att minnas. Kanske får ni inte ett givande svar men mängden avvikelserapporter i sig kan hjälpa till att belysa problemet. Så snälla, orka skriva rapporten!

Vi i styrelsen kommer under hösten att ha träffar med både våra skyddsombud och de av våra medlemmar som är verksamhetschefer. En utsatt post och vi vill ju att så många chefer som möjligt i sjukvården är läkare.

Till något helt annat: från och med 1/10 gäller nya regler inom bl.a. LAS. En längre sammanställning nedan. Detta påverkar framför allt de som vikarierar, byter bana eller riskerar uppsägning.  Om du känner att något av detta kan vara aktuellt för dig ska du inte tveka att höra av dig till kansliet!

Vi i styrelsen vet att ni gör ett fantastiskt arbete och försöker framhålla läkarna som de ledstjärnor sjukvården behöver när höstmörkret sänker sig! I dessa tuffa tider är det viktigare än någonsin att tillsammans stå upp – för patienter, varandra och sjukvården.

För Östergötlands Läkarförenings styrelse

Niklas Theorin, ordförande

Kortare sammanställning av arbetsrättsliga nyheter (enbart för den som är intresserad av detta. Rekommenderar dock att samtliga läser det som står i p. 7 under rubriken ”Viktiga förändringar i LAS”).

Den största arbetsrättsreformen på flera decennier klubbades igenom under våren och kommer att innebära stora förändringar i förhållande till vad som har gällt sedan tidigare. För er del är det viktigt att känna till en del av dessa förändringar. Förändringarna trädde i kraft den 1 oktober i år. Det är lagen om anställningsskydd (”LAS”) i ny tappning. Men det har även införts nya regler om omställningsstudiestöd och grundläggande omställnings- och kompetensstöd (se mer om detta nedan). Det är förvirrande när två nästan likalydande begrepp används för två olika stödsystem. Omställningsstudiestöd kommer att hanteras huvudsakligen av omställningsorganisationerna (inom regionerna är det t.ex. Omställningsfonden) inom områden med kollektivavtal medan det andra stödet kommer att hanteras av Kammarkollegiet (statlig myndighet) och avser kollektivavtalslösa områden.

VIKTIGA FÖRÄNDRINGAR I LAS

Nedan följer de viktigaste förändringarna i LAS (Obs! En del av dessa förändringar kan komma att få ytterligare justeringar i centrala kollektivavtal). Se särskilt p. 7 nedan.

 1. Heltid som norm – ny presumtionsregel om att ett anställningsavtal avser heltid. Träffas anställningsavtal om lägre sysselsättningsgrad, ska arbetsgivaren på arbetstagarens begäran lämna en skriftlig motivering till detta. Regeln om heltid som norm förändrar inte den avtalsfrihet som råder beträffande sysselsättningsgraden i ett anställningsavtal.
 2. Nya regler för särskild visstidsanställning (som ersätter allmän visstidsanställning) vad gäller konvertering och företrädesrätt till återanställning. Det är ingen större skillnad än vad som gällt tidigare. Det som skiljer är konverteringsreglerna som innebär att en särskild visstidsanställning kan konverteras till en tillsvidareanställning inom kortare tid – 12 månader inom en 5 års period (den s.k. referensperioden).
 3. Begreppet saklig grund vid uppsägning av personliga skäl ersätts med begreppet sakliga skäl, som ska bygga på den rättspraxis som Arbetsdomstolen har utformat kring sakliggrundbegreppet.
 4. Vid uppsägning av personliga skäl införs en ny regel om ”en omplacering” som princip. Den nya bestämmelsen innebär ett förtydligande – huvudregeln är enbart ”en” omplacering och gäller huvudsakligen vid uppsägning p.g.a. inkompetens eller samarbetsproblem. Föreligger särskilda skäl kan flera omplaceringar förekomma även enligt det nya regelverket. Ett sådant särskilt skäl kan vara att lång tid förflutit (några år) sedan den senaste omplaceringen.
 5. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist införs en ny regel om tre undantag före turordning.
 6. Vid omplacering (omreglering av anställningsavtal) till sänkt sysselsättningsgrad, s.k. hyvling, införs nya turordningsregler.
 7. Vid tvist om en uppsägnings giltighet införs en ny regel innebärande att anställningen upphör vid utgången av uppsägningstiden, även om tvist om uppsägningens giltighet pågår vid den tidpunkten. Särskilda regler gäller för facklig förtroendeman av särskild betydelse (ex. ordförande i en fackförening eller ett huvudskyddsombud), där gäller det motsatta – att anställningen kvarstår som huvudregel till dess tvisten avgjorts i domstol.

Tidigare har det varit så att anställningen inte har upphört i samband med att fack och arbetsgivare fört förhandling om uppsägningens giltighet. Det har inneburit att trots att den anställdes uppsägningstid har upphört har arbetsgivaren varit skyldig att betala lön och andra förmåner under tiden som tvisten pågår. Nya reglerna innebär istället att anställningen upphör vid uppsägningstidens slut. För det fall den anställde inte har lyckats skaffa sig en ny anställning under uppsägningstiden som oftast varierar från 1-6 månader, saknas inkomst efter denna period. Därför är det väldigt viktigt att gå med i Akademikernas arbetslöshetskassa (”AEA”) om det nu inte redan är gjort. Inkomstförsäkringen ger, tillsammans med arbetslöshetsersättning från AEA, upp till 80 % av lönen upp till 100 000 kronor i månaden under maximalt 6 månader.

Läs gärna mer om inkomstförsäkringen och AEA på Läkarförbundets hemsida: https://slf.se/medlem/medlemsformaner/inkomstforsakring/.

DET NYA OMSTÄLLNINGSSTUDIESTÖDET

Sammanfattningsvis innebär förslaget om omställningsstudiestöd följande.

 1. Omställningsstudiestödet ska vara ett komplement till redan existerande studiestöd och ska kunna beviljas för begränsad studietid med fokus på utveckling eller omställning.
 2. Centrala studiestödsnämnden (CSN) ska pröva frågor som rör omställningsstudiestödet.
 3. Omställningsstudiestödet består av omställningsstudielån och omställningsstudiebidrag. Omställningsstudielån ska kunna lämnas längst till och med det kalenderår då den studerande fyller 60 år. Omställningsstudiebidraget ska kunna ges längst till och med det kalenderår då den studerande fyller 62 år.
 4. Regelverket kring omställningsstudiestöd har ett etableringskrav för den studerande. Kravet innebär att den som vill komma i åtnjutande av stödet måste ha förvärvsarbetat i Sverige under i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad. Detta arbete ska ha förekommit i sammanlagt minst 96 månader under en ramtid om 14 år (etableringsvillkoret).
  Ramtiden kan beräknas tidigast från och med det kalenderår då personen fyllde 19 år.
  Arbete inom EES, i Storbritannien och i Schweiz jämställs med arbete i Sverige.
 5. För att få omställningsstudiestöd krävs också (utöver etableringsvillkoret) att ett aktualitetsvillkor uppfylls. Detta krav innebär att förvärvsarbetet ska ha förekommit i sammanlagt minst 12 månader under de senaste 24 månaderna.
 6. Omställningsstudiestöd ska kunna beviljas för utbildning i Sverige som ger rätt till studiemedel enligt studiestödslagen.
 7. Omställningsstudiestöd ska också kunna ges för utbildning hos annan utbildningsanordnare, om utbildningen finansieras av omställningsorganisation eller Kammarkollegiet (se vidare nedan om omställningsorganisation).
 8. För att omställningsstudiestöd ska kunna beviljas krävs att utbildningen omfattar minst en veckas heltidsstudier.
 9. För studerande som inte har fyllt 40 år (under kalenderåret) ska omställningsstudiestödet kunna lämnas för en utbildning som omfattar högst 80 veckors heltidsstudier. Från och med det kalenderår då den studerande fyller 40 år finns inte någon begränsning i fråga om utbildningens längd.
 10. Omställningsstudiestödet ska lämnas för en utbildning som ”kan antas stärka den studerandes framtida ställning på arbetsmarknaden med beaktande av arbetsmarknadens behov” (prop. 2021/22:176 s. 200 f.). Omställningsstudiestödet ska inte beviljas om utbildningen enbart syftar till att tillgodose utbildningsbehovet hos en specifik arbetsgivare eller för sådan företagsintern utbildning som syftar till att arbetstagarna ska kunna utföra sina ordinarie arbetsuppgifter.
 11. Omställningsstudiestödet ska ges per vecka och för heltidsstudier eller deltidsstudier om 20, 40, 50, 60 eller 75 procent av heltid.
 12. Omställningsstudiestödet ska lämnas för varje vecka som den studerande bedriver studier på minst 20 procent av heltid. Vid heltidsstudier ska stödet ges i sammanlagt högst 44 veckor. På en skala blir stödperioden beroende av deltidsstudieprocenten. Detta innebär t.ex. att den som studerar 20 procent av heltid kan få stöd i sammanlagt 220 veckor.
 13. Omställningsstudiestödet ska kompensera för inkomstbortfall. Utgångspunkten är den årliga inkomst som i Försäkringskassans bedömning ligger till grund för sjukpenninggrundande inkomst.
 14. Omställningsstudiestödet ska vara skattepliktigt och pensionsgrundande.
 15. Omställningsstudiebidraget ska ersätta 80 procent av inkomstbortfallet och anpassas till omfattningen av studier och arbete. Den som studerar på heltid får således helt stöd och den som exempelvis studerar på 40 procent får 40 procent av helt stöd.
 16. Omställningsstudiebidraget motsvarar den studerandes årliga inkomst (maximalt 4,5 inkomstbasbelopp) multiplicerad med 0,8.
 17. Utöver omställningsstudiestöd kan omställningsstudielån beviljas enligt särskilda regler.

