Hoppa till innehåll

Årsmöte 2023

Årsmötet hölls i Belladonna salen på campus US den 8 februari. Regionrådet Fredrik Sjöstrand (M) och Tf regiondirektör Robert Ring inledde mötet med att prata om vårdplatsbristen m.m. Utöver detta behandlades stadgeenliga ärenden och en proposition om mindre ändringar av Läkarföreningens stadgar.