NY LAG OM GRUNDLÄGGANDE OMSTÄLLNINGS- OCH KOMPETENSSTÖD

Regeringen föreslår i propositionen om ”modernisering av arbetsrätten” (prop. 2021/22:176) att ett nytt system för omställnings- och kompetensstöd ska införas för arbetstagare som inte omfattas av en kollektivavtalad omställningsorganisation.

I korthet och punktform innebär det föreslagna regelverket följande.

 1. Kammarkollegiet ska fatta beslut i ärenden om grundläggande omställnings- och kompetensstöd.
 2. Offentligt grundläggande omställnings- och kompetensstöd ska kunna lämnas i form av rådgivning, vägledning och förstärkt stöd.
 3. Stödet ska kunna lämnas till såväl den som är anställd som den som är uppsagd. Upphörandet av en anställning kan ha sin grund i arbetsbrist, sjukdom eller att anställningen är tidsbegränsad.
 4. Förstärkt stöd ska kunna ges till den som har särskilda behov av stöd på grund av sjukdom.
 5. För att stöd ska kunna beviljas, ska den anställning som grundar rätt till stöd vara/ha varit hos en arbetsgivare som är registrerad hos Skatteverket, som inte har kollektivavtal och som inte finansierar en registrerad omställningsorganisation.
 6. För att stöd ska kunna lämnas krävs också att ett arbetsvillkor har uppfyllts. Detta villkor handlar om i genomsnitt minst 16 timmars förvärvsarbete per vecka under en kalendermånad i sammanlagt minst 12 månader inom en ramtid om 24 månader (direkt före ansökan om stöd).
 7. För stödet finns en övre åldersgräns om 65 år.
 8. Stödet ska kunna ges under maximalt tolv månader.
 9. Arbetsgivare som finansierar en registrerad omställningsorganisation ska få en ersättning som motsvarar högst 0,15 procent av den summa som ingår i underlaget för betalda arbetsgivaravgifter.

Inlägg 220620

Efter vad som känns som en evighet har vi nu tagit oss ur den senaste vågen av coronapandemin. Att kunna lägga undan de obligatoriska munskydden och inte minst få träffas i personliga möten i större utsträckning igen har varit mer lättande än jag kunde föreställa mig.

Tyvärr har vi fortfarande många problem (jag undviker omskrivningen ”utmaningar”) inom vården vilket ni ju vet lika väl som jag. Många av dessa fanns före pandemin men har i få fall blivit bättre, i majoriteten av fallen tvärtom. Vårdköer, utbildningsskuld, bemanning osv.

En möjlig ljuspunkt finns dock inom primärvården där politikerna faktiskt lyssnat på oss och inlett en satsning på fler läkare, inte minst ST-läkare. Man har uttalat att målet för RÖ ska vara att nå upp till Socialstyrelsens riktlinjer om 1100 listade per distriktsläkare. Omräknat till direkt klinisk heltidstjänstgöring på vårdcentralen. Det sista är en mycket viktig distinktion eftersom de flesta distriktsläkare har andra uppdrag (SÄBO, kommittéer etc.) och i många fall arbetar deltid.

För tillfället är det dock en lång väg dit och inte minst är bristen på specialister i allmänmedicin en flaskhals för handledningen av ST-läkare. Vi bevakar och kommer med synpunkter från verkligheten.

I slutet av maj fick vi besök av Sofia Rydgren Stale, ordförande i Sveriges Läkarförbund. Vi fick en givande rundvisning på Clinicum US (studentsidan) där vi som utbildats ”på stenåldern” kunde konstatera att utvecklingen rusat framåt. Fortfarande är dock det dagliga arbetet som handledare, kunskapskällor och inspirerande blivande kollegor som ni utför det allra, allra viktigaste!

Sedan hade vi en diskussion med högsta ledningen på både tjänstemanna- och politikersidan. Vi fackliga blev faktiskt imponerade av uppslutningen och intresset som visades, inte bara för att visa upp sig utan också faktiskt lyssna på våra synpunkter. Sedan länge har vi ju återkommande träffar mellan styrelsen och politiker för diskussioner och finns den ömsesidiga viljan att försöka ha långsiktiga kontakter gör det oss mer trovärdiga när vi framför krav och åsikter.

Om nu någon tycker att jag tror att allt är rosenrött och lätt får jag nämna den kanske största stenen på min fackliga OCH professionella rygg: vårdplatsbristen. Eller för den som vill vara mer exakt – underskottet på sjuksköterskor inom 24/7-vård i förhållande till antalet patienter i behov av slutenvård.

Krisen har varit mångårig men förstärkts under pandemin för att accelerera sedan förra hösten. Vi och flera av de andra fackförbunden har försökt att få en samverkan i planeringen av hur inte minst sommaren skulle kunna hanteras. Dessvärre utan att få gehör, tvärtom har arbetsgivaren avslutat tidigare sjukhusövergripande samverkansgrupper och beslut har fattats högt upp i organisationen och sedan förts ner ”i linjen”. Där man missar det samarbete över klinik- och centrumgränser som var så bra och sannolikt avgörande under pandemin. Sorgligt och irriterande, jag och många av våra fantastiska engagerade ombud har haft intensiva diskussioner med diverse chefer och lämnat mycket tydliga synpunkter. Så sent som i veckan hörde jag att samverkan stärkts och att planer tagits fram ”med de fackliga”(!) – inget kunde vara mer fel åtminstone på övergripande nivåer!

Tyvärr är det inte mycket vi kan hinna få ändring på nu. Men vi kommer att kräva en ”haverikommission” efter sommaren, om inte annat för att granska varför förberedelserna inte skett i tid och på rätt nivåer. Jag är helt övertygad om era kunskaper och ert engagemang kommer att göra att riskerna för patienterna blir så små som möjligt. Till de, mestadels yngre kollegor, som måste göra svåra överväganden på exv. akuten säger både jag och faktiskt vårddirektörerna: lägg in de patienter som behöver inneliggande vård! Den medicinska säkerheten får aldrig bli något som den enskilda doktorn tvingas ge avkall på. Utlokaliseringar och överbeläggningar har arbetsgivaren det fulla ansvaret för och tidiga utskrivningar får hanteras i samråd med erfarna kollegor. Vi kämpar tillsammans, läkarnas unika medicinska kompetens och ert engagemang är avgörande för sjukvården. Var stolta över det fantastiska arbete ni utför!

En långvarig nagel i ögat har varit att arbetsgivaren på förhand kryssat i att man inte ska ha rätt till övertidsersättning på anställningskontraktet som presenteras vid ny tjänst för legitimerade läkare. Argumentet från arbetsgivaren är att vi har så stora möjligheter att styra vårt arbete – det är uppenbart att de inte tvingats ta hand om en dålig patient på en avdelning eller varit med om en operation som dragit ut på tiden! Att ”kryssa bort” är dock en förhandlingsfråga och vi har just kallat till tvisteförhandling i ett sådant ärende. Med begäran om ersättning till medlemmen och skadestånd från arbetsgivaren. Tveka inte att höra av er om ni råkar ut för ofoget, det kan givetvis kännas obehagligt att bråka med arbetsgivaren men kom ihåg att det faktiskt är vi som har kollektivavtalet på vår sida.

Avslutningsvis hoppas jag att ni alla får välförtjänt ledighet med möjlighet till avkoppling och att njuta av sommaren. Under den gemensamma kampen på arbetet får vi tvärtom luta oss mot den store filosofen Tomas Ledins ord: ”Sommaren ÄR kort”.

För Östergötlands Läkarförenings styrelse

Niklas Theorin, ordförande

Inlägg 220411

Ännu en gång får jag konstatera att tiden rusar. Pandemin som påverkat så många så mycket och så länge är förhoppningsvis avklingande, men istället får vi ta del av det omänskliga lidande som Ukraina och dess befolkning utsätts för genom den ryska invasionen.

Inte ens våren verkar veta vad den vill, ljumma soliga dagar byts av med snö och minusgrader. Det enda som är riktigt klart, åtminstone för mig, är att timmarna med dagsljus blir fler.

Från den fackliga horisonten måste man så klart nämna lönerevisionen. Det centrala avtal som långt om länge träffades hösten 2020 gav ju 1,6 % som lägsta ökning för kollektivet i år.

Vi har haft förhandlingar på alla centrum, varav de flesta är klara, och kan konstatera att utfallet ligger något över lägstanivån. Signaler kommer från andra delar av landet att man inte verkar få mer än avtalet medan det på andra ställen kanske blir marginellt högre än hos oss. Att inte vilja ge någon större ekonomisk belöning för slitet under pandemin verkar dock vara en gemensam nämnare. Allt tal om att regionerna samordnar sig är givetvis bara fortsatta rykten ;).

Många har reagerat på avtalet i förhållande till inflationen och att det faktiskt medför en reallönesänkning. Då måste vi, på gott och ont, påminna oss dels om att avtalet slöts långt innan  någon ens kunde ana utvecklingen i Europa och dels om att inflationen varit ungefär 10 % totalt på 10 år dessförinnan, under den perioden hade inflationsstyrda avtal alltså blivit mycket magra.

2023 ska vi följa det så kallade Märket, dvs nivån i industrins avtal. Spännande förhandlingar lär följa, mycket i omvärlden lär dessvärre påverka.

På hemmaplan har vi fortsatt att arbeta för att de som fått förskjuten arbetstid pga hastigt beslutade ändringar i schemat ska få rätt till ersättning; ett slit som verkar ha burit frukt!

Vi fortsätter också arbeta för att även legitimerade läkare ska få generell rätt till ersättning för övertid, något som ofta skrivs bort i anställningsavtal. Detta FÅR inte (men brukar) ske slentrianmässigt från arbetsgivarens sida utan ska förhandlas, så var uppmärksam på det vid ny tjänst! Gå gärna in på vår hemsida och se tidigare blogginlägg (211019) för checklista i ämnet.

Vid ny tjänst ska man ha en förhandling om lön och övriga anställningsvillkor. Där har vi ibland fått signaler om att det sker en schablonisering. Att arbetsgivaren har riktmärken för ingångslöner är dock INTE detsamma som att den enskildas lön inte ska baseras på individuella faktorer. Även om vi inte går in i enskilda löneförhandlingar tar vi gärna emot rapporter och stöttar så klart med fakta och tips!

Vår styrelseledamot Angelica Staff fortsätter tillsammans med kollegor sitt oförtrutna arbete med att kartlägga och förbättra arbetsmiljön för läkare i primärvården. Där vi kan konstatera att det är långt till målet motsvarande max 1500 listade patienter per kliniskt heltidsarbetande specialist. Något som arbetsgivaren tyvärr inte haft koll på utan Angelicas insatser.

Inför sommaren har vi också ett minst sagt utmanande läge med vårdplatser – vi försöker pressa arbetsgivaren på vad de konkret kommer att göra (eller inte) och de konsekvenser som det medför både ur ett patientsäkerhetsperspektiv men också arbetsmiljömässigt för många personalkategorier.

För oss blir det inte minst en etisk stress när det medicinska ansvaret ytterst vilar på läkaren.

Något som också gäller den så kallade framskjutna vården, där ansvaret för att hantera den övergripande ytterst är arbetsgivarens. Samtidigt som vi också måste ha långsiktigt hållbara förutsättningar för att utföra det fantastiska arbete vi gör.

Vi fortsätter därför också att arbeta för och påminna om vikten av återhämtning, men även utrymme för fortbildning och forskning som tyvärr varit eftersatt under pandemin. Hör gärna av er om det strular på något ställe.

Med förhoppning om att vi ska gå mot ljusare tider på så många sätt som möjligt

För Östergötlands Läkarförenings styrelse

Ordförande/Niklas Theorin

Inlägg 211019

Tiden har rusat iväg och den späda vårgrönskan vid förra ordförandebloggen har bytts mot krispig höstsol. Förhoppningsvis har i varje fall majoriteten av er fått njuta av en välförtjänt sommarsemester!

Nu när covid-19-pandemin är i avtagande, åtminstone i Sverige och i skrivande stund, har många av oss istället fått påminnas om de väntelistor till vård som spätts på ytterligare av pandemin. Regionens strategi för att hantera detta varierar så klart mellan olika områden, men vi försöker från fackligt håll ihärdigt påminna om att det också finns ett uppdämt behov även av fortbildning, forskning och fortsatt återhämtning.

I det sammanhanget vill jag påminna om att det finns möjlighet att träffa avtal med arbetsgivaren om att spara både semester, upp till 40 dagar efter årsskiftet förutsatt att man tagit ut 20 dagar i år, och/eller jourkomp som överstiger 300 timmar eller är mer än 12 månader gammal. Även för flexledighet finns det möjlighet att få dispens för att spara mer än ”taket” på 50 h – och överskjutande flextid får aldrig strykas utan att arbetstagaren i samråd med arbetsgivare fått möjlighet att ta ut den, inte heller finns det begränsningar för när och hur den får tas ut. Prata gärna med din chef eller vårt kansli, på vår hemsida finns också tillgång till lokala avtal m.m.

Rätten till övertidsersättning skrivs rutinmässigt bort för ST-läkare och specialistkompetenta vid kontraktsskrivning. Detta trots att det är en förhandlingsfråga. Får man övertidsersättning ”bortkryssad” utan att ha blivit tillfrågad bör man påtala det. Dessvärre är förhandlingsutrymmet ofta begränsat och från fackets sida har vi inget mandat i enskilda förhandlingar, men ju fler som påtalar detta desto mer ökar förhoppningarna om att någon gång få bort företeelsen. Besök gärna vår lokala hemsida för en checklista i ämnet (https://slf.se/ostergotlands-lakarforening/din-lokala-lon-och-anstallning/checklista-bortskrivning-av-ratt-till-overtid/).

Omställning till Nära vård och digitalisering är två andra ständigt närvarande projekt som det inte är helt enkelt att få grepp om. Fler av er vet säkert att oförtrutet arbete från Angelica Staff i vår styrelse och PVCs samverkansgrupp lett till att vår professionella kompetens och medicinska behov ska gå före en iver att låta vårdcentralerna ha inslag av ”kundstyrd nätläkartillgänglighet”. Starkt jobbat!

Lönerevisionerna för 2020 och 2021 är klara för oss och i de flesta regioner, vid en jämförelse ser vi ut att ligga relativt bra till. Skillnaderna är dock små och samordningen inom SKR verkar tydlig. För nästa år är det garanterade utfallet 1,6 %. Vi kommer givetvis att fortsätta påpeka det viktiga och tunga arbete våra medlemmar utfört inte minst de senaste åren.

Jag hoppas att alla får en behaglig höst och skön vinter; vädret har tyvärr inget samverkansforum så det blir som det blir helt utan vår insyn. Men förhoppningsvis kan ni hitta njutningsfyllda och avkopplande stunder!

För Östergötlands läkarförenings styrelse

Niklas Theorin

Inlägg 210330

Efter ett minst sagt tumultartat år med pandemin finns det anledning att fundera över vart tiden tog vägen? Då är det viktigt att tänka på allt fantastiskt arbete som ni, våra medlemmar, men också andra inom vården har gjort och fortsätter att utföra.

Vi har sedan i december drivit frågan om att vaccinera medarbetare, något som man ju sedan  kom igång med både nationellt och regionalt. Dessvärre ligger det i skrivande stund nere, men av orsaker utanför både vår och regionens kontroll.

Som tidigare påpekat är det viktigt att ni anmäler en eventuell smitta med covid-19 som arbetsskada (såvida det inte uppenbart skett under exv. semesterresa). Mörkertalet är dessvärre fortfarande stort och både för den enskilda medarbetaren, oss och arbetsgivaren är det betydelsefullt med korrekt rapportering.

Parallellt har vi fortsatt att medverka i samverkansgrupper på de olika sjukhusen för att bevaka att ni får rimliga arbetsförhållanden under dessa exceptionella tider. Även om det funnits och fortfarande finns saker som inte fungerar kan man konstatera att arbetsgivaren ofta lyssnar på ÖLF. Det arbete som utförs av våra ombud på bl.a. klinik- och centrumnivåer har också tidigare varit ovärderligt och om du inte redan är fackligt engagerad är du varmt välkommen att bli det!

Föreningen har efter ett heldigitalt årsmöte fått en delvis ny styrelse och jag har fått äran och förtroendet att vara ordförande de kommande två åren. Vi har haft ett konstituerande styrelsemöte, även det digitalt, och jag kan konstatera att både gamla och nya styrelsemedlemmar är fulla av både entusiasm och kloka idéer!

Den uppskjutna lönerevisionen för 2020, där det centrala avtalet ju var sifferlöst, har nyligen avslutats. Enligt preliminära siffror hamnade vi en bit över det nationella genomsnittet.

Revisionen för 2021, som ska avspegla prestationen det senaste året, har nyligen startat och garanterar ett utfall på minst 2,0 % för kollektivet. Vår förhoppning och mål är givetvis att de som gjort stora insatser under pandemin ska premieras.

När det gäller löner är viktigt att komma ihåg att förhandlingen om ny lön är det allra viktigaste momentet, det är dessvärre oftast svårt att rätta till i efterhand. Därför är det en god idé att kontakta vårt kansli inför förhandling för information om löneläget/men också tips och råd om vad man bör tänka på! Rätten till övertidsersättning är en annan sådan sak, det har tidigare nämnts i ordförandebloggen, se inlägg 201216. Det är av stor vikt om man vet med sig att arbetsgivaren inte fört någon dialog kring det här med bortkryssning av övertid, men att du undertecknat det utan närmare förklaring – att man vänder sig till kansliet (Ostergotlandslakarforening@regionostergotland.se) med 1) information om när man undertecknade sitt anställningsavtal, 2) bekräftar att dialog inte har förts, 3) information om med vem man förhandlade anställningsavtalet. Detta så att vi kan inventera hur utbrett detta är och vidta åtgärder. Viktigt är också att vi får denna information i anslutning till bortkryssningen av övertiden.

Vi kommer under våren bland annat att ha möten med både vårddirektörer, politiker och andra nyckelpersoner för att diskutera olika frågor som är viktiga och där vi läkare påverkas men också har unik kompetens att bidra med. Några exempel: uppskjuten vård p.g.a. pandemin, Nära vård, BT, utformningen av framtidens primärvård, beredskap B, Heroma och beräkningsperioder m.m.

I skrivande stund skiner solen ute och vi har nyss ställt om till sommartid, jag vill därför tillönska er alla en skön vår!

För Östergötlands läkarförenings styrelse

Niklas Theorin

Inlägg 201216

Skriver en sista blogg i år och konstaterar tyvärr att vi är där vi var i våras med Corona som påverkar oss alla både i jobb men också på vår fritid, så ledsamt. År 2020 kommer i våra arbetsrelaterade- (och kanske även privata ?) minnen till största delen vara förknippat med denna Covidpandemi. Det är, som jag tidigare också informerat om, väldigt viktigt att som sjukvårdspersonal anmäla i synergi som möjlig arbetsskada/arbetssjukdom vid insjuknande i Covid. Ingen vet vilka efterverkningar som kan komma av detta och vi exponerar oss med risk för sjukdom som få andra i vår befolkning i vårt arbete. Jag tittade idag på statistiken kring inneliggande patienter och hoppas innerligt att den trend som kan skönjas med sjunkande tal med inneliggande patienter fortsätter så att jul och nyår blir hanterbar för oss alla.

Vi har fått ett nytt centralt avtal där löneöversynsåret 2020 blev ett så kallat sifferlöst år, dvs våra respektive arbetsgivare och läkarföreningar på regionalnivå får förhandla fram årets lönehöjning detta år. Vi anser att vi är väl värda en löneökning detta år och hoppas att våra chefer också tar sitt ansvar och visar uppskattning för vårt hårda arbete. Lönerevisionen för 2020 kommer tyvärr inte igång förrän i början av nästa år. Vi har sett mer generella (och ganska bra) påslag på andra håll så ni kanske har hört om avklarade förhandlingar, men vi är en av de regioner där arbetsgivaren föredrar den vanliga modellen i dessa ovanliga tider. Då krävs noggranna förberedelser från båda sidor. Fördelen med ett sifferlöst avtal är dock att eventuella riktade satsningar inte behöver upplevas som att de tas från en pott och alltså gå ut över andra. Självklart räknar vi med att era insatser, inte minst under pandemin, premieras och uppmanar alla våra medlemmar att ha lönesamtal med sin chef inför förhandlingarna.

2021 års löneöversynsförhandling kommer följa väldigt tätt inpå 2020-års löneöversynsförhandling som genomförs i början av kommande år. Var noga med att fylla i löneenkäten som skickas ut av er respektive ansvariga förhandlare inom ÖLF, någon/några veckor innan förhandling. Det är i dessa enkäter ni kan åberopa om det är något särskilt ni vill anföra till förhandlingen.

När man ska förhandla sin nya anställning så tänker de flesta lön. Det man inte ska glömma är att det finns annat att förhandla. En sak som de flesta missar är att förhandla om rätten till övertid. Vi har kommit överens med arbetsgivaren om att alla underläkare ska ha rätt till övertid och bevakar så att detta inte kryssas bort. Arbetsgivaren har vanligen för-kryssat att man inte har rätt till övertid hos ST-läkare och specialister när man får sitt anställningskontrakt. Har arbetsgivaren inte fört en dialog med arbetstagaren kring bortskrivning av övertid så är det ej förenligt med det centrala kollektivavtalet. Backa då kontraktet och säg  ”detta har vi inte förhandlat i så fall vill jag ha mer lön, extra semesterdagar, förkortade arbetsdagar, jobba hemifrån, resa på arbetstid….” eller det som är viktigt för dig vid din anställning. Viktigt är också om man vet med sig att arbetsgivaren inte fört någon dialog kring det här med bortkryssning av övertid, men att du undertecknat det utan närmare förklaring – att man vänder sig till kansliet (Ostergotlandslakarforening@regionostergotland.se) med 1) information om när man undertecknade sitt anställningsavtal, 2) bekräftar att dialog inte har förts, 3) information om med vem man förhandlade anställningsavtalet. Detta så att vi kan inventera hur utbrett detta är och vidta åtgärder. Viktigt är också att vi får denna information i anslutning till bortkryssningen av övertiden.

Glöm inte heller att flextid aldrig får strykas utan att du och din chef innan detta sker (borde inte ske alls) ska ha haft en diskussion om möjlighet till att  ta ut inarbetad tid. Flextid går att få ut i timmar, halv- eller heldagar. Även i hela veckor. Det finns inga regler i vårt avtal som säger att man inte får ta ut flextid flera dagar i rad som en hel del chefer har för sig. Hör av er till vårt kansli om ni har problem med detta på er klinik. Vi läkare har ett eget flextidsavtal som skiljer sig från övriga anställdas flextidsavtal.

Ni som närmar er pension, ta gärna kontakt med oss för lite råd kring möjlighet till omförhandling av anställningsvillkor och lön. Alla har möjlighet att förhandla om bättre villkor. Det som erbjuds är sedan upp till individen att anta eller förkasta. Förhandlingsläget kan naturligtvis vara bättre eller sämre beroende på hur bemanningsläget rent generellt ser ut på arbetsplatsen samt hur närmsta chef ser på behovet av att ha kvar den enskilde individen. Vi har upprepade gånger haft diskussion med arbetsgivaren med önskan om att skriva ett avtal kring pensionärer, men de har hänvisat till att förutsättningarna ser så olika ut för olika individer och kliniker och vill därför inte ha ett lokalt avtal. Vi kommer därför tyvärr inte längre i den frågan.

 

Önskar er alla en fin jul- och nyårshelg framöver!

Med hälsningar för Östergötlands Läkarförenings styrelse genom

Carin Larnert Hansson

Ordförande ÖLF

Inlägg 200608

 Mycket har hänt sedan jag skrev senast. Många medarbetare har haft och har fortsatt en tuff arbetssituation. Pandemin kom plötsligt och tog oss nästan alla på sängen. Jag kan inte föreställa mig det tuffa arbetet vare sig med alla IVA-patienter eller det arbetet som är på Covid-avdelningar. Tänker även på de kollegor som själva blivit sjuka och fortsatt inte är bra, väldigt tråkigt. Vi som jobbar i primärvården har nog på de flesta ställen haft lite lugnare än vanligt, men undrar förstås som alla som jobbar i vården över hur hösten ska bli….

Vi i styrelsen i ÖLF har deltagit i nybildad samverkansgrupp på US och där tryckt på att alla avtal och lagregler som finns fortsatt ska följas gällande arbetstider, semester, tillbud m.m. Vi ska ha och har haft möten med representanter från RÖ’s ledning där vi diskuterat situationen. Vi har framfört en önskan om extra ersättning för de av oss som inte får våra fyra semesterveckor under juni till och med augusti. Det ser olika ut över landet kring denna extra ersättning (som arbetsgivaren inte är skyldig att betala). Enstaka regioner får inget, de som får högst får 15000 kr/v. Hos oss har arbetsgivaren fastslagit en ersättning på 8000 kr/v, samma för alla oavsett lönenivå. De lyssnar inte på våra argument för en högre ersättning till oss i läkargruppen. Alla som får en semestervecka flyttad får också 1-2 extra semesterdagar/v, detta är enligt tidigare avtal. Vi har vidare fört diskussioner med arbetsgivaren om möjligheten för de som vill träffa enskilda överenskommelser om att spara semesterdagar överstigande 30 semesterdagar. Den möjligheten kommer att finnas för de som inte kan ta ut semester i den utsträckning som önskas p.g.a. pandemin. Information om detta kommer att gå ut till verksamhetscheferna, så för er som vill dra nytta av denna möjlighet får ni vända er dit. Vi har även försökt att få till ett förstärkningsavtal likt det man fick till i Sörmland för ANOPIVA på Vrinnevisjukhuset i Norrköping, dock utan framgång. Dessutom för vi dialog med arbetsgivaren om möjligheten att få specialistlön för de ST-läkare som ej förväntas bli klara inom utsatt tid pga. pandemin. Vi lyfte även denna fråga gällande AT-läkare, men som det såg ut enligt arbetsgivaren, var inte problemet lika utbrett som för ST-läkarna.

Varje enskild individ som får sin fjärde semestervecka förlagd utanför perioden juni till och med augusti ska förhandlas. För det fall den fjärde semesterveckan läggs utanför perioden maj till och med september krävs särskilda skäl. Vi ska på möte idag för denna förhandling gällande US. Än så länge har vi inte fått till oss att vare sig LiM eller ViN har läkare som behöver flytta semesterveckor. Det finns inget i vårt avtal som säger att vi har rätt till att få alla semesterveckorna på rad. Dock bör man i möjligaste mån slippa jour under helg i anslutning till semester.

Vi har också påpekat för arbetsgivaren att vi läkare har ett särskilt flextidsavtal som ska följas. Flextidssaldo + 50 timmar får inte strykas hur som helst, utan arbetsgivaren ska tillsammans med läkaren månadsvis följa upp flextidssaldot och vid högt saldo bereda läkaren möjlighet att få ut denna tid i ledighet. Det finns inte heller någon begränsning i hur många dagar som man kan få ut som flexledighet i rad. Bevaka att detta nu efterföljs vid avstämningsperiod! Ring oss om detta inte sköts. Ställ inte heller upp på några ”standby-listor” under semestern då det inte ger lika bra möjlighet till återhämtning. Skulle det bli problem kring bemanning under semestern får chefen ringa in en av oss arbetstagare, det har de rätt till. Det finns nog många olika ”hemmasnickrade” idéer på våra enheter inom RÖ som inte är enligt avtal. Ring eller maila oss om ni står i situationer där ni undrar om det är rätt och riktigt så ska vi försöka reda i detta.

För er som undrar hur det går med årets löneförhandling så har beslut tagits att förhandling kring vårt nya, centrala avtal, skjutits fram till senhösten och det gamla avtalet gäller t.o.m. 31/10. Lönerna kan först förhandlas när vi vet hur siffran blev i det centrala avtalet och kommer alltså dröja till slutet av detta året.

Trots fortsatt tuff situation i vården så hoppas jag att ni som varit sjuka nu kryar på er och att vi alla får några välbehövligt sköna veckor med sol framöver!

 

För Östergötlands Läkarförenings styrelse

Carin Larnert Hansson

Inlägg 200316

Efter hemkomst från internat med ÖLF så har vi mycket att göra. Det har väckts många nya tankar och idéer om vad vi behöver jobba med.

Löneöversynen för 2020 kommer med största sannolikhet bli i höst då Läkarförbundet centralt förhandlar om nytt centralt avtal under våren. Vår förhoppning och tro att det även denna gång blir traditionell förhandling vilket innebär att förhandlare i ÖLF kommer att företräda medlemmarna. Vi försöker förbereda enheterna så att ett grundarbete är gjort kring utvecklings- och lönesamtal samt en diskussion om vad den lön vi sedan förhandlar grundar sig på för åsikter från arbetsgivaren. Vi vill också att arbetsgivaren ser över lönestatistik före förhandling, samt att man särskilt i år ser över våra anställdas meriter inom forskning och handledning. För er specialister i allmänmedicin så kommer den extra satsning i lön, som vi stridit för i många fora och nu fått till, att läggas ut i samband med själva löneförhandlingen.

Vi hade 5/2 årsmöte och tyvärr var deltagandet väldigt lågt, 4 medlemmar exklusive styrelsen. Till nästa årsmöte har vi plan på att lägga mötesplats på US, ViN och LiM med digital länk så att alla bereds enkel möjlighet till att delta. Om vi inte får bättre deltagande på årsmötet löper vi stor risk att vårt arbete i styrelsen omkullkastas, då vårt arbete måste godkännas av årsmötets deltagare.

På årsmötet deltog en medlem som önskade att ÖLF tydligare ska arbeta med att försöka behålla våra pensionärer och fortsätta jobba för att de ska ges möjlighet till att förhandla en bättre lön. Arbetsgivaravgiften går ner året den anställde fyller 66 år. Det innebär att arbetsgivaren istället för att betala en arbetsgivaravgift om 31.42 % betalar endast 10.21 %. Dessa medel ger ett ökat ekonomiska utrymme till förhandling för våra viktiga, seniora kollegor. På många arbetsplatser är dessa individer mycket viktiga medarbetare för både kunskapsöverföring, men också som avlastning. Vi har många gånger fört samtal med vår HR-direktör och vår förhandlingsstrateg med en önskan om ett kollektivavtal för pensionärerna, men de har bara sträckt sig så långt som att säga ”att arbetsgivaren bör kunna visa en viss generositet vid förhandling av pensionärers löner”. Vi har bett att detta uttalande ska vidarebefordras till chefer, men det känns inte tydligt att detta fått genomslag. Vi har en plan på hur vi jobbar vidare i frågan vilket jag kommer återkomma till i senare blogg med om hur det går.

Vi kommer att skicka ut en enkät som vi önskar att så många som möjligt fyller i. På många centrumsamverkansgrupper diskuteras om vi är tillräckligt många medarbetare. Vi hävdar i flera fall att vi är för få för att få ihop scheman men arbetsgivaren hävdar det motsatta, till stor del sett utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Uppenbart är också att vi har mycket höga ATL-nivåer inom RÖ, 3:e högst i Sverige som ni kanske hört i media. Vi har lagar och förordningar att förhålla oss till kring detta och arbetsgivaren har här ett ansvar att informera arbetstagarna om dessa regler och att följa dem. Reglerna har framtagits för att få hållbara arbetsliv. I enkäten kommer vi informera kort om regler som finns och efterfråga följsamhet till flextidsavtalet (läkarna har ett eget avtal, se vår hemsida, vid önskan om hjälp med tolkning – hör av er), möjlighet för er att få ut jourkomp i tid, vilka som jobbar deltid och av vilken orsak. Vi vill också se över möjligheten att kunna nyttja ALF-tid för de som forskar. Om ni besvarar denna enkät får vi mer fakta som kan ligga till grund för givande diskussioner med arbetsgivaren avseende synen på bemanning och om vi gör lika över RÖ. Vi tror att många inte kan se helheten kring alla dessa bitar, vare sig medarbetare eller chefer vilket är högst förståeligt. Med färre läkare i ledande positioner så blir det än svårare att greppa över läkarnas situation som är komplex.

Vi jobbar också vidare med underläkarnas löner och förutsättningar. Vi har bildat en grupp inom styrelsen som tittar vidare på detta och har en plan för möte med ledningen. Det är av största vikt att vi utökar antalet AT-platser för att få igenom alla som vikarierar innan AT då dessa personer behövs för att fylla på våra ST-tjänster. BT är också en knäckfråga där det är viktigt för att stå upp för en bra legitimationslön fortsatt.

Gällande vårdplatsbristen får vi fundera på att göra en eventuell skyddsrond. Vi har också ställt oss frågan om den ekonomiska ersättningen är anpassad mot öppenvård? Finns faktiska ekonomiska incitament för mer vårdplatseffektiv vård?

Ovanpå allt som står ovan, brottas vi vidare med Coronautbrottet. Vi alla inom vården får nu se till att hjälpas åt i möjligaste mån för att klara ut situationen. För mer facklig information om covid-19, se Läkarförbundets hemsida, https://slf.se/information-om-covid-19/.

Många frågor på bordet! Välkomna att höra av er med tankar och idéer. Besvara enkäten när den kommer framöver!

Skönt att våren är i antågande. Den ger oss energi, så att vi fortsätter kämpa!

 

För Östergötlands Läkarförenings styrelse

Carin Larnert Hansson

Inlägg 191111

I veckan är det dags för årets största möte för oss centralfackligt engagerade, Sveriges Läkarförbunds fullmäktigemöte. Det blir intensiva dagar där vi diskuterar och röstar om vad förbundet ska driva för frågor framöver och vilka personer som ska representera oss i vår högsta styrelse, förbundsstyrelsen. Många motioner har kommit in som vanligt. De finns på SLF’s hemsida både att läsa och även möjlighet till att se svaren från förbundsstyrelsen.

I förra veckan skickade Läkarförbundet ut en löneenkät till alla medlemmar. Det är av största vikt att ni alla besvarar enkäten då svaren ska ligga till grund för fortsatta löneförhandlingar med arbetsgivaren. Som det är idag har vi bara SKL’s lönestatistik som underlag för diskussion. Uppmana gärna kollegorna att besvara enkäten, det tar bara 5 minuter och kan göra stor skillnad i vårt förhandlingsarbete.

I vår styrelse har vi utsett en grupp som arbetar med underläkarnas löner. De ska titta på lönenivåer för underläkare, men också på utannonsering av tjänster bl.a.

Vi har också återupptagit arbetet med att föra diskussioner med regionala politiker. Övergripande, omfattande beslut tas ju oftast på den politiska nivån t.ex. kom frågan om omorganisationen från politikerna. Avsikten är att vi ska ha regelbundna, planerade möten framöver. Flertalet av våra politiker har en ganska lång erfarenhet i sin tjänst och god kunskap, vilket gör möten konstruktiva och ofta givande.

Gällande den förestående stora omorganisationen så är det nog många ute på golvet som tänker att ”det berör inte mig”. Vi tänker, kanske inte nu, men det kommer beröra alla framöver mer eller mindre. Vi deltar fortsatt i alla forum vi blir inbjudna till för att försöka att vara med och påverka, dock är det ju arbetsgivaren som beslutar oavsett våra åsikter. Oklarhet kvarstår och riskanalyser pågår där vi deltar. Läs gärna på LISA om hur planen för omorganisationen ser ut idag.

ÖLF har nu en facebooksida. Där finns information om hur ni når oss. Det finns även en länk till den här bloggen och till vår hemsida på slf.se

Redan nu vill jag göra reklam för ÖLF´s årsmöte, 5/2  kl 18 på US. I år har vi bjudit in Rikard Lövström som till professionen är specialist i allmänmedicin, men som jobbar med utveckling av it/teknik inom sjukvården på nationell nivå. Hans förhoppningar är att sortera bort administration så att vi kan lägga vår kraft på läkekonst och på så sätt få en större tillfredställelse i arbetet. Han kommer ge oss en inblick i de projekt och initiativ som är på gång. Teckna in i kalendern!

Välkomna att höra av er!

För Östergötlands Läkarförenings styrelse

Carin Larnert Hansson

Inlägg 190919

Information gällande omorganisationen av Region Östergötland (RÖ). Vad gör Östergötlands Läkarförening (ÖLF)?!

Förhoppningsvis vet ni om att en omorganisation av RÖ just nu ligger på förhandlingsbordet i vår högsta samverkansgrupp. Jag skrev i bloggen som skickades ut i början av förra veckan ”att vi gör vad vi kan”. Jag ska här närmare försöka ge information vad vi i ÖLF gör och har gjort.

Vi har under det senaste året fått höra av vår Regiondirektör Krister Björkegren att en förändring av organisationen funnits som en tanke hos politikerna. Att det sedan landade in på bordet precis innan sommaren var högst olyckligt, vilket vi har påpekat.

Vi fick i början av sommaren mycket kort (över en lunch på centrala samverkansgruppen, RSG) diskutera för och nackdelar med att omorganisera till sjukhusbaserade kliniker igen och då med tanke att komma bort från centrum/produktionsenheter. Vi har därefter trots upprepade påstötningar till vår ledning inte fått varit med i någon diskussion innan dagens förslag presenterades för alla på LISA i mitten av augusti.

Vi har i RSG påtalat brister i processen, där vi inte upplever att facket inbjudits i tillräcklig utsträckning och att hela processen gått för snabbt. Vi har deltagit i en riskanalys som genomförts, nu de senaste veckorna, och även där ihop med de andra deltagarna framfört att förankringen brustit och att analys till beslut saknas. Där vi noterat brister kring rekryteringsförfaranden till nya poster har vi tydligt påtalat detta. Vi kommer lämna in en skrivning till protokollet i förhandlingen till omorganisationen där det tydligt framkommer vad vi är kritiska till.

– Vi försöker hela tiden poängtera vikten och betydelsen av tidig samverkan med en reell möjlighet att påverka processen.

– Vi påtalar också vikten av legitimt tillsatta tjänster i konkurrens med rekryteringsgrupper och annonsering.

– Nödvändigheten i att risk – och konsekvensanalyser genomförs och presenteras innan beslut fattas.

– Att ordentligt skriftliga underlag med ekonomiska analyser presenteras för fackliga ombud innan förhandlingar ska avslutas.

När ovanstående inte uppfylls eller bedöms otillräckligt kommer vi tydligt markera detta i både muntlig och skriftlig form.

Ni är som alltid varmt välkomna att komma med frågor och inspel till oss.

För Östergötlands Läkarförenings styrelse

Carin Larnert Hansson

Inlägg 190909

Första veckan efter semestern är alltid lite svårstartad. För mig tar det ofta bara någon dag innan ”allt känns som vanligt igen”, för andra tar det kanske lite längre tid.

För oss som jobbar fackligt var det en start som var ovanligt intensiv, då vi deltagit  i flera möten kring den förestående omorganisationen av RÖ. Vi har framfört vår önskan till ledningen för RÖ flera gånger under sommaren om att få vara med och diskutera innan förslag på omorganisation lagts fram. Nu fick vi information utan föregående diskussion samtidigt som alla andra medarbetare när info lades ut på LISA i mitten av augusti. Vi håller nu på med en riskanalys kring vad denna organisationsförändring  kan medföra för risker. Jag vill bara säga till er som på ett eller annat sätt är kritiska till den förändring som föreslås, att vi gör vad vi kan för att få insyn och för att få vara med och påverka, men vi upplever det inte lätt. Arbetsgivaren vill hålla ett högt tempo där det finns risk att snabba beslut inte blir de bästa som vi ser det. Fortsättning följer….

Vi har precis innan helgen haft styrelseinternat under två dagar i Västervik. Det är fantastiskt skönt att ha två dagar att hinna prata färdigt om tankar och idéer som vi har i vårt arbete. De kvällar vi har styrelsemöten, ca 1 gg/månad, är det svårt att riktigt hinna komma till att vara kreativ. Det handlar då mycket om att hålla oss allmänt informerade. Vår styrelse består av personer med olika bakgrund och jag upplever att vi brett representerar vår region, vilket känns väldigt bra.

I alla samverkansgrupper diskuteras hur arbetsmiljön varit under sommaren, men vi saknar en lite mer detaljerad återkoppling till oss centralt. VI ska skicka ut en förfrågan i dagarna till våra fackliga ombud på alla arbetsplatser. Är tacksam för alla inspel, så prata gärna med er representant på er arbetsplats för denna återkoppling. I tidningen har ju senaste veckan gått att läsa att åsikterna går isär om vi har en kris i sjukvården eller inte. Bra att representanter från golvet, denna gång, st-läkaren, Johan Thorén, gör sin röst hörd.

I nästa vecka träffar vi vår HR-direktör, Zilla Jonsson samt vår löne- och förhandlingsstrateg Torbjörn Eriksson. Vi ska följa upp ett tidigare möte för att få återkoppling bl a kring problemen med Heroma gällande komptiden som felregistrerades som jag skrev om i min förra blogg. Vi fortsätter också att diskutera kring våra äldre kollegors möjlighet till omförhandling av sina lönevillkor. Arbetsgivaravgiften har sänkts ytterligare (total 20% minskning) för de som jobbar efter 66 år. Viktigt att alla både som arbetar men också på arbetsgivarsidan har kunskap om detta vid diskussioner/förhandlingar. Vi har på flera enheter och inom vissa specialiteter stor brist på erfarna kollegor och behöver draghjälp för att motivera dessa individer att stanna kvar i arbetslivet. Vi kommer också diskutera frågan kring anställning som läkarassistenter så att detta görs lika över RÖ samt fortsätta driva distriktsläkarnas löner som ju i princip är de enda som ligger under median av läkargrupperna inom RÖ. Jag hoppas också att ni har kunskap om att arbetsgivaren har skyldighet att förhandla om övertid ingår eller inte i er tjänst. Vi blir ofta kontaktade då nya anställningskontrakt är förkryssade med ”övertid utgår ej”, utan någon föregående diskussion. Detta är ett brott mot kollektivavtal  och vi kommer bevaka detta framöver. Återkoppla till oss om detta fortgår!

Vi har skapat en grupp inom ÖLF som ska se över underläkarnas löner. En stor utmaning blir bl a att landa in nya BT rätt lönemässigt, en svår och mycket  viktig knäckefråga som kan bli avgörande för hur övriga underläkarlöner kommer se ut framöver.

Senare fram mot vintern ska vi träffa politikerna inom RÖ för att försöka ha en dialog kring framtidens vård. Det är inte ofta politikernas tankar om ”vad väljarna önskar för vård” och vår verklighet och våra utmaningar på golvet går hand i hand med de beslut som tas.

Vi har också många centralfackliga möten under hösten. Vi själva står som värd för Universitetsorternas möte som är nästa vecka. Veckan därpå träffas lokalföreningarnas ordförande uppe i Östersund och senare under hösten har Sveriges Läkarförbund  sitt  fullmäktigemöte där beslut tas i demokratisk anda vilka frågor som ska drivas.

Välkomna att höra av er till mig (lättast nåbar måndagar), Torsten Johansson (på kansliet måndag-onsdag) eller Bessem Akremi, vår ombudsman (jurist) på vårt kansli.

För Östergötlands Läkarförenings styrelse

Carin Larnert Hansson

Inlägg 190626

Äntligen står vi inför kommande semester, härligt! Vädret har också varit över förväntan denna midsommar, åtminstone här i Östergötland.

För en vecka sedan hade vi vår återkommande endagarsutbildning för våra fackliga företrädare, klinik- och centrumombud. Vi pratade då om vad vi i styrelsen jobbar med nu och vi konstaterade att det alltid är en hel del på gång. Under våren har som vanligt en stor del av vår tid gått åt till löneförhandlingarna. Vi har dock strandat förhandlingen inom Primärvårdscentrum då distriktsläkarnas löner ligger 2500 kr under rikets medianlön. I många år har det sagts att man ska komma ikapp på diverse sätt, men det har hittills inte hänt. Inom övriga centrum ligger vi kring median gällande läkarlöner. Vi fortsätter att jobba med frågan och är eniga i styrelsen om att inte godkänna arbetsgivarens bud denna löneförhandlingsomgång.

Vi har varit på möte med regionledningen och diskuterat hur vi på bästa sätt erbjuder någon form av incitament för att få våra äldre kollegor att stanna kvar efter uppnådd pensionsålder. Som det är idag jagar, mäter och jämför regioner och landsting sina utlägg på hyrpersonal, men vi tycker inte man är lika aktiv på andra sidan, och ser till att försöka få kunniga och erfarna medarbetare att stanna, vilket skulle bespara regionen mycket pengar och en hel del bryderier….Vi frågar oss också hur aktivt man på chefssidan jobbar med att inte tappa oss medarbetare som jobbat många år inom RÖ och sitter inne med mycket kunskap med  ”know how” både inom vårt yrke men också inom regionens uppbyggnad, kännedom om individer och andra samarbetspartner. Vad görs för att hindra att RÖ dräneras på kunskap som tar årtionden att bygga upp igen? Är avgångssamtal det rätta eller borde signaler om missnöje tas på allvar och fångas upp tidigare vid medarbetarsamtal? Först när båset är tomt….

RÖ har medarbetare som jobbar med att stå till förfogande och deltaga i att ta hem patienten som insjuknat i potentiell dödlig sjukdom från andra länder, den sk ”Högriskenheten”. Förfrågan har kommit till oss om hur dessa ersätts vid ev. smitta/risk för smitta och ev. död. Ersättning för de som arbetar inom Försvaret med liknande uppdrag är klart högre än något man erbjuder från regionens sida. Ledningen ska informera sig mer om denna verksamhet och fundera på om nuvarande ersättningsnivå är rimlig eller ej. När detta är klart får de medarbetare som arbetar där fundera på om de tycker ersättningen är rimlig eller ej utifrån det risktagande man utsätter sig för.

På vissa kliniker anställs läkare till att utföra mer traditionellt sedda sköterskeuppgifter. Vi har tagit upp detta fenomen med ledningen och det är viktigt att se över så att man följer riktlinjer och regler från Socialstyrelsen och SKL. Bra också om man gör lika över regionen och inte uppfinner hjulet gång på gång och att facken är eniga i arbetsfördelning och anställning.

Under våren larmade en av våra medlemmar som också sitter i SYLF´s styrelse om att rätt ersättning inte gått ut för påskafton och annandag påsk. Vi har uppmärksammat ledningen på detta och allt ska nu vara rättat. Utifrån denna erfarenhet (och några andra) så vill vi uppmärksamma att man bör titta över sina ersättningar för jourer och ha koll på sin övertid så att rätt ersättning går ut. Information om vad som ersatts ska gå att utläsa via Heroma (på LISA) samt via lönespecifikationen. Känner man sig osäker ska de som är lönehanteringsansvariga på den egna enheten kunna vara behjälpliga liksom de på lönekontoret.

Sist men inte minst så presenterade RÖ´s ledning vid sittande bord på senaste RSG (regionens högsta nivå av samverkan), förslag på en omorganisation av RÖ. Vi har länge fått höra antydas om att politikerna velat se över vår organisation. Vi har hittills inte av ledningen inbjudits till samverkan och dialog i arbetet/ diskussionerna inför en omstrukturering utan enbart hastigt presenterats en omorganisationsskiss. Vi ställer oss frågorna: Hur tar den nya indelningen hänsyn till NPO/nivåstruktureringen? På vilket sätt sparar den pengar? Hur tar den höjd för omstruktureringen mot Nära vård? Fortsättning följer……

Ha nu en välförtjänt skön semester!

För Östergötlands Läkarförenings styrelse

Carin Larnert Hansson

 

Inlägg 190114

God fortsättning på det nya året!

Vi har kommit in i ett nytt år där vår kanslichef sedan många år, Margareta Börjesson nu tagit steget till pension och ersatts av Bessem Akremi på vårt kansli. Kontaktuppgifter finns på vår hemsida på SLF.se där du loggar in med bank-id.

Vi som jobbar fackligt är fullt sysselsatta både med orosmoment/samarbetsproblem kring den vårdplatsbrist som råder, ihop med stöd och råd till våra medlemmar på olika sätt. Vi går också på samverkansgrupper på olika nivåer där många viktiga frågor diskuteras.

Årets löneförhandlingar närmar sig också med snabba steg. Den generella, garanterade nivån för hela kollektivet ligger på 2,3 % och gäller från och med den 1 april 2019. Tänkte passa på att slå ett slag för att du fyller i den enkät som kommer från din respektive förhandlare ett par veckor innan planerad förhandling. Vi får mycket viktig information till oss i den som vi kan använda vid förhandlingen. Inplanerade förhandlingsdatum samt ansvarig förhandlare ser du på vår hemsida. Skulle du inte få ett mail från oss är vi tacksamma för återkoppling, då det kan vara så att du inte står som aktiv i vårt medlemsregister eller att du är medlem i ”fel delförening”. Det händer ibland om man t.ex. nyligen bytt arbetsgivare och glömt att ändra sitt medlemskap. Arbetar du i Östergötland ska du stå med som medlem i Östergötlands Läkarförening. Innan förhandlingarna förväntas att du vid ditt utvecklingssamtal (eller annat tillfälle) fått en återkoppling med motivering till din lönesättning av din närmsta chef. Om du inte fått det är det bra om du framför önskemål om detta, då vi ser i våra frågor till våra medlemmar att detta är något som ofta inte sker.

ÖLF´s årsmöte kommer att hållas 6/2 klockan 17:30 i Elsa Brändströmssalen på US. Förutom formalia så kommer Kaisa Karro, regionråd för socialdemokraterna och ordförande för regionstyrelsen att komma och prata om sjukvårdens utmaningar. Kom gärna och ställ frågor så vi får en fruktbar diskussion.

Vi har i många år haft önskemål om att få till en avtalsskrivning med vår arbetsgivare kring gravida och möjlighet till att slippa jour under graviditet. Arbetsgivaren har i avtal hittat skrivningar på två ställen som stöder denna möjlighet. Vi har lagt upp dessa avtal på vår hemsida (se centrala samsynsdokument) och arbetsgivaren ska också uppmärksamma våra chefer ute på enheterna om att dessa skrivningar finns.

För Östergötlands Läkarförenings styrelse

Carin Larnert Hansson

 

Inlägg 180913

Nu är hösten i antågande med allt vad det innebär med bl.a. virusdrabbade patienter i behov av sjukskrivningar. Sommaren har varit ansträngande för många som jobbar inne på sjukhusen, främst beroende på vårdplatsbristen och anhopande vårdköer. De patienter som ligger inne är svårt sjuka. Akutläkarna hittar ingenstans att lägga in patienter och får skicka hem tveksamt friska patienter. Många äldre som är svårt sjuka hamnar på korttidsplatser vilka vi som jobbar i primärvården tar hand om parallellt med det vanliga flödet på mottagning och de sjuka på äldreboenden. Ovanpå detta har vi haft att tampas med en värme som inte gått att få ned, med temperaturer upp till 33 grader inne på våra arbetsrum. Känns tveksamt patientsäkert med det jobb man utför med en dimmig hjärna. När vi påpekat detta för arbetsgivaren säger man att någon satsning på ökad möjlighet till kyla/ventilation satsar man inte på för en enstaka sommar med denna typ av värme.

Vi i Östergötlands Läkarförening startade upp förra veckan med styrelseinternat i två dagar. Det finns fortsatt mycket att arbeta med.

Nu med bristen på sjuksköterskor så har våra traditionella arbetsuppgifter hamnat på glid mot en del sköterskeuppgifter. Rätt eller fel? Bra för läkare att kunna en del av det som sköterskor gör? Sätta diverse slangar, katetrar, nålar och dropp? Samtidigt som vi inte räcker till för det vi förväntas göra! Under vilka villkor anställdes man? Vi har en del att fundera på.

Förslag kring BT´s utformning (ska i framtiden ersätta AT) ligger på regeringens bord. Region Östergötland har startat en arbetsgrupp för att inte för sent ha en plan för införandet då tanken är att detta ska vara igång juli 2020 för de som har med sig legitimation från utlandet. Jag sitter själv med som facklig representant i den gruppen. Även den 6-åriga läkarutbildningen ska utformas och fyllas med rätt innehåll för att till viss del ersätta vår AT. Där hamnar ju arbetet på universitetssidan och vi fackliga på regionsidan har inte självklar rätt till insyn, men ska försöka vara delaktiga i det arbetet så gott det går.

Möte med Vårddirektör Ditte Persson Lindell är inplanerat som en uppföljning av tidigare diskussioner kring vårdplatsbristen och hur det påverkar oss läkare i vår arbetsmiljö. Vi har med oss några exempel på patienthändelser som kommit oss till del, men förstår att detta pågår och utspelar sig mer eller mindre varje dag i vårdplatsbristens tecken.

Läkarföreningen ska också träffa vår regiondirektör, Krister Björkegren för diskussion om läkare som chefer. Hur många chefsled ska vi ha och vad blir funktionellt bäst? Vissa produktionsenheter har nu verksamhetschef (ofta icke läkare), läkarchef och MLA och detta på flera olika underenheter. Ett nytt påfund är också att man i regionen ska ha så kallade ”chefsavtal”. Detta innebär grovt att det först blir riktigt ekonomiskt fördelaktigt när man suttit kvar på en post 12-16 år, vilket talar mot erfarenhet om att man inte bör vara kvar åtminstone längre än 8 år. Vi har också konstataterat att chefslönerna i Östergötland ligger lågt jämfört med övriga Sverige.

Till Läkarförbundets Fullmäktige, som äger rum 21-22/11, har vi skickat in en motion om att vi tycker att Läkarförbundet ska verka för kliniskt verksamma chefer och med möjlighet till ett administrativt stöd. Vi tänker att detta kommer göra det mer attraktivt igen för läkare att axla en chefsroll. Vi har ju faktiskt en samsyn där med vår arbetsgivare att fler läkare framöver skulle behövas på chefspositioner. Som det är nu efterfrågas bl.a. läkare som chefer i primärvården.

När våra folkvalda regionpolitiker kommit på plats ska vi bjuda in oss till dem för att starta upp en kontakt för en dialog om framtidens vård och utmaningar vi står inför. Vi tror på dessa kontakter då politikerna har mycket makt men inte alltid den kunskap om vården som man kunde önskat.

Återkom gärna till någon av oss i styrelsen med input kring frågor som ni tycker är viktiga att jobba vidare med om ni känner att detta inte direkt verkar vara i pipline!

För Östergötlands Läkarförenings styrelse

Carin Larnert Hansson